Er mange undervisningstimer en studiekvalitet?

Svar på indlæg
Af Thomas Motzfeldt @ 27 mar. 2012 16:02

Altandetlige har modtaget nedenstående fra Nanna Olsen, der er formand for politrådet. Politrådet arbejder blandt andet for at gøre vores uddannelse bedre, så de er meget interesserede i at høre din mening.


Der er for tiden stor fokus på studiekvalitet og antal undervisningstimer i medierne. Senest er det kommet frem, at både et lavt antal undervisningstimer og et ”for højt” antal undervisningstimer resulterer i højere frafald og længere gennemførelsestid

Men hvorfor er der frafald på Politstudiet? Hvilke variable ser du som indflydelsesrige på vores frafaldsprocent? For mig at se er et højt antal undervisningstimer på Polit en del af studiekvaliteten, og et lavere antal undervisningstimer kan kun realistisk opnås ved at pensum mindskes. Hvilket jeg mener, er en grov forringelse af vores uddannelse!

Jeg tror, baseret på de studiekammerater jeg har haft som har valgt at skifte studie, at frafald skyldes forkerte forventninger til studiet. Er det ikke det, som man havde håbet på- så dropper man ud. Jeg tror ikke, at det har større negativ betydning, at der er mange undervisningstimer, og jeg vil ikke gå af med en eneste frivilligt.

Vedrørende gennemførelsestid, så ser jeg tilvalget af studiejob som den afgørende faktor for, at man vælger at forlænge ens studium, specielt på BA men også på kandidaten. Dermed vælger vi studerende frivilligt at forlænge vores studium, hvilket selvfølgelig er en konsekvens af mange undervisningstimer, men det bør ikke være en tendens, som studiet tilrettelægger undervisningen efter. Man kan gennemføre BA på normeret tid, hvis man ikke ønsker et studiejob.

Politstudiet er tungt, og jeg ser det som en nødvendighed med mange undervisningstimer, for at jeg kan gennemføre. Det gør herudover, at jeg føler høj tilknytning til studiet, og det er studiekvalitet for mig!

Men hvordan påvirkes i andre af et højt antal undervisningstimer? Kan vi godt, uden at miste kvalitet i studiet, reducere mængden af undervisningstimer, og vil det forbedre din studiekvalitet?

Hvad mener du?

Svar og citér
Thomas Motzfeldt

Thomas Motzfeldt

Antal indlæg: 914
Medlem siden: d. 09. september 2010
Af Aske Lund Christiansen @ 27 mar. 2012 17:39

Overordnet set er jeg enig i, at de mange undervisningstimer er en fremragende ting ved studiet og mener ikke at de er årsag til frafald. Dog synes jeg kun at de mange undervisningstimer giver mening såfremt en del af dem, som i vores tilfælde, bliver brugt på klassetimer. I mine øjne er det klassetimerne, og ikke så meget forelæsningerne, der er helt essentielle i bestræbelserne på at levere et godt resultat/komme igennem på bacherlordelen, når størstedelen af vores eksaminer er 3-4 timer lukket bog, hvor den ultimative succesfaktor tit er antallet af opgaver det er muligt at lave under semestret og inden eksamen.


Jeg tror at en del af det høje frafald til dels kan tilskrives den relativt store mængde obligatorisk arbejde der er på de første år af bachelordelen. Jeg synes dog at disse afleveringer er en god ting da man, før eksamen, bliver tvunget til at forholde sig til det man lærer.


Jeg er ikke enig i, at det er et problem ift. studietid at have job på hverken bachelordelen eller kandidatdelen. Jeg har som mange af mine studiekammerater arbejdet 15-30 timer pr. uge siden studiestart, og har ikke oplevet det som en hindring ift. at kunne levere gode resultater eller klare uddannelsen på normeret tid. Det er klart en prioriteringssag og ikke altid lige sjovt, men kan sagtens lade sig gøre. Dog ikke sagt, at andre ønsker en anden fordeling mellem arbejde, studie og fritid. I den sammenhæng tror jeg også, at den relativt høje grad af fleksibilitet ift. kunne vælge fag sommer og vinter, har haft en stor indflydelse på mulige forlængelser at studiet.

Svar og citér
Aske Lund Christiansen

Aske Lund Christiansen

Antal indlæg: 10
Medlem siden: d. 01. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 30 mar. 2012 22:01

Det vil helt klart være synd at skære ned på antallet af timer. For det første ER det rent luksus, at vi har mange timer og ikke har samme problemer som andre samf-fag eller ude på KUA. For det andet betyder de mange øvelsestimer på bachelor, at man har tingene langt mere inde under huden på kandidat og derfor lettere kan koncentrere sig både om fag og job/aktivt karrierevalg efter man bliver kandidat.

Når det så er sagt, så synes jeg, at studiet går i den HELT rigtige retning, når der lægges op til, at der skal være langt mere regneri til selve timerne frem for hovedløs noteskrivning, hvor det forventes, at man har lavet noget hjemmefra. De mange timer skal udnyttes til, at man selv er aktiv og der derfor er midnre at lave hjemmefra.

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Frederik Plum Hauschultz @ 2 apr. 2012 22:45

Jeg synes de mange timer er en stor kvalitet ved studiet. Dog især øvelsestimerne da mange forelæsere desværre er mega elendige til at formidle det faglige indhold. Jeg ved dog ikke om jeg er specielt enig i, at den nye funky ide om studenteraktivering er specielt vellykket. Årsagen er, at der slet ikke er tid til det i undervisningen. Konceptet med, at de studerende møder op til en slags workshop hvor øvelseslæreren tusser rundt og hjælper eksisterer reelt kun i Peter-Erlings hovede. I virkeligheden kan man slet ikke nå at lave en ugeseddel i timen hvis øvelseslæreren også skal nå at fortælle de studerende hvad der er den rigtige fremgangsmåde. Derfor er resultatet som regel også at undervisningen kører på den klassiske måde med at man laver skidtet hjemmefra og øvelseslæreren gennemgår det på tavlen. Og hurra for det, for det er også den bedste metode når 30 studerende deles om en lærer i to timer om ugen. Hvis en workshop skulle fungere, skulle man være væsentligt færre på hvert hold og der burde være det dobbelte antal øvelsestimer, hvilket selvfølgelig ikke er realistisk.
Svar og citér
Frederik Plum Hauschultz

Frederik Plum Hauschultz

Antal indlæg: 25
Medlem siden: d. 27. august 2011
Af Laura Nielsen @ 3 apr. 2012 00:01

Det er et kæmpe privilegium, at vi tilbydes så mange undervisningstimer, og som Frederik m.fl. nævner er især de mange holdundervisningstimer en absolut kvalitet ved studiet. Jeg kan kun se, at færre undervisningstimer vil forringe kvaliteten af vores uddannelse.


Jeg er desuden på linje med Frederik vedrørende den nye "studieaktiverende" holdundervisning. Reelt fungerer timerne som tavle-undervisning, og jeg er enig i, at det langt hen af vejen er den bedste metode. Det er op til den enkelte at gøre mere eller mindre ud af at forberede sig i forvejen.

Det mest "studieaktiverende" ved den nye ordning er de mange obligatoriske afleveringer på især 3. semester, og at disse rettes, og man modtager feedback, betragter jeg ligeledes som en flot håndsrækning fra studiets side. De mange obligatoriske afleveringer og alle lynprøverne ser jeg som én af hovedårsagerne til, at folk "bukker under" på 1. og 2. år, men samtidig mener jeg, at de mange obligatoriske afleveringer er en temmelig effektiv og nødvendig øvelse i forhold til at skulle kunne pensum "på rygraden" uden hjælpemidler - og dermed klare sig godt til eksamen.
Svar og citér
Laura Nielsen

Laura Nielsen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 30. october 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 4 apr. 2012 00:54

Well, så  er det jo også fordi, at underviserne ikke har forberedt studieaktiviteten godt nok. Man bliver jo ikke bedre af at lave flere opgaver om samme model. Man bliver god af at få muligheden for selv at regne. JEg mener helt klart, at man lyver lidt for sig selv, hvis man mener, at ukritisk notenedfældning på et papir gavner. Jeg ville da i hvert fald helst det første :)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Henriette Nylander @ 4 apr. 2012 11:56

På nogle hold er øvelsestimer stadig præget af, at der skrives ned fra tavlen. Mere eller mindre. Men ja, det er fordi nogle øvelseslærere måske ikke lægger det arbejde i det, der kræves, for at undervisningen er studieaktiverende.


Det kan man jo bare heller ikke forlange, hvis deres forberedelsestid stadig er det samme som før? Eller i det hele taget hvis der står, man får løn for at forberede sig 1,5 time til hver undervisningstime og det kræver 2,5, så bliver det bare dårligere undervisning. Men det er nok en lidt anden diskussion.


Ikke alle, Mikael, forbereder sig som underviser 10 timer til hver undervisningsuge, selvom jeg godt ved, nogle gør ;)


På mine hold er undervisningen i de fleste fag mere eller mindre studieaktiverende. Det er rigtigt, man muligvis ikke når det hele, men så lægges der flotte slides op, og det er altid muligt at skrive en mail til sin øvelseslærer eller spørger i pauserne. Så jeg er bestemt ikke enig med, at det kun er noget, der foregår oppe i Peter Erlings hoved! Før i tiden nåede vi heller ikke det hele.

Svar og citér
Henriette Nylander

Henriette Nylander

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 16. july 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 4 apr. 2012 16:29

@Henriette

Tjoh, jeg tror nu ikke, det kræver mere forberedelse fra undervisernes side af. Der bør i den ideelle verden (jeg ved godt, det ikke er sådan i praksis i alle fag endnu desværre) være færre opgaver, der skal gennemgås, fordi man ikke kan nå at lave så mange som nu/tidligere. Det kræver dog mere rent pædagogisk. Jeg synes nu ikke, det er så slemt.

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Frederik Plum Hauschultz @ 4 apr. 2012 20:09

Jeg må indrømme at jeg synes det er et fænomenalt paradoks hvis man i forsøget på at aktivere de studerende skærer ned på antallet af opgaver fordi man nu skal bruge en del af øvelsestimerne på at sidde og regne, så der bliver mindre tid til at få gennemgået opgaverne af øvelseslæreren. Det er jo netop opgaveregning som får en til at fatte hvad der foregår, og jeg er fuldstændig uenig i, at det ikke er nyttigt at regne flere opgaver i en model. Hvis du kun laver få opgaver får du ofte kun belyst enkelte aspekter, hvorimod flere opgaver kan bruges til at få banket vigtige detaljer på plads.

Efter min mening er det ideelle, at man får regnet opgaverne hjemmefra og at øvelseslæreren så gennemgår dem på tavlen så man kan få svar på de spørgsmål man eventuelt måtte have i kølvandet på sit hjemmeregneri. Jeg forstår ikke, hvorfor det er så urimeligt at kræve, at man har set på opgaverne på forhånd. Vi går trods alt på et universitet.

Noget andet er så i øvrigt stadig, at det er umuligt at nå både regneri og gennemgang af opgaver når man kun har 2-3 timer til rådighed om ugen, og holdene består af over 30 elever som alle har en masse spørgsmål de gerne vil have besvaret.
Derfor sker der som regel udvikling at tiden til regneri droppes og holdlæreren i stedet regner opgaven igennem for at demonstrere hvad der er den korrekte måde at gøre det på samt besvare spørgsmål i plenum. Det smarte ved dette er jo i øvrigt også, at mange har de samme spørgsmål hvorfor man lige så godt kan gennemgå dem for alle. Derfor synes jeg heller ikke det er skide smart at man skal til at bruge mail og pauser til at få svar på spørgsmål som mange sikkert kunne have glæde af at høre svaret på.
Svar og citér
Frederik Plum Hauschultz

Frederik Plum Hauschultz

Antal indlæg: 25
Medlem siden: d. 27. august 2011
Af Laura Nielsen @ 4 apr. 2012 22:12

Mikael Olai Milhøj sagde:

Well, så  er det jo også fordi, at underviserne ikke har forberedt studieaktiviteten godt nok. Man bliver jo ikke bedre af at lave flere opgaver om samme model. Man bliver god af at få muligheden for selv at regne. JEg mener helt klart, at man lyver lidt for sig selv, hvis man mener, at ukritisk notenedfældning på et papir gavner. Jeg ville da i hvert fald helst det første :)
Måske forstår jeg ikke, hvad du her mener, men for mig at se modsiger du dig selv fuldstændig. Du påstår alså, at man ikke har gavn af at lave flere opgaver om samme model, men til gengæld bliver man god af selv at regne i timerne? Jeg tror ikke, jeg forstår, hvad du vil hen. Uanset hvad holder jeg fast i, at hvis man går ind for studieaktiverende undervisning med en masse regn-selv i undervisningstimerne, så må ekstra obligatoriske opgaver, som bliver rettet, da netop være lykken?


Jeg er fortsat enig med Frederik - hvis holdunderviseren (i hvert fald i nogen grad) vælger at regne på tavlen og gennemgå intutionen, kan man nå flere opgaver, og så må det være op til de studerene selv at få det regnetekniske ind på rygraden derhjemme. Det sikrer man effektivt på bl.a. 3. semester vha. de ugentlige afleveringer i mikro og makro. De 2-3 timer med holdunderviseren skal i min optik så vidt muligt bruges til at få "opskrifter" på de rigtige udregninger og (endnu vigtigere) generel gennemgang af den økonomiske intuition.

Svar og citér
Laura Nielsen

Laura Nielsen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 30. october 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 5 apr. 2012 02:01

@Laura


Nej, det hjælper netop IKKE at "regne"/skrive noter ned fra tavlen i mange opgaver fra samme model. Det betyder bare, at folk ikke tænker over, hvad der sker eller laver en masse andet imens. Tværtimod bliver man god, hvis man får lov til at bakse med modellen i dybden en enkelt gang eller to, hvor man får lov til selv at gøre det med hjælp fra en underviser. Man lærer ikke noget af at få svarene foræret - og det er falsk tryghed at tro det desværre.

Dette er næsten et pædagogisk faktum, vil jeg mene - og sammenholdt med det faktum, at studerende IKKE i væsentlig grad forbereder sig til øvelsestimer hjemmefra betyder, at studieaktiverende undervisning er et bedre alternativ. At det så langt fra fungerer perfekt, fordi man ikke har været konsekvent og konsistent i udførslen er så en anden sag.

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Erik Kofoed @ 5 apr. 2012 04:57

Hej,

Jeg har selv vaeret underviser paa studiet, og kender som saadan godt problemstillingen (fra begge parter). At sidde at skrive meningsloest ned i tre timer kan vaerende draebende kedeligt, og hvis det er dens studerendes eneste aktivitet paa studiet, er udbyttet nok yderst begraenset.

Til gengaeld er jeg meget enig med baade Frederik og Laura i, at det nuvaerende model nok er den bedste, i hvert fald hvis man ser paa, hvad der rent praktisk kan lade sig goere. Som tommelfingerregel tager det ca. dobbelt saa lang tid at lade de studerende lave eller praesentere en opgave, som det ville goere for for underviseren. Skulle al undervisning saaledes foregaa efter "den nye" model vil en to-timers oevelsesgang blive reduceret til 45 minutter. Det er i mine oejne for faa modeller eller opgaver, man kan naa i gennem paa den tid.

Derudover kan man ogsaa spoerge sig selv, om 20-30 mennesker i et lille klasselokale virkelig er de bedste omgivelser at regne opgaver i. De fleste vil vel foretraekke en stille laesesal eller et lille rum, og hvorfor skulle det aendre sig?

Det er i oevrigt min oplevelse, at disse oevelsestimer i hoej grad er en dansk ting. Her paa Penn holdes der i stedet "recitations", hvor oevelseslaererne enten gennemgaar et emne professoren ikke naaede i forelaesningen eller gennemgaar et svaert emne igen. Altsaa en slags mini-forelaesning - ikke noget med ugesedler. Har man spoergsmaal kan man naturligvis stille dem, men det er paa ingen maade beregnet til at sidde i rundkreds og regne opgaver.

Hvis man virkelig vil prioritere opgaveregningen paa polit, kunne man lade opgaverne taelle en del af karakteren, eks. 30% eller lign. Saa ville man have et incitament til at arbejde hele aaret i stedet for primaert i eksamensperioderne.

Bh, Erik
Svar og citér
Erik Kofoed

Erik Kofoed

Antal indlæg: 38
Medlem siden: d. 17. february 2011
Af Henriette Nylander @ 5 apr. 2012 11:47

Den studieaktiverende undervisning gør, at de fleste kigger på ugessedlen før timerne (på mit hold).


Vi er ikke gået ned i antallet af opgaver, der bliver gennemgået pga "regn-selv". Typisk bruger vi halvdelen af tiden på det i fag som Mikro og Økonometri. Igen for mit vedkommende.


Er der egentligt et problem her? Frederik og Laura: Vil I hellere have mini-forelæsninger, eller hvor vil I hellere hen? Eller siger I bare, undervisningen ikke er studieaktiverende? Desuden kunne jeg godt tænke mig at vide, om det har forringet jeres muligheder for at blive lige så gode som før? Er jeres forudsætninger for at klare jer godt blevet dårligere?


 


 

Svar og citér
Henriette Nylander

Henriette Nylander

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 16. july 2011
Af Laura Nielsen @ 5 apr. 2012 12:22

@Milhøj: Jeg tror måske, jeg misforstod dig til at starte med. Da du udtrykte, at det ikke hjalp at lave flere opgaver, troede jeg du mente, at de ugentlige obligatoriske opgaver var spild af tid (hvilket jeg mener er i fuldstændig modstrid med din øvrige argumentation). Men som jeg nu ser det, er vi vist enige om, at de mange obligatoriske opgaver, der afleveres (som en del af den studieaktiverende undervisning) er et positivt tiltag.


Generelt bør jeg måske tilføje, at jeg ikke som sådan er imod den nye indførsel "studieaktiverende holdundervisning". Jeg (og Frederik?) påpeger blot, at ude på holdene er den studieaktiverende undervisning langt fra til fulde implementeret. I den forbindelse har jeg så forsøgt at udtrykke, at det egentlig også fungerer udmærket med nogen grad af "tavleundervisning" for mit vedkommende. Min opfattelse er, at holdunderviserne er ret gode til at prioritere de 2-3 timer sammen med de studerende, og nogle gange regner vi meget selv, andre gange gennemgår holdunderviserne en "kogebog" eller man vælger at prioritere en mere komprimeret gennemgang af den økonomiske intuition. På mit øvelseshold i økonometri B er den "studieaktiverende holdundervisning" dog fuldt implementeret, og i dette fag fungerer det fremragende. Så det er ikke fordi, jeg mener, at man for guds skyld ikke må prioritere at lade de studerende selv regne en masse til holdtimerne - man skal bare være opmærksom på, at det alt andet lige mindsker de studerendes incitament til at regne hjemmefra.


Det skulle også gerne besvare Henriettes spørgsmål - for nej, jeg mener vi har fortrinlige muligheder for at lære pensum, uanset om holdundervisningen er "studieaktiverende" eller ej. Jeg er som udgangspunkt bare glad for, at vi har så mange holdundervisningstimer, og uanset hvordan disse bruges, er det en fantastisk luksus i forhold til, hvad mange andre studerende tilbydes på deres respektive uddannelser.


Min hovedpointe er, at man bør holde fast i de mange obligatoriske afleveringer og i øvrigt finde en balance mellem tavleundervisning (med "ukritisk notenedfældning") og studieaktiverende regn-selv-tid. 

Svar og citér
Laura Nielsen

Laura Nielsen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 30. october 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 5 apr. 2012 14:39

Jeg er helt enig i, at de mange små obligatoriske afleveringer er et must. 1) fordi det betyder, at folk rent faktisk får arbejdet med tingene løbende 2) fordi det betyder, at man stresser knap så meget over store opgaver (nu har jeg aldrig prøvet at være på en årgang med små obligatoriske afleveringer, men jeg ved, at der ikke var noget værre end EØ, SAMf og ØP afleveringer i samme weekend).

Men det lyder som om, vi ern ogenlunde enige :)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010