1. Advent. Og det skete i de dage, …

1. Advent. Og det skete i de dage, …

at der udgik en befaling fra uddannelsesministeren om at afholde Corona-test i hele Dania. Det var den første store Corona-test, mens Kårius endnu var direktør på Institutio Serorum Rei Publicae. Og alle drog hen for at lade sig teste, hver til sit testcenter.  Også stud.polit. Josef drog op fra byen Glacies Altum på Regio West til Portus Mercatorums centrale teststed for stud.polit’er, Peter Bangsvej, for at lade sig teste sammen med Maria, sin stud.polit. forlovede. På teststedet ventede de begge spændt på konkurrencen på Altandetlige.dk i anledning af julen. Og mens de var dér, kom endelig beskeden om, at tiden var inde til spørgsmålet.

På den samme egn var der andre polit-studerende, som sad i auditoriet på deres bænke med afsprittede hænder for spændt at holde øje med skærmene på deres computere, mobiler og tablets. Ville forelæseren dukke op på Zoom eller i auditoriet? Kunne de også være med til konkurrencen? Der var halvmørkt i auditoriet, men pludseligt lyste det op. For da stod forelæseren for dem, og hans herlighed strålede (som altid) om dem, og de studerende blev grebet af stor frygt.  Men forelæseren sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for alle polit-studerende:  I dag bliver der stillet et spørgsmål på Alandetlige.dk, som I kan vinde en præmie for at svare korrekt på. Svaret på spørgsmålet skal få jer til at tænke på småtalslov, debatten om medborgere med anden etnisk baggrund og sikkert også mange andre emner. Og dette er spørgsmålet, I får:

 

I skal finde ud af hvilken af nedenstående grupper har haft det højeste samlede COVID-19-smitteniveau i perioden:

 

1.      Ikke-vestlige personer i den by på vestegnen, som er nævnt i teksten (og som har den højeste andel af ikke-vestlige personer målt i forhold til befolkningsstørrelsen)

2.      Medlemmer af Folketinget (uanset herkomst)

3.      Personer med somalisk herkomst.

 

Og da forelæseren havde forladt dem og igen (igen) var vendt tilbage til sine egne tanker, sagde de studerende til hinanden: »Lad os læse teksten forfra på denne adventshistorie for at få nogle tegn, derefter gå ind på nettet og finde en fokuseret rapport fra midt i efteråret, og måske også søge lidt på nettet for at finde supplerende svar på spørgsmålet, som forelæseren på Altandetlige.dk har forkyndt os.«  

 

De skyndte sig ind på nettet, hvor også Maria og Josef var fuldt i gang med at lede efter data. Da de havde fundet kilder og data, beregnede de efter det bedste, som de havde lært i Samfundsbeskrivelse, og hvor de selvfølgelig huskede på, hvad der var blevet sagt til dem om definitionen: ”Smitteniveauet måles som antal COVID-19 tilfælde i pct. af befolkningsstørrelsen i de nævnte grupper i spørgsmålet” og opgjort på senest tilgængelige kilder og dermed forbehold for forskellige opgørelsesperioder og tidspunkter. 

 

Alle, der hørte det, undrede sig ikke over, hvad andre polit-studerende fortalte dem om kilder, data og beregninger, for forelæseren har jo altid ret, det vidste de jo. Så Josef og Maria m.fl. gemte alle disse vise ord fra forelæseren i sin hjerne og grundede over dem til brug for både konkurrencen, de kommende eksamener og deres fremtidige arbejdsliv. 

 

Så vendte Altandetlige.dk tilbage og priste vinderen med to biografbilletter. Vinderen var udtrukket blandt korrekte og bedst dokumenterede svar, som var sendt til følgende postkasse helene@altandetlige.dk inden lørdag d. 5. december 2020 kl. 23.59.

 

Så du kan nå at være med lidt endnu, hvis du læser denne inden 4. december 2020.

 

Snip, snap, snude, så er den adventshistorie ude.

 

God jul fra Hjarn

 

P.S: Hverken dyr, latinske eksperter eller andre har forhåbentlig lidt overlast ved disse generøse oversættelser fra dansk til latin i første del af historien. Hvis det er tilfældet, så beklager jeg.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk