Mat-økonomi eller HA(mat)

Svar på indlæg
Af Hans Schøn @ 13 aug. 2012 23:26

Hej jeg er skal til at studere matematik-økonomi, men jeg har læst nogen indlæg her på siden, og føler lidt jeg har valgt det forkerte studie måske. Det lyder som om man bruger mere andvendt matematik på HA mat, hvilket det jeg hellere vil,  matematik-økonomi er mere teoretisk, altså beviser og sådan, ved ikke hvor anvendt beviser er i en virksomhed, jeg kan godt lide beviser, men de kan være indvinklet, men det kan jeg godt lide. men hvad vil de sige at studiet det er mere teoretisk på mat-økonomi studiet? Det ville være mega meget trist, hvis jeg fandt ud jeg havde taget det forkerte studie:(  jeg vil gerne lære andvendt matematik, noget jeg kan bruge fremtiden, har jeg valgt det forkerte studie? skulle jeg have valgt HA mat? Det hele er så forvirrende.

  


Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Peter Nielsen @ 14 aug. 2012 01:16

Hvad kunne du godt tænke dig at beskæftige dig med efter studierne?

Svar og citér
Peter Nielsen

Peter Nielsen

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 01. february 2011
Af Hans Schøn @ 14 aug. 2012 11:10

hmm, jeg kunne godt tænke mig rejse til udlandet og arbejde, altså hvis du mener efter jeg er blevet færdig uddannet. 

Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Nicolai Thomsen @ 14 aug. 2012 13:06

Hvad vil du beskæftige dig med efter studierne???

Hvis du vil ud at rejse efter dit studie, og det er målet i sig selv så bliv rejseguide. Der er sandsynligheden størst.

Svar og citér
Nicolai Thomsen

Nicolai Thomsen

Antal indlæg: 11
Medlem siden: d. 24. january 2011
Af Johan Kjærgaard Johansen @ 14 aug. 2012 13:48

hans schøn sagde:

Det lyder som om man bruger mere andvendt matematik på HA mat, hvilket det jeg hellere vil,  matematik-økonomi er mere teoretisk, altså beviser og sådan, ved ikke hvor anvendt beviser er i en virksomhed, jeg kan godt lide beviser, men de kan være indvinklet, men det kan jeg godt lide.  

Laver du sjov?

Svar og citér
Johan Kjærgaard Johansen

Johan Kjærgaard Johansen

Antal indlæg: 7
Medlem siden: d. 22. june 2011
Af Christian Stassen @ 14 aug. 2012 14:06

den maade jeg ser det paa er, at hvis man starter med det mere matematiske studie er det altid relativt nemt at skifte til et mindre mat studie senere, hvorimod det modsatte er svaert. 

det er umuligt for dig at finde ud af hvad der vil passe dig bedst, men ved at vaelge mat-oek paa KU har du meget nemt ved at skifte senere. jeg valgte selv polit, men senere indsaa jeg at mat-oek ville ha vaeret det rigtige og saa var det en kamp op ad bakke. Du giver dig selv en gratis option (som man siger i finanssektoren) om man saa maa sige. 

derudover skal man ikke misforstaa at andvendt oekonomi og matematik er funderet i den teoretiske. det er misforstaaet at tro at man paa et meget teoretisk studie ikke laerer noget anvendt - det er forkert. man er dog noedt til at kaempe lidt mere for at fatte anvendelserne, hvorimod man paa polit og ha mat faar dem mere serveret, til gengaeld faar man paa matoek mere det teoretiske serveret. saa man kan som matoek vaere meget staerk!

hvis du rent faktisk synes beviser er sjove lyder du i mine oerer som et perfekt fit for matoek. du kan faa alle de jobs som polit/ha.mat kan, og flere til, og du kan altid skifte uden at komme naevnevaerdigt bagud senere hvis du ikke kan lide det.

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Hans Schøn @ 14 aug. 2012 14:19

Johan; hvor læser du at jeg laver sjov? jeg skriver herinde fordi jeg vil have nogen svar, så det kunne være nogen af jer herinde vidste noget om studiet. 

Nicolai Thomsen; hehe funny, udfra dit billedet kan jeg anbefale du bliver rejseguide for noget sol på ansigtet;) 


Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Hans Schøn @ 14 aug. 2012 14:59

Christian Stassen: 

Det gør vel studiet svære at det er mere teoretisk? 

Men jeg forstår det sådan at jeg for det teoretiske givet og anvendelserne os, men hvor man på HA mat kun for anvendelserne? Hvad fik dig skifte studie? 

Kan bare ikke se hvor anvendt beviserne er?

"hvorimod man paa polit og ha mat faar dem mere serveret, til gengaeld faar man paa matoek mere det teoretiske serveret. saa man kan som matoek vaere meget staerk!"

hvorfor er man som matøk stærkere??

Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Christian Stassen @ 14 aug. 2012 16:21

Svaerere er relativt - man kan have styrker i forskellige felter, og teoretisk matematik kan vaere svaert for nogen og nemt for andre, og dem for hvem det er nemt kan have svaert ved andre ting. Men jo, det er nok en lille smule svaerere hvis nu jeg skal udnaevne det svaereste.

Jeg skiftede ikke studie, jeg tog bare valgfag paa matoek, men fandt at jeg var noedt til at bruge lidt ekstra tid paa at gennemgaa noget matematik jeg paa en maade havde laert men paa hoejere niveau - saa syntes jeg at jeg ligesaa godt kunne have laert det paa det hoeje niveau med det samme som man goer paa matoek. 

Du spoerger hvor anvendt beviserne er. de er overhovedet ikke anvendt, men du er noedt til at stille spoergsmaalstegn ved hvad "anvende" betyder. Hvis man mekanisk har laert en formel uden ad er man ikke bedre end en computer. Kun hvis man har forstaaet formlens betydning, dens problemer (ingen formler/modeller er perfekte) og dens styrker kan man tilfoeje vaerdi. Denne forstaaelse kan komme gennem at laere intuitionen bag modellen og den kan komme af at laere matematikken bag. Kan man laere begge dele staar man rigtig staerkt. Man er derfor ikke noedvendigvis staerkere som matoek, men kan man laere matematikken i dybden (som man ikke laerer paa eksempelvis polit) OG kan man laere intuitionen (her er man noedt til at arbejde selv fordi det ikke altid er i fokus og derfor er man noedt til at taenke over tingene selv) mener jeg man har en unik profil. 

Men det optimale studie for dig er det der passer dine evner og interesser bedst. Mit indlaeg var blot ment som at sige at du ikke skal vaere bekymret for at have valgt forkert blot fordi du har laest hist og hint. Mange som udtaler sig om andre studier har ikke selv proevet dem - jeg har taget fag paa baade polit, ha.mat og matoek, og synes alle 3 er gode studier. Skulle jeg vaelge igen i dag ville jeg nok tage matoek og tage valgfag paa polit fremfor det omvendte som jeg gjorde, men det betyder ikke det er det rigtige for dig.

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Hans Schøn @ 14 aug. 2012 22:03

Hej igen Christian. 

Det meget godt man kan "springe" rundt omkring de forskellige studier, forme sin egene "uddannelse" hvis man kan sige det sådan. 

1.Undskyld hvis jeg spøger dumt men sådan som jeg forstå er det helt klart en fordel at man for den teoretiske matematik, men hvorfor er det en fordel?

2.Og er matematikken på cand.polit, HA mat og matøk det samme? eller lære man mere matematik på matøk? 


 

Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Mikael Olai Milhøj @ 14 aug. 2012 22:35

Man lærer mere teoretisk og dybdegående matematik på mat-øk end polit, mens der er mere matematik på polit end HA.mat. 

Og der er ikke nødvendigvis nogen fordel i at kunne mere teoretisk matematik - udover det giver arbejdsgiverne et godt signal om, at du er en hårdtarbejdende, flittig, analytisk-tænkende ung fyr. 

udover det er dette site måske ikke det bedste til at spørge om ting vedr. HA.mat eller mat-øk, eftersom 99% af læserne vist læser polit og vi kan hovedsagligt tale på egne vegne :) 

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Christian Stassen @ 15 aug. 2012 02:11

Mikael Olai Milhøj sagde:

Man lærer mere teoretisk og dybdegående matematik på mat-øk end polit, mens der er mere matematik på polit end HA.mat. 

Og der er ikke nødvendigvis nogen fordel i at kunne mere teoretisk matematik - udover det giver arbejdsgiverne et godt signal om, at du er en hårdtarbejdende, flittig, analytisk-tænkende ung fyr. 

udover det er dette site måske ikke det bedste til at spørge om ting vedr. HA.mat eller mat-øk, eftersom 99% af læserne vist læser polit og vi kan hovedsagligt tale på egne vegne :) 


@Mikael: du har ikke ret i at polit har mere mat end ha.mat. Det er, if anything, omvendt. Du har heller ikke ret i at det eneste teoretisk mat kan bruges til er signal vaerdi - at du siger saadan noget er faktisk lidt skraemmende, forhaabentligt er det ikke almen holdning paa polit "nu om dage".

 

@Hans: at kunne teoretisk matematik giver dig en dybere forstaaelse end en der ikke kan det, "alt andet lige" (det er en saetning oekonomer godt kan lide, som du maaske kan forstaa paa sidens navn). Oekonomi bestaar groft sagt af 3 discipliner: mikrooekonomi, makrooekonomi og oekonometri (som i virkeligheden er en afart af statistik, vi har da ogsaa statistikere til at undervise dig i det). Indenfor alle 3 discipliner bruges der en stor maengde matematik, omend det nok er mest i oekonometri.

At forstaa teoretisk matematik goer det mere muligt for dig at forstaa en given models begraensninger - hvorfor virker modellen ikke hvis en given antagelse bryder sammen? Paa polit kan man godt lide at snakke om "intuitionen" i en model, dvs hvad er det modellen kan/ikke kan sagt paa en simpel og intuitiv maade. Det er super vigtigt at have intuitionen i orden, men det er fejlagtigt (som for eksempel Mikael goer) at tro at man kan have intuition helt uden at forstaa matematik. Jeg arbejder selv med hvad jeg ville kalde anvendt matematik og anvendt oekonomi (jeg arbejder i en afdeling i en bank der anvender makrooekonomi og matematiske modeller til at tage beslutninger om priser), og ser tit folk der ikke helt fatter matematikken bag noget og derfor heller ikke 100% fatter hvordan deres model bryder sammen, og det leder tit til farlige konklusioner.

Det er rigtigt at man nok ikke behoever at forstaa 100% af den underliggende matematik (hvis man proever det kommer man aldrig videre end matematikken) og man kan ogsaa sagtens vaere en utroligt dygtig oekonom uden at kunne det, men hvis man forstaar 0% kan man umuligt have nogen som helst intuition. Spoergsmaalet er saa hvor meget mellem 0% og 100% man skal proeve at forstaa. Her er der forskellige meninger, og der kommer aldrig et entydigt svar. Jeg synes personligt at baade polit og matoek og ha.mat er taet paa "den optimale %del", og ville nok personligt sige at den mest optimate %del er at findes paa matoek. Men det afhaenger baade af hvordan du er som person, og hvad du oensker at arbejde med senere. Min primaere pointe var dog blot at HVIS du starter med den teoretisk matematisk tungeste af de tre (matoek) er det nemmere paa et senere tidspunkt at sige "nahr, jeg sys sgu der er for meget teoretisk mat her" og hoppe over til mere anvendte fag (paa baade kandidat og bachelordel har du mange valgfag, isaer kandidaten kan du naermest goere til lige praecis hvad du vil ved at tage anvendte fag, eller du kan simpelthen tage en bachelor i matoek og saa blive cand.polit direkte hvorimod det modsatte kan vaere svaert) end det er at goere den modsatte konklusion.

