Cand.polit i Copenhagen Economics

Charlotte Skovgaard Kjærulff er konsulent hos Copenhagen Economics. Her arbejder hun med alt fra rådgivning for Den Europæiske Kommission til at løse komplekse problemstillinger for private virksomheder baseret på økonomisk analyse.

Hvilken stilling har du i CE, og hvordan fik du den?
Jeg arbejder som Analyst i CE, og blev ansat i forbindelse med Talent Day 2018. Talent Day er et årligt event som afholdes for at give 12 økonomistuderende fra Europa indblik i Copenhagen Economics og det at være konsulent hos Nordens førende økonomiske konsulenthus.

Hvor længe har du haft jobbet, og hvor har du arbejdet før din nuværende stilling?
Jeg blev ansat i juni 2019 og Copenhagen Economics er mit første job efter endt studie.

Hvorfor valgte du at søge jobbet?
Som økonom er Copenhagen Economics et ideelt sted! Hos Copenhagen Economics lærer man ikke blot at blive en endnu bedre økonom, men også at blive en god konsulent som er i stand til at formidle sine resultater på en intuitiv måde, hvilket er en egenskab jeg gerne vil besidde. Derudover tiltaler det mig, at man får muligheden for at arbejde med kunder fra næsten hele verden og opnår bred viden på tværs af industrier, inden man specialiserer sig.

Hvad består dit arbejde i?
Mit arbejde består i at rådgive og løse komplekse problemstillinger for private og offentlige kunder baseret på økonomisk analyse. Jeg har været involveret i flere projekter som har til formål at analysere fordele og ulemper ved foreslået EU lovgivning, og rådgive Den Europæiske Kommission ud fra den økonomiske effekt som disse måtte have. Derudover kan et klassisk projekt i vores Policy afdeling være at analysere, i hvor høj grad en privat virksomhed bidrager til BNP og beskæftigelse i en økonomi. Eller hvordan denne virksomhed påvirkes af ændringer i national og international lovgivning og finansielle og sundhedskriser fra et økonomisk perspektiv.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Der er sjældent to arbejdsdage og projekter som er ens hos Copenhagen Economics. Fælles for vores projekter er dog, at vi har en dynamisk arbejdsdag med korte deadlines, som involverer tæt dialog både internt mellem kollegaer og eksternt med vores kunder - men også fokustid til at fordybe sig i den økonomiske analyse eller formidlingen af resultaterne. Sideløbende har vi stort fokus på personlig og faglig udvikling, så jeg griber ofte muligheden for at deltage i interne og eksterne kurser og konferencer, for at blive opdateret på de nyeste metoder eller få en forståelse af, hvad der rør sig i samfundet.

Hvilke områder af økonomien fokuserede du på i din uddannelse?
Under min uddannelse har jeg fokuseret på først og fremmest at opbygge et solidt fundament for den økonomiske tilgang ved at forstå mekanismerne i teoretiske modeller og lære databearbejdelse og økonometri, som kan anvendes inden for adskillige aspekter af økonomi. Derudover har jeg specialiseret min økonomiske viden til de finansielle markeder. Alt sammen noget der har vist sig at være særdeles brugbart i mit arbejde hos Copenhagen Economics.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?
Det bedste ved jobbet er den stejle læringskurve, som ligger til grund for den gensidige tillid i CE og det ansvar som tildeles allerede fra første dag. Man lærer noget nyt hver eneste dag om økonomisk teori, data, modellering eller skriftlig og mundtlig formidling, og ved at blive eksponeret over for kunder fra næsten hele verden og forskellige typer af projekter. Derudover er det givende at være ansat hos en international arbejdsplads, hvor der er et fladt hierarki og stærkt samarbejde mellem kollegaer på tværs af vores kontorer i fire forskellige lande. I løbet af de knap 2 år jeg har været ansat hos Copenhagen Economics har dette gjort, at jeg har arbejdet i adskillige teams konstellationer og lært noget nyt fra forskellige personer.

Hvordan er det sociale på arbejdet?
Det sociale er fantastisk i CE, idet vi er en masse unge ansat og prioriterer at afholde team events i de enkelte afdelinger - men også arrangementer for alle ansatte flere gange årligt. Hvert år er vi på skiferie, hvor vi blandt andet har været en tur i Sverige, og har julefrokost som går på skift i hver af de fire lande, hvor vi har kontorer. Derudover har vi en velbesøgt fredagsbar og har haft initiativer såsom vinsmagning og vandreture. Til trods for COVID19, har vi gjort en dyd ud af at holde fast i de sociale arrangementer, som har været muligt i et online format, og nu introduceret et initiativ, hvor man på ugentlig basis har online kaffemøde med en kollega, som man ikke nødvendigvis ellers automatisk har kontakt med i den uge.

Hvis du skulle give et råd til nyuddannede, der skulle ud og finde deres første fuldtidsjob, hvad skulle det så være?
Hvis du har mod på at prøve kræfter med konsulentlivet og samtidig lægger vægt på at anvende tankegangen og redskaberne fra økonomistudiet til at løse problemer i praksis, så er Copenhagen Economics et oplagt arbejdssted! Besøg vores hjemmeside, hvor vi løbende opslår nye stillinger for nyuddannede, eller tag fat i mig eller en af mine kollegaer for at høre mere om, hvordan det er at være ansat hos os!

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk