Økonom til økonomiske analyser og politik- og metodeudvikling i Skatteministeriet

Vil du bidrage til at sikre, at politikudviklingen på skatteområdet sker på et fagligt velbelyst grundlag? Vil du indgå i et stærkt fagligt og socialt fællesskab? Arbejde i et politisk drevet miljø? Og vil du være med til at udvikle regneprincipper for selskabs-, erhvervs- og aktiebeskatning? Så er du måske vores nye kollega i kontoret Selskab, Aktionær og Erhverv i Skatteministeriets departement.

Om stillingen
Kontoret Selskab, Aktionær og Erhverv (SAE) tæller godt 20 engagerede og dygtige økonomer og jurister og ledes af to kontorchefer. Kontorets fagområde spænder bredt, og omfatter både beskatningen af små erhvervsdrivende, multinationale selskaber og deres aktionærer. Kontoret arbejder derfor blandt andet med emner som iværksætteri, den internationale indsats mod skattely og aggressiv skatteplanlægning og beskatning af den digitale økonomi.

Arbejdet som økonom i SAE indebærer, at du bevæger dig i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Du vil få mulighed for at omsætte økonomisk teori til konkrete beregninger af økonomiske reformer og derigennem understøtte de politiske beslutningsprocesser og levere input til regeringens økonomiske politik. Du vil også få mulighed for indgå i kontorets løbende arbejde med økonomisk metodeudvikling på centrale områder, herunder med adfærdseffekter af fagområdets skatter og afgifter.

Dertil kommer, at vi i kontoret har ansvaret for at analysere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige politiske forslag, betjening af ekspertudvalg mv. Du vil samtidig komme til at arbejde med analyser vedr. beskatningen af selskaber og aktionærer, som SAE har ansvar for.

Kontoret har et indgående samarbejde med de øvrige økonomiske ministerier, og vi har fokus på, at du kan udvikle dig i et inspirerende og stærkt fagligt økonomisk miljø.

Som vores nye kollega vil dine opgaver fx kunne omfatte:

  • Analyser af de særlige beskatningsregler inden for fx rederibranchen eller den finansielle sektor
  • Bidrage med økonomiske analyser til de løbende nationale og internationale arbejde omkring deleøkonomi
  • Provenuberegninger og metodeudvikling på forskellige områder, herunder fx forsyningsområdet
  • Indgå i kontorets internationale arbejde med Code of Conduct på skatteområdet
  • Løbende bidrage til svar på spørgsmål fra Folketingets udvalg samt udarbejde oplæg til ministeren

Om dig 
Du skal være en fagligt højt kvalificeret økonom – med en uddannelse som cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon. eller lignende.

Du skal have lyst og evner til at arbejde med analyser og metodeudvikling inden for det skattepolitiske område generelt, men især med fokus på samfundsøkonomiske virkninger af beskatningen af selskaber og aktionærer. Formidling af analyser og resultater vil være en central del af arbejdet. Erfaring med modelbaserede analyser kan være en fordel.

Du har et stort engagement, udpræget gode samarbejdsevner og en positiv indstilling, også når tingene går stærkt. Du vil indgå i et tæt samarbejde med andre højt kvalificerede økonomer i et fagligt inspirerende miljø og vil fra start få spændende og krævende opgaver og være med til at præge afdelingens udvikling.

Vi forventer, at du trives i et afvekslende miljø, hvor nogle opgaver er præget af korte deadlines, fx i forbindelse med politiske forhandlinger, mens andre opgaver kræver fordybelse over længere perioder. Vi lægger desuden vægt på, at du er ansvarsbevidst og er parat til at gøre en ekstra indsats, når det er nødvendigt. Samtidig er vi også fleksible i forhold til medarbejdernes behov og lægger vægt på, at det skal være sjovt og spændende at gå på arbejde.

Forudgående erfaring fra lignende stillinger er en fordel, men det centrale er, at du er dygtig og ambitiøs og har lyst til at arbejde med økonomiske analyser og policy-udvikling. Både nyuddannede og erfarne kandidater vil blive taget i betragtning.

Arbejd tæt på det, der tæller
I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest mandag den 13. februar 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lasse Bank på lban@skm.dk eller tlf. 72 37 39 79.

Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen, og der vil blive holdt samtaler løbende.

Du vil kunne blive taget i betragtning til andre stillinger i afdelingen for Lovgivning og Økonomi i Skatteministeriets departement.

Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på www.skm.dk/job

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

13. februar 2023

Ansøgning

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest mandag den 13. februar 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Lasse Bank på lban@skm.dk eller tlf. 72 37 39 79.