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 15 aug. 2012 12:21

@Stassen

Well, det kommer an på, hvad man mener med mere matematisk. Jeg vil i hvert fald holde fast i min påstand. 

Ligeledes tror jeg ikke, at du har læst mit indlæg ordentligt (jeg ved f.eks. ikke helt, hvor jeg siger, at det er muligt at forstå intuition 100% uden matematik? Lad være med at putte ord i munden på folk, hvis du ønsker en konstruktiv debat). Det er de færreste politter, der i sidste ende kommer ud og skal benytte maximum principle via present value hamiltonian eller bruge envelope theorem, når først de er færdig. Ikke desto mindre giver det én en god portion analystisk og struktureret tankegang, der netop er så vigtig for økonomifaget, uanset hvad man så end kommer til at arbejde med efterfølgende. 

(Men lad mig da endelig lige slå et slag for, at intuition er VIGTIGERE end matematik (fancy matematik virker ikke, hvis du kommer frem til noget, der økonomisk set er noget vrøvl), men at de to snarere er hinandens komplementer end substitutter)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Christian Stassen @ 15 aug. 2012 12:56


@ Mikael
Jeg sagde ikke at du var blandt dem der siger det, blot at nogen tror det. Jeg synes derimod dit tidligere indlaeg er ukonstruktivt. Som du selv siger nu, de to er hinandens komplementer, saa en saetning som "Og der er ikke nødvendigvis nogen fordel i at kunne mere teoretisk matematik " er misvisende og forkert. Mange misforstaar intuition som vaerende separat fra matematisk intuition. Intuition er ikke noget flyvsk, men snarere logisk tankegang brugt til at "gaette" kvalificeret hvad outcome boer vaere. hvis outcome saa ikke er som intuitionen siger, boer man kigge dybere, og enten finde fejlen i sin intuition eller i sin model.

lad mig give et eksempel:
"jeg har to boern, den aeldste er en dreng, hvad er ssh den anden er en dreng" - svaret er 50%
"jeg har to boern, den ene er en dreng, hvad er ssh den anden er en dreng" - svaret er 2/3
"jeg har to boern, den ene er en dreng foedt paa en mandag, hvad er ssh den anden er en dreng" - svaret er 50%<x<2/3 (se evt om du selv kan regne det ud)

Dette er hoejst unintuitivt, og man kan kun forstaa svaret INTUITIVT hvis man forstaar bayesiansk sandsynlighedsregning. Her trumfer matematik over intuition (hvis man gaetter intuitivt at informationen om mandag er ligegyldig gaetter man forkert, hvorimod blind brug af model giver rigtigt svar), og matematisk intuition (som man faar gennem studier af matematik) trumfer "oekonomisk" (eller hvad du vil kalde det) intuition.

Saa: forstaar man ikke matematik, kan man aldrig faa nok oekonomisk intuition da den menneskelige hjerne ikke er perfekt intuitiv. Forstaar man ikke oekonomi, kan man heller aldrig faa nok oekonomisk intuition, da man simpelthen ikke forstaar oekonomi.

 

Sidst vil jeg sige at man faktisk til alt dette boer tilfoeje at uden praktisk erfaring kan man heller aldrig faa nok oekonomisk intuition. Jeg laeser tit indlaeg af folk som e.g. Krugman (og andre mindre politiker-agtige oekonomer) som kommer med forslag der maaske virker godt nok oekonomisk teoretisk men som i praksis aldrig ville flyve fordi markederne aldrig ville lade dem, saa uden at forstaa markederne kan man heller ikke udtale sig om saerlig meget paa kvalificeret grundlag. Dette er dog ikke noget man laerer paa studiet anyway, saa burde ikke indfluere dit studievalg.

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 15 aug. 2012 14:14

@Stassen

Jeg citerer direkte: "Det er super vigtigt at have intuitionen i orden, men det er fejlagtigt (som for eksempel Mikael goer) at tro at man kan have intuition helt uden at forstaa matematik.".  Jeg mener nu nok, at det er noget, du greb ud af den blå luft baseret på mit indlæg. 

Jeg vil stadigvæk mene, at mere teoretisk matematik for matematikkens skyld ikke nødvendigvis bringer dig videre. Hvis du har valgmuligheden mellem 

1) At forstå økonomiske agenters adfærd, men uden at kunne et hav af teoretisk matematik
2) At kunne en masse teoretisk matematik, men forstå bjælke af økonomiske agenters adfærd

Så er nr. 1 helt klart at foretrække frem for nr. 2. Netop derfor er matematik for matematikkens skyld i min optik ikke nødvendigvis(!) et godt råd, hvis det forvirrer mere, end det gavner. Fjerner matematikken ens perspektiv fra det økonomiske, så er man på vildspor. Hvis man er i stand til at holde begge bolde i luften på samme tid, er det selvfølgelig imponerende!


(Apropos dine sandsynlighedsspørgsmål - jeg er ved gud ikke fan af sandsynlighed og bliver det aldrig - så er svaret til nr. 2 vist 1/3 og ikke 2/3? Du har kombinationsmulighederne Dreng-pige Pige-dreng Dreng-dreng = 1/3 udfald. )

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Christian Stassen @ 15 aug. 2012 15:34

Ja hvis du sammenligner en med bjaelke viden om oekonomi med en der "ikke kan et hav", saa har du ret, men det er en ret unfair og ligegyldig sammenligning her. En matoek kan rigeligt med oekonomi. Har du taget fag derude? Hvis ikke saa vil jeg raade dig til at goere det foer du udtaler dig mere om deres uddannelse. Som disclaimer skal det siges at jeg har taget 6 fag derude, 2 paa ha.mat og resten af mit studie i danmark paa polit.

og jo, du har ret, 1/3 (og uligheden skal vendes i den anden), der var jeg for hurtigt fordi jeg var paa vej hjem fra arbejde

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 15 aug. 2012 16:41

@stassen

Argh, jeg synes nu, jeg ved en hel del om de to uddannelser, selvom jeg ikke har taget fag derude. Medmindre man vil være økonom med meget teoretisk matematik eller med stor fokus på finansiering, er det min påstand, at man bliver en bedre makro- eller mikroøkonom på polit end på HA.mat og Mat.ØK. (Der er en grund til, at det ene studie ligger på en uddannelsesinstitution med fokus på business uddannelser og det andet på et fakultet med fokus på matematik). Dette betyder dog ikke, at de to uddannelser er dårlige eller noget. Det kommer lidt an på, hvad man vil.

Anyways, dette skal ikke udvikle sig til en diskussion om de tre uddannelser vs. hinanden. Min pointe er blot, at man sagtens kan blive en super økonom uden at kunne alle mulige smarte matematiske beviser, når man først indser, at økonomi er en samfundsvidenskab og ikke en naturvidenskab, men hvor matematik er et nødvendigt og meget brugbart værktøj, ligesom de tre studier mere eller mindre giver en mulighed for de samme jobs efterfølgende (alt efter valgfag mv.)

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Christian Stassen @ 16 aug. 2012 08:13


"jeg synes nu jeg ved en hel del om de to uddannelser selvom jeg ikke har taget fag derude" - det minder lidt om en quote fra Ole Sohn om det private erhvervsliv. Foer du kommer med paastande om hvor man bliver bedre mikro/makro oekonom ville det nok vaere en ideo om du tog mindst et fag derude, ellers famler du ret meget i blinde.

Ja man kan godt blive en god oekonom (teoretisk saavel som praktisk) uden at kunne beviser, men man kan ogsaa blive en rigtig god praktisk oekonom selvom man bruger noget af sin tid paa at laere beviser. Det var hvad der blev spurgt om, saa mener jeg ikke man skal skrive noget om at beviser mere eller mindre kun kan bruges som signalvaerdi som du - face it - relativt indirekte skrev.

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 16 aug. 2012 10:33

@Christian

Hvis man er i tvivl om sammenligningen mellem mikro- og makrokundskaber, så synes jeg da, at man bare kan tjekke deres obligatoriske BA program ud: http://www.nat.ku.dk/uddannelser/bachelor/matoek/#6 og tælle antallet af mikro- og makrofag vs. vores (samt indholdet af dem). Derudover er der en række andre årsager, som jeg ikke mener hører til at skrive her. Så bare rolig, du kan gemme Ole Sohn sammenligningen til en anden gang, du skal være arrogant:) Men som sagt, det er ikke det, at denne tråd skal handle om.

Jeg skriver det nu forholdsvis direkte, hvilket jeg vil holde fast i er rigtigt for de flestes vedkommende. Min pointe er bare til Hans - og til andre - at man ikke skal tro, at man bliver en bedre økonom, blot fordi man har meget teoretisk matematik. Det er et falsum, når økonomi er en SAMFUNDSvidenskab og ikke en naturvidenskab. Men hvis man er en god økonom og ikke bange for teoretisk matematik, så er det da selvfølgelig anbefalesesværdigt at kaste sig ud i noget "vildere" matematik. Jeg synes, det er en fin pointe, så jeg forstår ikke helt, at den har kunnet afkræve en så stor diskussion efterfølgende, medmindre man bare godt kan lide at diskutere for diskussionens skyld :) Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Hans Schøn @ 16 aug. 2012 12:57

Mikael: Altså uden matematikkere, køre virksomheden bare ikke, jeg har et familie medlem som er team leder i IBM og han har selv fortalt mig, at direktøren er afhængige af sine matematikere, mange virksomheder idag handler ud fra tal og ikke en eller anden samfundsvidenskabslig teori, det har jeg læst artikler om, bestyrelser skal bare have matematikere. Grunden til goldman sachs har klaret sig så godt er da på grund sine matematikere, ikke "samfundsfags lære".   


Men jeg tænkte på om man lære den samme matematik på polit og matøk? er det ikke tungere matematike på matøk? Det er da mærkeligt de 2 uddannelser ligener så meget hinanden. 

Så det er helt klart bedre med MATØK da det giver flere muligheder, kun fordi det er mere teoretisk?

Hvilke muligheder har matøk som politer ikke har på arbejdsmarked?

Mikael skriver der er mere matematik på polit end der matøk? mærkeligt.

 

Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Christian Stassen @ 16 aug. 2012 13:12

Mikael bryder sig ikke om at jeg putter ord i hans mund, men jeg tror nu alligevel godt jeg toer sige at han ikke mener der er mere mat paa polit end matoek. mente han ikke mere paa polit end ha.mat? (det er i oevrigt forkert, cirka samme maenge, nok lidt mere paa ha.mat)

Nu arbejder jeg selv i Goldman Sachs, saa kan fortaelle dig at vi har klaret os godt BAADE paa grund af folk som kan mat og folk med god oekonomisk/forretnings intuition. Som Mikael rigtig nok siger, man er noedt til at have begge dele for at vaere rigtig dygtig (og det naesten uanset hvilket job i det private man vil have).

Man laerer ikke den samme. Man laerer de samme emner, men langt mere dybt paa matoek. Derudover har matoek ogsaa nogle emner som ikke bliver behandlet paa polit. Saa man opnaar en dybere og brede forstaaelse for matematik paa matoek end paa polit.

Polit har til gengaeld flere oekonomifag. Det betyder - alt andet lige - at polit'er nok faar en bedre oekonomisk intuition (deri er jeg ikke uenig med mikael), samt kendskab til flere emner.

Jeg mener dog at man som matoek paa egen haand kan studere sig til en bedre oekonomisk intuition - det synes jeg alle paa matoek boer goere (ikke alle goer det). Ligeledes kan man som polit paa egen haand studere sig til mere mat viden - det synes jeg ogsaa alle paa polit boer goere.

--> Min primaere pointe er blot at jeg mener det er svaerere at studere tung matematik paa egen haand end oekonomi. Bed en polit om at selvstudere maalteori og derefter tage eksamen, og han vil nok dumpe faget. Bed en matoek om at selvstudere et oekonomifag, og han vil nok bestaa - maaske med lidt lavere karakter end en polit som modtog undervisning, men ikke desto mindre vil han bestaa. Det er derfor at jeg, hvis man godt kan lide beviser hist og her og er lidt i tvivl, anbefaler matoek.

Som en sidepointe, hvis man senere hen vil have en phd i oekonomi i for eksempel USA hvor det foerste aar er meget kraevende matematisk, saa har man det nok nemmere som matoek end som polit. Men det er som Mikael rigtignok siger jo primaert teoretisk oekonomi det drejer sig om, men der er skam mange phd'ere i private verden.

Mht hvilke jobs man kan faa - der er faa job man ikke kan faa som matoek som en polit kan faa. Der er dog nogle jobs hvori en polits hoejere evner udi oekonomisk intuition kan vaere en fordel, men man er som matoek ikke udelukket fra dette job. Der er nogle jobs som man kan faa som matoek men ikke som polit - saa der er nogle jobs hvorfra polit er udelukket. For at tage min egen arbejdsplads som eksempel: vi har tre typer job, sales, trading og quant. Man kan som matoek blive alle 3, men polit kan ikke blive quant. Spoergsmaalet er selvf om den type job er noget du gider at have. Hvis du vil vaere sales har du derimod nok hoejere chancer som polit end som matoek, men ikke udelukket som matoek. Saa det er op til dig, jeg mener man holder flere doere aaben som matoek men det er virkelig op til din personlighed hvad der vil passe bedst.

 

Svar og citér
Christian Stassen

Christian Stassen

Antal indlæg: 71
Medlem siden: d. 07. june 2011
Af Mikael Olai Milhøj @ 16 aug. 2012 13:26

^ what he said. Meget fyldestgørende svar.

Alt kan koges ned til, hvad du gerne vil bagefter. Der er mange jobs, hvor din intuition kommer før dine matematiske kundskaber - ligeledes er der jobs, hvor din matematiske kundskaber er en langt større fordel end dine økonomiske (det er jo ikke for sjovt, at f.eks. mange fysikere får job i den finansielle sektor, fordi de er vant til at arbejde med mere tungt matematik end økonomer). 

Ud fra hvad du har skrevet i denne tråd, så tror jeg, at Mat.ØK vil være en fin uddannelse for dig - så stick to it :) 

Svar og citér
Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj

Antal indlæg: 156
Medlem siden: d. 06. september 2010
Af Hans Schøn @ 16 aug. 2012 13:59

hmm ja okay.

 mange tak for svarene Christian, os dig Mikael. 

Jeg kommer tilbage hvis jeg har flere spørgsmål:)


Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012
Af Jens Ødum Nielsen @ 16 aug. 2012 21:05

Jeg startede på mat-øk studiet i 2010 men skiftede til polit i 2011 af den simple grund, at mat-øk var for meget matematik til mig. Jeg havde den ide, som blev bekræftet af en studerende på mat-øk studiet og en gammel ven, som er uddannet polit og har mange års joberfaring, at mat-økerne knusser tallene og beregner, hvor politterne så fortolker dem (det er meget kogt ned, ja, men det blev de enige om)....jeg synes, det er fedt, hvis du elsker matematik, men her er lige nogle ting, jeg synes, du skal vide inden studiestart:

- det er meget teoretisk matematik med en del beviser og det gør det meget tungt at komme igennem, hvis du ligesom mig selv elsker matematik for dens anvendelse og ikke hvorfor Eulers sætning eller gammafordelingen er kommet til. Samtidig studerer du sammen med matematikere på stort set alle 1.års fag og det kan altså demotivere, når en stud.mat retter en øvelseslærer og man selv fatter hat af, hvad der sker!
- økonomi-fagene er meget lidt intuitive og meget matematiske...matematik er selvfølgelig smart og skide godt (som før diskuteret) men jeg ønskede noget mere intuitiv og ord/forklaring, som desværre ikke kom på 1. år for mig. Jeg mødte to veninder derovre, som spurgte, om jeg ikke ville hjælpe dem med noget mikro-økonomi? Jo, det ville jeg da gerne, men deres opgave bestod i at bevise, at en bestemt udefineret funktion lå i en bestemt mængde (eller noget i den retning var opgavens problem)...på polit er det betydeligt mere spændende (og måske nemmere), når problemet er, at man skal optimere profitten for Tony's Pizzaria og evt prisdiskriminere. Det er altså klart nemmere at forestille sig situationen i hovedet og dermed sige, om det virker plausibelt og troværdigt på polit end mat-øk (efter min mening).
- det er et lille studie og dermed fucking intimt, da vi startede 60 på vores årgang og der var 40 aktuarer, som man kører tæt med! Det er sygt fedt, så stort plus her!!!!! Desværre droppede ca. 50 % fra i løbet af 1. år, men man lærer folk på 2., 3. og kanditaten at kende så nemt som ingenting og det er kanon socialt!!

Så mit råd til dig er, at du skal virkelig overveje, hvorfor du elsker matematik og om du kan holde det ud i længden, for det bliver meget meget tungt (synes jeg) !!

Jeg skiftede, fordi selvom jeg elsker matematik og troede mat-øk var det rette studie, så manglede jeg noget at bruge matematikken til her og nu så at sige...det var tit meget svært at se, hvad matematikken på mat-øk skulle bruges til og det demotiverede mig ret meget, så skiftet faldt ret naturligt. Respekt for dem, som fortsætter derovre, men jeg kunne ikke holde til den tunge matematik og den manglende forklaring og intuition mht økonomien..

Held og lykke med valget og skriv endelig, hvis jeg kan hjælpe med noget!

Svar og citér
Jens Ødum Nielsen

Jens Ødum Nielsen

Antal indlæg: 6
Medlem siden: d. 24. january 2011
Af Hans Schøn @ 17 aug. 2012 02:51

Hej jens. 

"Samtidig studerer du sammen med matematikere på stort set alle 1.års fag og det kanaltså demotivere, når en stud.mat retter en øvelseslærer og man selv fatter hataf, hvad der sker!"

Hvorfor er det de-motiverende?

"-økonomi-fagene er meget lidt intuitive og meget matematiske...matematik er selvfølgelig smart og skide godt (som før diskuteret) men jeg ønskede noget mere intuitiv og ord/forklaring, som desværre ikke kom på 1. år for mig."

Er underviserne dårlige? fordi det har jeg hørt de er, fra ex mat-øk studerende som har skiftede over til HA. mat.

Og beviserne ja, altså de kan os være kedelige, men ligner beviserne dem man havde om på gymnasiet? 

Det i lære på polit lære man vel os mat-øk men bare med noget ekstra math eller?

"Jeg skiftede, fordi selvom jeg elsker matematik og troede mat-øk var det rette studie, så manglede jeg noget at bruge matematikken til her og nu så at sige...det var tit meget svært at se, hvad matematikken på mat-øk skulle bruges til og det demotiverede mig ret meget, så skiftet faldt ret naturligt." 

Men man må så vel lære hvor matematikken skal bruges altså? Det er anvendt matematik, sådan som jeg har forstået det.  

Svar og citér
Hans Schøn

Hans Schøn

Antal indlæg: 21
Medlem siden: d. 20. june 2012