Økonomipartner i spændende statslig it-organisation

Vil du udvikle dine økonomiske kompetencer i en af Danmarks største it-organisationer? Vil du være en del af et kontor, hvor vi lægger vægt på videndeling? Og vil du gerne træde ind i den centrale styring i en af Danmarks største it-virksomheder? Så er du måske vores nye kollega i en stilling med karrieremuligheder, som du kan være med til at præge.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-systemportefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre opgaver, store projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Understøttelse af strategisk styring i styrelsens stabsområde
Sammen med en erfaren kollega får du en vigtig rolle i at understøtte fagområdets behov for løbende at sikre den nødvendige styring af økonomi og kapacitet i styrelsens samlede stabsområde. Du kommer primært til at beskæftige dig med arbejdsopgaver, som bidrager til ledelsesinformation om økonomi. En væsentlig opgave består i at være proaktiv i forhold til dialog og support af kolleger og ledere.

Dine opgaver vil primært have fokus på at:

  • bidrage til udarbejdelse af månedlig økonomiopfølgning
  • have løbende dialog med kolleger og ledere for at sikre et retvisende regnskab og budget
  • bidrage til en transparent ledelsesinformation, herunder prioritering af lønsum og driftsudgifter
  • bearbejde kapacitet- og ressourcedata samt vedligeholde og kvalitetssikre regneark og oversigter
  • udføre ad hoc opgaver og kommunikationsopgaver forbundet med økonomi- og ressourcestyring

Hvem er du?
Du er nyuddannet eller kan have nogle års relevant erfaring. Vi forestiller os, at du har en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse som fx cand.merc., cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.polit., diplomingeniør i it og økonomi eller lign. Vi lægger vægt på gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner, og at du er talstærk. Erfaring med økonomisk ledelsesrapportering og grundlæggende statslige regnskabsregler er en fordel, men vigtigst er, at du har lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem mennesker, processer og økonomi.

For at trives i jobbet er det vigtigt, at du kan lide at arbejde i en stor organisation, hvor du kan kombinere dit udprægede gå-på-mod med humor og analytiske evner og herigennem skabe gode resultater.

Dit nye center
Du vil blive ansat i Center for Bevilling, Budget og Metode, som har ansvaret for den overordnede økonomistyring i UFST. Styrelsen har et årligt budget på ca. 4,7 mia. kr., der bl.a. finansierer driften af omkring 200 it-systemer samt en række af de største igangværende it-projekter og -udviklingsprogrammer i staten.

Kontoret er organiseret i en centerkonstruktion med i alt ca. 20 medarbejdere, som ledes af en kontorchef og en funktionsleder. Du indgår i et stærkt fagligt miljø, hvor hverdagen er præget af god stemning og en uformel omgangstone, hvor vi spiller hinanden gode. Vi lægger vægt på vidensdeling og at have det sjovt, når vi går på arbejde.

Vi sørger for et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, så du hurtigt kan arbejde selvstændigt med opgaverne. Du får varierende og udfordrende opgaver samtidig med, at der i styrelsen er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Kim Topp Andersen på 7237 3099.

Der kan indgå en person- og logikanalyse i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

15. august 2022

Ansøgning

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 15. august 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Kim Topp Andersen på 7237 3099.