Tal- og processtærk generalist til Center for Bevilling, Budget og Metode

Vil du udfordres på et område præget af stor kompleksitet og politiske bevågenhed, som er med til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet? Har du lyst til at forberede politiske beslutninger om at igangsætte nye store it-projekter og arbejde med styringen af statens største it-udviklingsøkonomi? Så er du måske vores nye kollega.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi understøtter vores kolleger i Skatteforvaltningen i et partnerskab om drift og videreudvikling af en stor it-portefølje og udvikling af nye it-løsninger i spændvidden fra mindre projekter til en række store programmer i milliardklassen.

Styrelsen har et årligt budget på ca. 4,7 mia. kr., der bl.a. finansierer omkring 200 it-systemer samt en række af de største igangværende it-projekter og -udviklingsprogrammer i staten. 

I Center for Bevilling, Budget og Metode har vi ansvaret for den overordnede økonomistyring i UFST. Det indebærer, at vi koordinerer indsamlingen og konsolideringen af store mængder af økonomidata og omsætter det i analyser og samt beslutnings- og prioriteringsoplæg til vores direktion og Skatteministeriets departement. Vi understøtter desuden hele styrelsen med systemløsninger og BI-rapportering på økonomiområdet.

Din hverdag hos os
Du får ansvaret for at forberede politiske beslutninger om at igangsætte nye store it-projekter samt bidrage til at koordinere den samlede projekt- og programøkonomi i styrelsen.

Som led i dette arbejde kommer du til at:

  • agere som projektleder, der sikrer fremdrift og sammenhæng i arbejdet fra udarbejdelse af estimater, business case og konkrete beslutnings- og prioriteringsoplæg. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med fagkontorer og Skatteministeriets departement
  • foretage beregninger på baggrund af store datasæt for at fastlægge it-projekternes økonomier i de enkelte år
  • udarbejde skriftlige produkter, der skal sikre, at der træffes beslutning om at igangsætte nye it-projekter eller afklare andre økonomiske forhold med betydning for fremdriften i it-projekterne.

Du bliver en del af et center med 17 engagerede og fagligt stærke kollegaer og to chefer. Vi understøtter det stærke faglige miljø gennem sidemandsoplæring og eksterne uddannelsesforløb efter behov. Vi vægter desuden det sociale liv i centret højt og en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så jobbet kan kombineres med et aktivt familie- og fritidsliv.

Stærk faglig profil med lyst til en stejl læringskurve
Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse med en stærk faglig profil. Du er nyuddannet eller kan have nogle års relevant erfaring fra centraladministrationen, en større kommune eller fra konsulentbranchen.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • har veludviklede samarbejdsevner og kan drive processer frem, som involver mange forskellige aktører
  • er talstærk og kan arbejde struktureret og effektivt med store datasæt
  • har gode skriftlige formidlingsevner.

Kontakt og ansættelsesvilkår 
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 25. september 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kjartan Nickelsen på 7238 9731.

Der kan indgå en person- og logikanalyse i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC). Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere

 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

25. september 2022

Ansøgning

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Søg stillingen’ senest den 25. september 2022. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kjartan Nickelsen på 7238 9731.