Højt kvalificeret økonom eller generalist til policy-udvikling på klimaområdet i Skatteministeriet

Har du stærke samfundsfaglige og økonomiske kompetencer, og brænder du for klima og den grønne omstilling? Vil du bidrage til gennemarbejdede og kvalificerede beslutningsgrundlag? Trives du i en hektisk hverdag, hvor du bl.a. får ansvaret for at betjene skatteministeren i forhold til regeringens helt centrale udvalg? Så er du måske den kollega, vi søger i kontoret Miljø, Energi og Motor i Skatteministeriet. 

Om stillingen
Som medarbejder i Miljø, Energi og Motor vil du blandt andet blive involveret i udarbejdelse af beslutningsoplæg, samfundsøkonomiske analyser og politiske udspil.

Kontoret er aktuelt involveret i de fleste af regeringens store dagsordner inden for klima og grøn omstilling, herunder sekretariat for ekspertgruppen for en grøn skattereform, der skal komme med anbefalinger til bl.a. en CO2e-afgift på landbruget, indførelse af en passagerafgift, opfyldelse af ambitionen om 1 mio. grønne biler og meget, meget mere.

Konkret vil du blive tilknyttet kontorets policy-team, der bl.a. udarbejder håndakter og sager, som skatteministeren og regeringen anvender til de ugentlige møder i regeringens Koordinationsudvalg (KU), Økonomiudvalg (ØU) og Udvalget for Grøn Omstilling (GU). Her fastlægges regeringens politik.

Endelig kan du se frem til at blive inddraget i koordinering på tværs af de øvrige ministerier og i udarbejdelse og koordination af tværgående politiske forløb, herunder kommende forhandlinger om en grøn skattereform for landbruget. Du vil få et bredt kendskab til klima og det grønne område generelt og mulighed for at præge udviklingen på området.

Du kan forvente en travl hverdag med skiftende arbejdstider. Til gengæld lover vi, at du får en stejl læringskurve, bliver en del af regeringens maskinrum og får mange spændende udfordringer.

I kontoret Miljø, Energi og Motor har vi et bredt ansvar for samfundsøkonomiske konsekvensberegninger af reformer og analyser inden for klima og det grønne område.

Kontoret består af godt 20 engagerede medarbejdere, både økonomer, jurister og statskundskabere, ledet af to kontorchefer. Vi har vedvarende fokus på at udvikle vores kompetencer i et stærkt fagligt miljø, og vi lægger vægt på det gode samarbejde, og at vores nye kolleger både udfordres fra første dag og løbende kan udvikle deres faglige profil.

Om dig
Du skal være en fagligt højt kvalificeret økonom, statskundskaber eller lignende med god økonomisk forståelse (eller potentialet og lysten til at få det). Du er formentlig nyuddannet eller har nogle års erfaring fra en politisk ledet organisation.

Du forstår den betydning, økonomisk politik og beskatning har for udviklingen af samfundet, og du lægger vægt på, at politiske beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag. Du kan opfatte, gengive og nuancere en problemstilling klart i skrift og tale.

Som person er du fleksibel, har et stort engagement, et godt humør og en positiv indstilling, når tingene går stærkt. Du er ansvarlig, har gode samarbejdsevner og sætter pris på åbenhed og konstruktiv dialog med henblik på at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen.

Samtidig er vi også fleksible i forhold til medarbejdernes behov og lægger vægt på, at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Arbejd tæt på det, der tæller
I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest torsdag den 15. juni 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Kathrine Waage på telefonnummer 72 38 14 21 eller kontorchef Mette Kildegaard på telefonnummer 72 37 58 52.

Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Du vil kunne blive taget i betragtning til andre stillinger i afdelingen for Lovgivning og Økonomi i Skatteministeriets departement.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

18. juni 2023