Student hos Zangenberg Analytics

Hvem er Zangenberg Analytics?

Hos Zangenberg Analytics arbejder vi med at levere strategisk rådgivning indenfor digitalisering og IT til de største private og offentlige virksomheder i Norden. Vi kommer med fokuseret specialistviden om alt fra pricing af enhedspriser på Office pakken til sourcingstrategi af supercomputere. På trods af vores specialiststatus i markedet, leverer vi et bredt spænd af opgaver, som alle har en ”data-first” tilgang samt en faglig viden til at sammenligne kundernes nuværende IT-løsninger på tværs af markedet.

Hvorfor er det spændende at være studentermedhjælper hos Zangenberg Analytics?

Noget af det der gør det særligt spændende at arbejde hos Zangenberg, er hvor meget indflydelse man har i hvert projekt som studentermedhjælper. Vi er et lille team, med et forholdsvis fladt hierarki, hvor der oftest er 2-3 personer på hvert projekt. Det betyder at man som studentermedhjælper får et stort ansvar i leverancerne til kunderne, og bidrager på samme niveau som de fastansatte.

Kombinationen af økonomi og IT er også et element, som gør det spændende at arbejde hos Zangenberg. Økonomien under digitalisering og IT er i konstant vækst, og udviklingen er eksponentiel med bl.a. AI værktøjer og Cloud. Det er derfor interessant at være med til at hjælpe virksomheder med at positionere sig i et marked med så stor en udvikling, som også bidrager til, at man selv er på en konstant stejl læringskurve.

Hvordan ser jeres typiske arbejdsopgaver ud?

Selvom Zangenberg Analytics laver forskellige former for projekter, går de alle nogenlunde gennem 3 generiske faser, før vil til sidst fremlægger vores resultater og anbefalinger for kunden.

Med vores ”data-first” tilgang er første fase i et projekt typisk en dataindsamling, da det er vigtigt at kende kundens nuværende IT-forbrug, samt hvilke IT-ydelser som de mener at få brug for i fremtiden. Som studentermedhjælper ligger der her en opgave i at kvalitetssikre data og indgå i dialog med kunden om, hvilke datapunkter der er nødvendige, for at gøre den fremtidige analyse god. Derudover kan der også ligge et arbejde i at finde data og erfaringer fra forrige projekter, som kan bruges som baggrundsmateriale til det nuværende projekt.

Anden fase er analysefasen, hvor der foretages dybdegående analyse og opsættes scenarier for fremtiden. Her handler det om at kunne forstå og analysere kundens IT-forbrug for at finde optimeringsmuligheder, hvor vi f.eks. opstiller nogle scenarier med potentielle strategier for optimering. Her er det studentens opgave at tage det ofte uoverskuelige rå-data og transformere det til relevante nøgletal. Det er vigtigt for analysen at vi sparrer med kollegaer eller sanity checker med baggrundsmateriale, hvilket vores flade hierarki sikrer.

Tredje fase er formuleringsfasen, hvor man skal finde den bedste og klareste måde at præsentere analysens fund og strategier for kunden. Det er her vigtigt at sikre en klar rød tråd i sin præsentation, samt at have fokus på hvilken teknisk forståelse modtageren har for emnet. Ofte gennemgår vi foreløbige resultater for personer med teknisk kunnen hos vores kunder, og skal derefter videreformidle til en topleder, som ikke nødvendigvis ved, eller finder relevant, hvor mange virtuelle servere f.eks., som ligger til grund for analysen. Her ligger studentermedhjælperens opgave ofte i at formidle den dybdegående analyse i et letforståeligt og klart sprog i samarbejde med den eller de fastansatte på projektet.

Hvilke kompetencer fra polit-studiet anvender/udvikler du i dit arbejde?

Jeg anvender en del kompetencer som jeg har fået fra polit-studiet. Den generelle analytiske tilgang er gennemgående essentiel. I arbejdet med forhandlingsstrategi bruger jeg min forståelse for mikroøkonomi til bedre at forstå hvilke interesser og mekanismer som ligger til grund i en forhandling. F.eks. bruger jeg teoretisk viden om monopolister når vi hjælper kunder med en Microsoft-forhandling. Derudover bruger jeg min forståelse for makroøkonomi, når vi fremskriver forventede prisstigninger i forhold til inflation og valutakurser.

Der er dog en del af arbejdet hos Zangenberg som studiet ikke forbereder en på, nemlig IT-delen. Der er en stejl læringskurve i starten med at sætte sig ind i nye begreber som IT-stacken, SLA’er og programmeringssprog, men alle nye ansatte kommer igennem forskellige kurser, som giver dem den rette viden og redskaber til at kunne begå sig med IT.

Hvordan er det sociale miljø hos Zangenberg Analytics?

Det sociale miljø er noget vi lægger stor vægt på her hos ZA, og vi nyder alle hinandens selskab i og uden for arbejdstiden. F.eks. er der en ugentlig løbeklub, som løber en tur sammen med afgang fra kontoret hver mandag eftermiddag. Derudover afholder vi også tit uformelle fredagsbarer, hvor man sammen med en kollega planlægger en aktivitet for de interesserede på kontoret. Vi har et åbent kontormiljø, hvilket skaber grundlag for en enorm vidensdeling, og som gør, at man aldrig er bleg for at stille spørgsmål i plenum hvis man sidder fast i en opgave. Alt dette skaber et arbejdsmiljø, hvor der både er plads til både faglig og social dialog rundt om frokostbordet.

Virksomheder

Kort om Ferdinand Schou Hunneche

Jeg arbejder som Research Analyst ved Zangenberg Analytics og har været ansat i lidt over et år. Jeg studerer på femte semester på bacheloren.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk