Altandetlige.dk til Polit Case Competition 2021: IMPACT CASEN

Hvad er prisen på et liv? Hvordan bør man markedsføre kræftmedicin, der kun har været testet i 36 måneder? Og hvordan kan man vurdere betalingsvilligheden for danske hospitaler rigtigt? Dette var blot 3 af de spørgsmål, som deltagerne ved dette års Polit Case Competition blev bedt om at vurdere.

Virksomheder

Finalen blev afholdt i de flotte lokaler hos Kosmopol ved Nørreport.

Polit Case Competition

Stemningen og atmosfæren var i top da dette års finale i polit case competiton (PCC) blev afholdt i de flotte lokaler hos Kosmopol søndag eftermiddag den 3. oktober 2021. 17 hold af dygtige økonomistuderende knoklede i 8,5 time lørdagen forinden for at kunne levere deres mest kreative og økonomiske løsning på dette års IMPACT case. Dette viste sig også i finalen, hvor de 3 skarpeste hold præsenterede deres løsning for et ekspertpanel af dommere: Steen Werner Hansen (Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Medicinrådet), Mette Gørtz (Professor i Sundhedsøkonomi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet), Anders Thelborg (General Manager hos Bristol Myers Squibb) og Pamela Liu (Principal hos Boston Consulting Group).

IMPACT CASEN

Dette års case blev skrevet af Anders Lykke Thomsen, Jens Brink og Mathilde Bechmann fra PCC i samarbejde med den globale biofarmavirksomhed Bristol Myers Squibb (BMS), og udfordrede de studerende til at dykke ned i en af de problemstillinger, som kan forekomme i forbindelse med lancering og markedsføring af ny medicin på det danske marked.

Casen tog udgangspunkt i BMS's nye produkt til kræftpatienter, Vixtocar. Et produkt der særligt stod med 2 udfordringer i forhold til salg:

  1. Kræftbehandlingen er en engangsbehandling, der modsat kemo ikke kan stoppes halvvejs, hvis der ikke sker fremskridt. Prisen bliver derfor høj for en patient, hvis produktet ikke har nogen virkning.

  2. Produktet er relativt nyt og har kun været testet i 36 måneder. Langtidseffekterne af produktet kendes derfor ikke endnu, hvilket betyder øget usikkerhed for køberen af produktet.

IMPACT CASEN

Polit Case Competition

Med udgangspunkt i dette produkt, blev de studerende bedt om at komme med en strategi, der enten skulle sikre Vixtocar at være en standardbehandling på de danske hospitaler eller finde en alternativ måde for Vixtocar at komme ind på det danske marked.

Vinderløsningen

Der var mange forskellige løsninger på dette års case, og dette viste sig også i finalen hos de 3 tilbageværende hold. Vinderholdet JJAC Advisory lagde dog særligt fokus på at BMS skulle få 2 ting til at spille sammen; nemlig betalingsvilligheden givet den usikkerhed som køberen ville stå med. Fordi Victocar kun var blevet testet i 36 måneder, var langsigtseffekterne stadig ukendte, og denne risiko var BMS ifølge de 4 dygtige studerende nødt til at kompensere for, når de skulle sælge Vixtocar. Ved at matche betalingsvilligheden i forhold til usikkerheden, præsentede de studerende en præstationsbaseret forretningsmodel, som sørgerde for at dele risikoen mellem BMS og den eventuelle køber af produktet. Dette gjorde man ved at foreslå BMS initialt at påtage sig en større del af risikoen ved at give køberen en rabat. Denne rabat ville så i de efterfølgende år mindskes i takt med at kræftmedicinens langsigtseffekter kunne dokumenteres:

The implementation plan allows for a roll-out in Denmark that is flexible due to the continuous decrease of effectiveness uncertainty as long-term effects become clear.

Forslaget byggede altså på to nøglefunktioner: skalerbarhed og fleksibilitet:

The key to a successful implementation is scalability and flexibility as this is key for the model and project to work.

Hvad siger deltagerne om oplevelsen?

Deltagerne ved dette års case competition spændte bredt over det økonomiske felt, og de studerende kom fra både Københavns Universitet, Århus Universitet og Copenhagen Business School. De studerende var begejstrede og nævnte at casen havde været interessant og spændende at arbejde med. Særligt blev der fremhævet det interessante ved at kunne inddrage mere tung økonomisk teori i et praktisk scenarie, der virkelig havde en aktuel værdi.

Vinderne af IMPACT CASEN. Fra venstre: Jonas Løkke, Julie Qvist Christensen, Alexander Wyne og Christian Endres.

Polit Case Competition

Dette års vindere bestod af et rigtig kompetent hold, der var erfarne 'case competition'-deltagere. To ud af de fire vindere skulle endda starte en ny case fra Taiwan kl. 04 om morgenen dagen efter. Men trods erfaringen fra diverse case competitions følte de sig alligevel udfordret til Polit Case Competition. De lagde særligt vægt på at det var første gang, at de var blevet bedt om at markedsføre et produkt, hvor man skulle tage stilling til en mere samfundspolitisk vinkel, hvor forbrugeren blev prioriteret højt. Derudover var det første gang de havde prøvet en dynamisk case, hvor spørgsmålet blev ændret undervejs. Deltagerne fik nemlig mulighed for at udvide det danske marked til også at inkludere Norge og Sverige, som har helt andre politikker på deres medicinalmarkeder. Dette twist undervejs var vinderne især begejstret for, da det gjorde casen mere udfordrende, men også meget mere spændende. Vinderne var godt forberedte og havde alle fire ekspertiseområder, som de hver især normalt bidrog med til gruppearbejdet. Men til denne opgave foregik gruppearbejdet anderledes, og de havde alle fire bidraget til alle opgaver og sparet med hinanden - især til den finansielle del (beregningerne).

Hvad siger dommerne?

Dommerne. Fra venstre: Mette Gørtz, Steen Werner Hansen og Anders Thelborg.

Polit Case Competition

Efter polit case competiton var færdig, var vi heldige at få en snak med dommerne Mette Gørtz og Anders Thelborg, som var meget begejstrede for dette års polit case. De synes, at det var interessant at se de studerende håndtere et aktuelt sundhedsøkonomisk problem, og se hvordan de studerende på bare 8,5 time formåede at komme op med gode og interessante vinkler på et ellers kompliceret spørgsmål. Mette Gørtz var særligt begejstret for at PCC havde sat fokus på det sundhedsøkonomiske felt og de udfordringer, der kan ligge på medicinalmarkedet, når man skal fordele den risiko der er forbundet med et medicinalprodukts virkning. Anders Thelborg udtrykte, hvor imponeret han og dommerne havde været over de studerendes formåen i at sætte sig ind den sundhedsøkonomiske case på så kort tid og efterfølgende levere flotte, grundige analyser. Anders Thelborg nævnte i hvert fald at hans egne medarbejdere fra BMS havde siddet med på tilskuerrækkerne og taget noter, da de mange forskellige strategier blev præsenteret.

Lyder det som noget du gerne vil deltage i næste år, så sørg for at følge polit case competition på enten facebook eller instagram.

Hvis du tænker, at det er lige noget for dig at sætte dig ind virksmomhedscases, samt få muligheden for at møde spændende virksomheder til en uformel snak, så husk at deltage i en af vores partneraftener dette efterår. Følg med på vores facebook og instagram, hvor vi hele tiden opdaterer med spændende nye artikler og events som er relevant for dig som økonomistuderende.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk