Fra idé i København til virkelighed i Portugal

”... if there’s one thing I find interesting at the moment, it is the sudden rise of DeFi – even though I do not honestly understand it”, sagde en ung svensk startup founder til Copenhagen FinTech Lab. 

Mere skulle der ikke til for at Frederik Münter og Mads Wind var solgt på at tage et seminarfag om Blockchain economics, som førte dem fra Københavns Universitets gamle og slidte lokaler til Mathematical Research for Blockchain Economy konferencen “MARBLE” i Portugal. Læs med for at høre om hele processen fra ide til færdigt produkt.

Hvad er Blockchain economics?

Blockchain economics er et vidt begreb, som grundlæggende dækker over krydsfeltet mellem Distributed Ledger Technology (DLT), hvoraf Blockchain er den mest kendte og anvendte, og økonomi i alle dens afskygninger. En af de fundamentale innovationer, som rent teknologisk ligger til grund for blockchain economics, er såkaldte ”smart contracts”, dvs. kodebaserede kontrakter som er selveksekverende under visse forudsætninger.

Disse ”smart contracts” medfører, at man i en lang række funktioner kan overflødiggøre mellemmænd, fx på de finansielle markeder. Dette har medført opblomstringen af ”Decentralized Finance” (DeFi), som er et decentraliseret parallelt finansielt system uden traditionelle mellemmænd såsom banker og mæglere. DeFi er ligeledes den mest udbredte anvendelse af Blockchain på nuværende tidspunkt.

Processen før 

I foråret 2021 skrev Frederik og Mads deres seminaropgave vedrørende Blockchain economics, som resulterede i at deres seminaropgave blev udgivet i et økonomisk tidsskrift der er tilknyttet konferencen “MARBLE” året efter.  I det tidlige stadie af seminarkurset, startede deres søgen efter en problemstilling de gerne ville belyse. Hertil siger de at:
Det var i denne proces, at vi første gang stødte på den videnskabelige artikel, som endte med at danne udgangspunkt for vores seminaropgave.

Vi brugte i begyndelsen relativt lang tid på at fremsøge interessante artikler på Google Scholar, og processen startede egentlig med, at vi skulle lære, hvad i alverden det hele handlede om. Der er heldigvis mange gode SoKs (systematization of knowledge), der kan hjælpe én på vej. På et tidspunkt fandt vi frem til artiklen ”Stablecoins 2.0: Economic Foundations and Risk-based Models”. I begyndelsen var det dog meget uklart for os, hvorfor forfatterne ikke løste de teoretiske modeller, som blev præsenteret i artiklen. Derfor rakte vi ud til en af medforfatterne; Ariah Klages-Mundt, som var PhD-studerende ved Cornell University. Han reagerede positivt på vores henvendelse, og fortalte, at de på daværende tidspunkt ikke havde været i stand til at fremkomme med meningsfyldte løsninger på modellerne grundet en række omstændigheder.

Dette gav de to unge politter blod på tanden, og de fik afleveret en seminarkontrakt mens de blev inviteret til Ariahs forskningsgruppe. Efter nogle måneder var udkastet til deres seminaropgave i en sådan forfatning, at den blev sendt til Ariah og de modtog feedback. Her gik det op for dem, at deres opgave havde potentiale for at blive publiceret som en videnskabelig artikel. 

Processen efter  

Frederik og Mads indsendte deres seminaropgave til en række økonomiske tidsskrifter, men fik i første omgang afslag under peer-review processen. 

Vi sendte det endelige resultat ind til tidsskrifterne tilknyttet to forskellige konferencer, hvor vi fik afslag i peer-review processen. Det første tidsskrift, som vi indsendte seminaropgaven til, hed ”ACM CSS Decentralised Finance and Security”, mens det andet hed ”Financial Cryptography and Data Security”. Selvom artiklen ikke blev publiceret i første omgang, fik vi rigtig god feedback fra peer-review processen i begge tilfælde. Feedbacken pointerede præcist, hvad der kunne gøres bedre, og skrev samtidig, at der ikke manglede meget før, at vi kunne få det godkendt. Det gav selvfølgelig lidt blod på tanden, og vi fik arrangeret en række møder med forskningsgruppen ved Cornell University, og arbejdede derefter videre i fællesskab i vores delte Overleaf-dokument. I sidste ende gav bestræbelserne pote, da vi i tredje forsøg fik artiklen succesfuldt gennem peer-review processen, hvorfor artiklen nu er blevet udgivet i tidsskriftet tilknyttet konferencen ”Mathematical Research for Blockchain Economy”, som udgives af Springer Nature.

Konferencen Mathemathical Research for Blockchain Economics 

Frederik (tv) og Mads (th) til MARBLE-konferencen i Portugal.

Publikummet til konferencen bestod primært af “PhD-studerende eller professorer med speciale inden for blockchain eller computer science”, hvor de to politter skilte sig ud ved at kunne bidrage med deres økonomiske perspektiver, som blev velmodtaget til konferencen. De beskriver oplevelsen som værende givende, i forbindelse med at de modtog god kritik af deres arbejde og bidrag til forskningsfeltet.

Men en tur til de sydlige himmelstrøg til en tung matematisk konference bød også på andre oplevelser, som de selv beskriver ved:

Med øl i hånden og store smil ses Frederik (th) og Mads (tv) på en bådtur efter en veloverstået konference i Portugal.

Udover de formelle aktiviteter bestod konferencen af en række sociale aktiviteter såsom et ”booze-cruise” langs Portugals sydkyst, en række middage ved stranden samt badeture til stranden. Det hele var generelt meget velarrangeret, og vi fandt derudover ud af, at britiske blockchain-forskere er overraskende gode til at synge Robbie Williams på karaokebarer efter kl. 02.

Alt i alt, må de to studerendes historie være til inspiration om, at den tid og energi vi lægger i vores studie, sagtens kan blive til mere end tal på et karakterblad, og lede til oplevelser for livet. Her kommer de med et godt råd til alle jer, der skal til at skrive et speciale eller en seminaropgave:

Helt grundlæggende er vores erfaring, at man kan nå utrolig langt i et samarbejde, hvis man er klar på at investere lidt tid, og har en passion for emnet. Vi synes det er vigtigt at vise, at det er en reel mulighed at få sine resultater og analyser formidlet bredt ud i verden selv under studietiden, for vi er sikre på, at der bliver skrevet mange interessante opgaver på politstudiet, som aldrig ser dagens lys. Derudover er et grundlæggende råd, at man som studerende næsten altid vil modtage positive tilbagemeldinger fra forskere, hvis man stiller dem et nysgerrigt spørgsmål, eller foreslår et samarbejde. 

Mads og Frederik blev cand.polit i sommeren 2022, og arbejder henholdsvis hos Boston Consulting Group og McKinsey & Co.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk