Talstærke analytikere til analysekontor

Vi søger talstærke analytikere med solide metodiske og analytiske kompetencer. Du får muligheden for at udarbejde dybdegående analyser, der understøtter Skattestyrelsens arbejde med at sikre, at danske borgere og virksomheder betaler den rette skat. Så har du lyst til at arbejde med kvantitativ dataanalyse i et engageret kontor med dygtige analytikere, kan du blive vores nye kollega.

Vær med til at sikre det danske skatteprovenu med dybdegående analyser   
I kontoret Analyse af Regelefterlevelse måler vi løbende skatteydernes adfærd og regelefterlevelse for at sikre det danske skatteprovenu, der er fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Vi har til opgave at designe og gennemføre undersøgelser, der måler, hvorvidt borgere og virksomheder efterlever skattereglerne og dermed betaler den korrekte skat. Du bliver del af et kontor, som bl.a. har ansvaret for at: 

  • udarbejde analyser af regelefterlevelsen, der er databaserede og analyse- og skattefagligt kvalificerede
  • gennemføre effektmålinger, fx af virkningen af Skattestyrelsens kontrol- og vejledningsindsatser eller af virkningen af nye processer eller lovgivning
  • bidrage til at udforme analyse- og stikprøvedesign til analyseprojekter i Skattestyrelsen
  • forberede og analysere data til at opgøre borgere og virksomheders vilje og evne til at betale den rette skat 
  • udstyre Skattestyrelsens ledelse med det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering. 

Du får en afvekslende og alsidig opgaveportefølje, som bl.a. involverer udvikling, projektstyring, dataanalyse og formidling i forbindelse med effektanalyser eller opgørelser af regelefterlevelsen. Undersøgelserne har til formål at afdække, hvor fejl i skatteydernes angivelse af skat og afgifter typisk opstår, og hvilken effekt vores indsats har. Det giver grundlag for, at Skattestyrelsen kan målrette sine strategier og aktiviteter, så de adresserer de specifikke udfordringer effektivt.

I kontoret arbejder vi med en bred palet af kvantitative metoder og tilgange, hvilket betyder, at du i høj grad vil få mulighed for at sætte dine analytiske kompetencer i spil. Du får også til opgave at formidle fund og analyseresultater – både skriftligt og mundtligt. Samtidig får du rig mulighed for at bidrage med nye initiativer og idéer til løsninger på kontorets mange opgaver.   

 Erfaring med kvantitativ dataanalyse 
Du er uddannet cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.scient.pol. eller har en anden samfundsfaglig uddannelse, der har givet dig stærke metodiske og analytiske kompetencer. Du har erfaring med statistiske programpakker, som R, SAS eller lignende, og har arbejdet med avancerede kvantitative analyser, effektmålinger, programmering eller lignende. I kontoret arbejdes der typisk i SAS og der vil være mulighed for introkurser og oplæring, hvis det er relevant.

Vi indsamler og strukturerer oftest selv de data, der ligger til grund for kontorets analyser – du skal derfor have lyst til og mod på et job, hvor databehandling på forskellig vis er en del af arbejds- og analyseopgaven. Det er desuden en fordel, hvis du har praktisk erfaring med økonomiske og adfærdsmæssige analyser fra tidligere ansættelser, men både nyuddannede og erfarne kandidater kan komme i betragtning til stillingen. 

Som person er du struktureret og god til at koordinere og planlægge dine opgaver i en ofte hektisk hverdag med mange forskellige opgaver og interessenter. Desuden er det en fordel, hvis du er god til at kommunikere med kolleger, der har en anden faglighed end dig selv, da teamet samarbejder tæt med medarbejdere og ledere på tværs af Skattestyrelsen. Du skal derfor have mod på at indgå i projekter og lignende med fagpersoner fra bl.a. juridiske og skattefaglige enheder. Endelig er du god til at formidle kompliceret stof kort og præcist til den relevante modtager.  

Analyse af Regelefterlevelse – dit nye kontor 
Kontoret Analyse af Regelefterlevelse består af en kontorchef og 12 medarbejdere, som du får et tæt samarbejde med. Du vil hurtigt få opgaver med mulighed for at tage ansvar og få mange berøringsflader, da kontoret har et tæt og løbende samarbejde med både fagkontorer og andre analyseenheder i Skattestyrelsen, og sammen bidrager vi til at skabe en data- og analysedrevet skatteforvaltning. Vores kontor er uformelt og rummeligt, og der er god plads til at sparre med kolleger om nye idéer eller metodiske udfordringer. Du bliver en del af en arbejdsplads med fokus på et højt fagligt niveau og med mulighed for at udfordre og udvikle vores undersøgelser.

For at imødekomme en god balance mellem privat- og arbejdsliv, lægger vi vægt på at understøtte fleksible arbejdsvilkår, og rammerne for arbejdstilrettelæggelsen drøftes mellem leder og medarbejder med udgangspunkt i den samlede opgaveløsning.

Ansøgning og kontakt 
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den søndag den 26. marts 2023.

Vi forventer at indkalde og gennemføre samtaler løbende eller umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Søren Pedersen på 72 37 76 14 eller chefkonsulent Jeppe Larsen på 72 37 35 45.  

Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Copenhagen Towers 1, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

Forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2023 eller snarest muligt.

Udbyder

Skatteministeriet

Jobtype

Fuldtid

Ansøgningsfrist

26. marts 2023

Ansøgning

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den søndag den 26. marts 2023.