Stærke analytikere til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Har du en fagligt stærk profil, en skarp analytisk sans og trives du med et stort selvstændigt ansvar? Er du interesseret i uddannelses- og forskningspolitik, og vil du være med helt tæt på det politiske maskinrum? Så er du måske vores nye kollega i analysekontoret i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement.

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

Om stillingerne
Vi søger kollegaer til at arbejde med samfundsøkonomiske analyser og politikudvikling i analysekontoret.

Du bliver en del af et kontor med 17 dygtige og engagerede medarbejdere. I kontoret har vi hovedansvaret for at undersøge effekter af uddannelse og forskning og bidrage med konsekvensberegninger og analyser i politiske beslutningsprocesser. I øjeblikket arbejder vi bl.a. med beregninger til regeringens udspil til en reform af universitetsuddannelserne, Forberedt på fremtiden I, og med prognosemodeller for, hvordan uddannelsesaktiviteten påvirkes af faldende ungdomsårgange samt diverse politiske tiltag. Derudover betjener vi også Ekspertgruppen om forskningens betydning for den grønne omstilling.

Analytikere til uddannelsesområdet

Vi søger to medarbejdere til analysearbejde og økonomiske beregninger på uddannelsesområdet. Du vil skulle løse en bred vifte af opgaver, som eksempelvis:

 • Tilrettelægge og udføre analyser med register- eller surveydata på ministeriets område
 • Udvikle modeller, der kan danne grundlag for økonomiske konsekvensberegninger
 • Løbende politikunderstøttelse og samarbejde på tværs af ministeriet og med andre ministerier, f.eks. i forhold til verserende sager, reformudspil eller tværministerielle ekspertudvalg

Analytiker til ekspertgruppen om forskningens betydning for den grønne omstilling

Vi søger én medarbejder til analysearbejde om, hvordan grønne forskningsinitiativer bidrager til at løse klimaudfordringen. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

 • Analyser af virksomhedernes incitamenter og barrierer ifm. implementering af grønne løsninger
 • Udvikling af en analytisk ramme, der kan bidrage til politiske prioriteringer af forsknings- og innovationsindsatsen
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til ekspertgruppen, deltagelse på ekspertgruppemøderne samt interessenthåndtering på eksperternes vegne

Du kan læse mere om ekspertgruppen på deres hjemmeside.

Fælles for alle stillingerne er, at du kommer helt tæt på det politiske maskinrum, og du bliver en del af et kontor, hvor samarbejde og sparring er i højsædet, og hvor vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Din hverdag bliver dynamisk og omskiftelig. Samtidig får du en bred kontaktflade, da kontoret har et tæt løbende samarbejde med øvrige ministerier og centrale interessenter.

Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse, f.eks. cand.polit, cand.oecon eller cand.scient.pol. Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring.

Vi lægger vægt på, at du har:

 • stærke kompetencer inden for kvantitative metoder og gerne registerbaserede analyser eller surveys
 • en veludviklet analytisk sans og er god til at få afsluttet opgaverne
 • lysten og evnen til at opbygge samfundsøkonomiske modeller
 • interesse i at dykke ned i muligheder og udfordringer inden for uddannelses- og forskningsområdet

Endvidere lægger vi vægt på, at du:

 • har politisk tæft og kan se analyser i en større samfundsmæssig sammenhæng
 • både mundtligt og skriftligt kan formidle komplekse problemstillinger og analyser til en bred kreds af modtagere
 • er nysgerrig, kreativ og trives i et miljø, hvor opgaverne ikke er klart definerede
 • er god til at skabe relationer og løse opgaver i samarbejde med andre
 • trives med et stort selvstændigt ansvar og korte deadlines

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. For os er en god dialog og samarbejde en forudsætning for at vi lykkes. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern som fuldmægtig eller konsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Damoun Ashournia på telefonnummer 7231 8109 eller souschef Lasse Nielsen på tlf. 7231 8305.

Søg stillingen
Klik på knappen ”søg stillingen” eller søg via vores hjemmeside 
www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning, CV og eksamenspapirer skal være uploadet senest fredag den 2. juni 2023 kl. 12.00.

Vi forventer at holde to samtalerunder. Samtalerne afholdes i uge 23 og 24. Mellem første og anden samtalerunde stilles en faglig opgave og der gennemføres en personlighedstest.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.


Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores styrelse. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it HR og service.

Udbyder

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

2. juni 2023