Kollega til at styre styrelsens samlede lønøkonomi

Har du lyst til at styre den samlede lønøkonomi i Udviklings og Forenklingsstyrelsen? Er du parat til at tage ansvar for at sikre fremdrift og kvalitet i centrale økonomiprocesser med mange involverede og til at være centralt omdrejningspunkt for at forbedre og optimere styringen på området? Så er du måske vores nye kollega.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-systemportefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre opgaver, store projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Tovholder på lønområdet i styrelsens tværgående Center for Bevilling, Budget og Metode
Vi søger en ny kollega, der skal fungere som tovholder på styringen af styrelsens samlede lønøkonomi på ca. 1,2 mia. kr. Konkret vil arbejdet bestå i at:

  • koordinere den samlede opfølgnings- og budgetlægningsproces på lønområdet i et tæt arbejde med styrelsens forretningsnære økonomifunktioner, herunder samle og konsolidere data med henblik på videreformidling til direktion og departement
  • bistå med budgettering og opfølgning på en række centrale budgetposter, fx håndtering af hensættelser
  • udarbejde analyser og beslutningsoplæg til direktionen med henblik på at afdække og mitigere risici, optimere ressourceforbruget og sikre finansiering af nye aktiviteter
  • fungere som faglig sparringspartner i forhold til styrelsens forretningsnære økonomifunktioner
  • videreudvikle styringen af lønområdet, herunder sikre bedre processer, transparente opgørelsesmetoder og sammenhænge mellem regnskab, budget og fremadrettede forventninger 

Du indgår i et stærkt fagligt team i det tværgående økonomikontor med fokus på læring og udvikling og i et tæt koordineret samarbejde med styrelsens udførende økonomifunktioner.

Stærk faglig profil med lyst til en stejl læringskurve
Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse med en stærk faglig profil. Det er en fordel, hvis du har nogle års relevant erfaring f.eks. fra en konsoliderende økonomifunktion, men du kan også være nyuddannet.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har stærke analytiske evner samt gode formidlingsevner på skrift såvel som i tale
  • har stærke excel-kompetencer, mens det vil være en fordel med erfaring med BI-værktøjer
  • kan arbejde selvstændigt og struktureret og tage ansvar for at finde løsninger
  • har veludviklede samarbejdsevner og kan drive processer frem, som involver mange forskellige aktører
  • har lyst til at arbejde i et dynamisk miljø med en omskiftelig hverdag.

Dit nye center
Du vil blive ansat i Center for Bevilling, Budget og Metode, som har ansvaret for den overordnede økonomistyring i UFST. Styrelsen har et årligt budget på ca. 4,7 mia. kr., der bl.a. finansierer driften af omkring 200 it-systemer samt en række af de største igangværende it-projekter og -udviklingsprogrammer i staten.

Kontoret er organiseret i en centerkonstruktion med i alt ca. 20 medarbejdere, som ledes af en kontorchef og en funktionsleder. Du indgår i et stærkt fagligt miljø, hvor hverdagen er præget af god stemning og en uformel omgangstone, hvor vi spiller hinanden gode. Vi lægger vægt på vidensdeling og at have det sjovt, når vi går på arbejde.

Vi sørger for et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, så du hurtigt kan arbejde selvstændigt med opgaverne. Du får varierende og udfordrende opgaver samtidig med, at der i styrelsen er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Kontakt og ansættelsesvilkår                          
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Michael Frausing på telefon 7238 9731. Samtaler afholdes løbende.

 Der kan indgå en person- og logikanalyse i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC). Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner., og dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

15. august 2022

Ansøgning

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Michael Frausing på telefon 7238 9731. Samtaler afholdes løbende.