Har du søgt merit?

Svar på indlæg
Af Nanna Olsen @ 24 feb. 2013 15:20

Har du søgt merit?


Så er vi meget interesserede i dine erfaringer!

Politrådet er i forbindelse med en generel høring
om merit- og dispensationssager blevet opmærksomme på, at nogle studerende ikke
er blevet ordentligt oplyst omkring muligheder, begrænsninger og konsekvenser i
forbindelse med meritoverførsler.

Vi vil derfor gerne høre om jeres erfaringer,
hvis I har søgt merit I forbindelse med jeres polit-studium. Det er vores
ønske, at meritsager skal behandles så hurtigt og smertefrit som muligt – og at
der for os studerende ikke må være tvivl om regler og konsekvenser.

Vi er bl.a. interesserede i at vide om du:

-følte at du fik den nødvendige vejledning fra
administrationen og/eller studievejledningen, da du søgte om merit?

-var klar over konsekvenserne; fx at det betyder,
at du ingen valgfag kan få på BA-delen, hvis du får overført 22,5 ECTS, der
ikke kan erstatte et eller flere af de obligatoriske fag?

-ved om din meritoverførsel er bindende eller om
den kan ”trækkes tilbage”?

-og alt andet, som du mener er relevant.

 

Når vi har fået så mange input som muligt, vil vi
sammen med administrationen se nærmere på, om vejledningen eventuelt skal
justeres, om regler skal skrives tydeligere, eller om der
er andre tiltag, der kan gøre livet lettere for meritsøgende politstuderende.

 

I kan dele jeres erfaringer med os i
kommentarfeltet nedenfor, på vores facebookgruppe ”Politrådet” (som vi varmt
anbefaler, at du bliver medlem af!) eller på mail politraadet@econ.ku.dk

 

På vegne af Politrådet
Nanna, formand for Politrådet, og Nickels,
næstformand i Politrådet.Svar og citér
Nanna Olsen

Nanna Olsen

Antal indlæg: 3
Medlem siden: d. 31. august 2011
Af Peter Juel Jensen @ 25 feb. 2013 15:50

Hej Nanna og co. Her er mine erfaringer med merit søgning:

Følte at du fik den nødvendige vejledning fra administrationen og/eller studievejledningen, da du søgte om merit?

Jeg blev positivt overrasket over nemheden i at søge merit til mit udenlandsophold. Fandt og indsendte en formular og administrationen spurgte pænt efter manglende papirer - og var klar til at se gennem fingre med det, hvis der var ting jeg ikke kunne grave frem. Jeg oplevede processen som rimelig effektiv.

Var klar over konsekvenserne; fx at det betyder, at du ingen valgfag kan få på BA-delen, hvis du får overført 22,5 ECTS, der ikke kan erstatte et eller flere af de obligatoriske fag?

Ja

Ved om din meritoverførsel er bindende eller om den kan ”trækkes tilbage”?

Jeg betragtede min forhåndsgodkendelse som meget tæt på bindende. Og håber ikke de kommer og tager den endelige merit fra mig en dag :)

Alt andet, som du mener er relevant.

Det kunne måske gøre processen nemmere for alle, hvis der var (offentlige) lister over fag der tidligere var givet merit for på forskellige universiteter.

Svar og citér
Peter Juel Jensen

Peter Juel Jensen
I redaktionen

Antal indlæg: 878
Medlem siden: d. 03. july 2010
Af Erik Kofoed @ 2 mar. 2013 12:53

Jeg hopper også på pinden og giver mit besyv med (i mangel på andre overspringshandlinger.. :-) )

Vejledning fra adm:

Generelt set var vejledningen fin. Man har dog ikke behov for den helt store personlige kontakt, eftersom ansøgningsproceduren er forholdsvis overkommelig. Det "svære" ved meritansøgninger (særligt for forhåndsmerit) er at få fingrene i fagbeskrivelser og lign. fra det udenlandske universitet.

Viden om konsekvenser:

Ja, og det burde gerne være 'common knowledge'. Jeg aner dog ikke, om det formelt står et sted.

Bindende eller ej:

Tja, jeg endte med kun at tage ét ud af de otte fag, som jeg havde søgt og fået forhåndsmerit for, og det var der absolut ingen problemer med. Det var bare at indsende en ny ansøgning med bilag og karakterer for de fag, jeg havde taget. Der gik dog en hel del tid (to måneder så vidt jeg husker), før jeg merit.

Andet:

Jeg var selv på et selvarrangeret ophold, så det ville alligevel ikke vedrøre mig. Men ligesom Peter mener jeg, at der burde være nogle lister, hvor man kunne se, hvilke fag der tidligere er givet merit for. Det burde også kunne speede processen ret meget op, hvis ansøgningen blot skal have et godkendelsesstempel fremfor en gennemlæsning og vurdering af hvert enkelt fag. Man kunne måske lave noget lignende på Erasmus-niveau.

Svar og citér
Erik Kofoed

Erik Kofoed

Antal indlæg: 38
Medlem siden: d. 17. february 2011