4. advent: En gave fra Anne Sophie Lassen

Bag årets sidste adventslåge er cand.polit og tidligere redaktionsmedlem på Altandetlige.dk Anne Sophie Lassen. Hun skriver ph.d. på Økonomisk Institut på CBS og håber på flere kvindelige økonomer.

Der er mange mænd på økonomistudiet. Det er jo ikke, fordi der som sådan er noget i vejen med mandlige økonomer, men i en tid med ønskelister og forhåbninger for det nye år er det måske på sin plads at begynde at få julelys i øjnene. Stirrer man nemlig længe nok på tallene for udviklingen i andelen af kvinder på polit-studiet, kan man måske ane forandringer.

På vej mod et feminiseret fag

I 2021 rundede andelen af ny-optagne kvindelige økonomistuderende 41 pct. efter mange år med en næsten konstant andel på 1/3. Selvom det lyder som en lille forskel, kan få procentpoint betyde ganske meget.

Økonomifaget er stadig domineret af mænd. Men hvis andelen af kvinder på studiet bliver ved med at stige, kan det muligvis betyde store ændringer. Nærmer vi os et såkaldt ’tipping point’, er der måske ingen vej tilbage – økonomifaget vil blive domineret af kvinder.

Det er i hvert fald en tanke man kan få, når man kigger på optagelsestallene og kender til den analyse, som økonom Jessica Pan har lavet af kønsopdelte arbejdsmarkedet.

Over tid har en række professioner gået fra at være mandsdominerede til stort set udelukkende at blive varetaget af kvinder. Det gælder for eksempel lærere, sekretærer og bankrådgivere. Meget få felter har bevæget sig fra kvindedomineret til mandsdomineret – et af de få eksempler er programmering.

Faldet i andelen af mænd i disse professioner har ikke foregået lineært, men så abrupt at det kan karakteriseres som et ’tipping point’. Jessica Pan har undersøgt, hvilke mekanismer, der ligger bag mændenes flugt fra et fag i takt med kvindernes indmarch.

Hvad skal der dog blive af mændene?

Hvis andelen af kvinder er negativt associeret med fagets prestige, og prestige er et normalt gode, så vil mænd forsøge at holde kvinderne ude. Lykkes det ikke, så falder prestigen. Harvard-professor i økonomi Claudia Goldin har kaldt den proces for ’forurening’ af et fag. Mænd oplever simpelthen, at deres nytte falder, når deres profession bliver feminiseret. Det kan forklare de ’tipping points’, som Jessica Pan har dokumenteret. Mændene forlader faget, når der kommer for mange kvinder.

En anden og måske mere positiv effekt af flere kvinder i en profession kan man finde fra det norske militær. Når de værnepligtige mænd skal samarbejde med kvindelige rekrutter, ændrer de syn på ligestilling i hjemmet og på arbejdet, og de bliver tilmed mere accepterende over for feminine træk hos dem selv. Måske der foregår noget lignende i læsegrupperne på polit-studiet?

 

Økonomistudiet bliver mere feminiseret. 41 pct. er en rekordhøj andel af de studerende, og Kvinder på Polit skaber mere opmærksomhed om kvindelige rollemodeller og vil styrke kvinders position inden for det økonomiske felt. Hvad der dog skal blive af mændene, må fremtiden vise.

Konkurrence: En heldig læser får mulighed for at vinde årets sidste adventsgave, som Anne Sophie Lassen har valgt. Du skal blot svare på spørgsmålet: ’Hvor mange kvindelige professorer i økonomi er der på Københavns Universitet?’ og sende svaret til helene@altandetlige.dk for at deltage i lodtrækningen om bogen Career & Family – Women’s Century-long Journey Towards Equity af Harvard-professor i økonomi Claudia Goldin.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår fra Anne Sophie Schytt Lassen.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk