Studentermedhjælper til Koncernrevision i Skatteministeriets departement

Har du lyst til at arbejde med en bred vifte af spændende opgaver lige fra deltagelse i revisionsopgaver til udarbejdelse af ledelsesinformationer og til forskellige administrative opgaver? Kan du arbejde selvstændigt og struktureret med fokus på det gode samarbejde? Så er du måske vores nye studentermedhjælper i Koncernrevision.

Om Koncernrevision
Koncernrevision består af 13 dygtige og engagerede kollegaer med forskellige uddannelsesbaggrunde. Vores DNA er høj faglighed og kvalitet, ligesom det er vores ambition, at vi udfører revisioner og undersøgelser til gavn for koncernen, og vi er koncernens værdiskabende sparringspartner indenfor områderne økonomi, regnskab, risikostyring og intern kontrol.

Vi har et godt sammenhold i kontoret, og vi løfter i flok. Vi går meget op i, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Det gode samarbejde og den konstruktive dialog er altafgørende i vores virke. Det gælder både med kollegaer i departementet og i styrelserne samt vores samarbejdspartnere i Rigsrevisionen.

Vi er en del af afdelingen for Koncernstyring i Skatteministeriets departement, hvor vi bidrager til departementets tilsyn med de enkelte styrelser i Skatteministeriets koncern. Vi understøtter styrelsernes risikostyring samt udvikling af forretningsgange og kontroller indenfor regnskab og økonomi. Vi gennemfører revision og undersøgelser på tværs af koncernen, ligesom vi yder rådgivning og assistance til håndtering af forskellige problemstillinger.

Om stillingen
Som studentermedhjælper hos os får du en bred vifte af arbejdsopgaver, det kan fx være:

 • deltagelse på revisioner og undersøgelser i styrelserne
 • bidrag til udvikling af værktøjer til driftsstyring i kontoret
 • deltagelse på mindre udviklingsprojekter
 • udarbejdelse af ledelsesinformation
 • bistand med forskellige administrative opgaver i kontoret.

En del af arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med dine kollegaer, mens andre opgaver vil kræve, at du kan arbejde selvstændigt.

Om dig
Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående uddannelse (Cand.merc.aud., cand.scient.pol., cand.polit. eller lignende). Erfaring er ikke nødvendigt, men det er vigtigt, at du har lyst til at lære.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • er analytisk og struktureret
 • har gode skriftlige formidlingsevner
 • har flair for excel og kan opsætte data til overskuelige tabeller og grafer
 • tager ansvar for de opgaver, som du har
 • kan arbejde selvstændigt, men er samtidig en teamplayer
 • kan arbejde med flere opgaver ad gangen og bevare overblikket.

Arbejd tæt på det, der tæller
I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på områder med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse afgørende opgaver på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.

Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Som studentermedhjælper i Skatteministeriet har du mulighed for at blive en del af studenternetværket, med ca. 25 studenter på tværs af departementet. Netværket for studenterne bruges bl.a. til vidensdeling og sparring på tværs af fagkontorerne. Der afholdes løbende arrangementer målrettet studenterne, som giver anledning til nye bekendtskaber og netværksdannelse.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest mandag den 5. juni 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Malene Sau Lau Leung på e-mail: msl@skm.dk / tlf. 72 37 86 12 eller souschef Klaus Myssen på e-mail kmy@skm.dk / 72 37 03 45.

Der kan indgå tests i ansættelsesprocessen.

Vi indkalder til samtaler løbende.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 15-20 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Stillingen tiltrædes snarest muligt efter aftale, og du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.

Forud for ansættelsen indhentes der straffeattest.

Læs mere om ansættelse i Skatteministeriet på http://www.skm.dk/job.

Om Skatteministeriet
’Vi skaber fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor’
 
I Danmark, hvor den offentlige sektor er finansieret af skatter og afgifter, spiller skattesystemet og administrationen af området en nøglerolle. Det er en forudsætning for, at alle andre dele af det offentlige Danmark kan varetage deres kerneopgave. I Skatteministeriets departement er vi derfor med til at skabe rammerne og sætte retningen for et velfungerende skattesystem og en veldrevet skatteforvaltning, som der er tillid til. På den måde er vi med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Studiejob

Ansøgningsfrist

5. juni 2023