Burde arveafgiften afløses at et arvetilskud?

I denne tid buldrer debatten om arveafgiften afsted i medierne. Følelser og enkelte analyser (vidste du fx, at arv reducerer uligheden i formue, fordi den spreder formuerne?) bliver brugt flittigt fra alle fløje i mediekrigen.

Men midt i larmen har vi vist glemt de økonomiske argumenter. For hvad er arv egentlig?

Arv kan sammenlignes med forbrug. Hvis jeg efterlader 100.000 kr. til mine børn, så er det fordi jeg får en nytte ud af det, som er mindst lige så stor som den nytte, jeg kunne få ved at bruge de 100.000 kr. på andre forbrugsgoder. Så langt, så godt.

Men arv er også forbrug med meget store positive eksternaliteter. Hvis jeg efterlader 100.000 kr. til mine børn, så får de en gevinst på 100.000 kr. som ligger udover den gevinst jeg selv får (som er på mindst 100.000 kr.).

Økonomisk teori tilsiger, at staten skal subsidiere positive eksternaliteter (og beskatte negative), for at nå det bedste samfund. Da arv har store positive eksternaliteter, bør staten derfor — ud fra et efficiens-hensyn — subsidiere arv frem for at beskatte den.

Faktisk bør subsidiet på marginalen svare til 100% af arven, fordi den positive eksternalitet af at efterlade 1 kr. netop er 1 kr.

Der er selvfølgelig også et økonomisk argument for at hæve arveafgiften til 100%. Hvis arven var utilsigtet, fx fordi den afdøde gik bort før han/hun fik brugt alle de penge, han/hun havde planlagt, så kan man — pga. aftagende marginalnytte af penge —argumentere for, at staten skal beslaglægge alle pengene og omfordele dem.

Der er dog ingen tvivl om, at i hvert fald en del af arven er planlagt. Og at den afdøde har en nytte ud af at efterlade noget til sine efterkommere. Det kan bl.a. ses ved, at folk dør tidligere, hvis der er udsigt til stigende arveafgift i fremtiden (SIC!).

Så derfor ER der et argument for, at staten subsidierer arv. Også selvom det ikke har nogen politisk gang på jord ;-)

Hilsen
Jonas


PS: For en god ordens skyld må jeg hellere lige gøre helt klart, at jeg IKKE går ind for, at staten skal bruge penge på at subsidiere arv ;-)

    Kommentarer

  • Sjovt og vittigt indlæg, om end argumentationen slet ikke holder :)

    1 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk