Cand.polit hos Monitor Deloitte

Trine Carlsen er konsulent hos Monitor Deloitte og fortæller i artiklen, hvordan hverdagen ser ud, når man arbejder hos Monitor Deloitte.

Hvilken stilling i Monitor Deloitte besidder du, og hvordan fik du denne?

Jeg er ansat som konsulent i Strategy and Business Design teamet hos Monitor Deloitte. Jeg søgte jobbet gennem et job opslag, jeg havde set på AltAndetLige.dk. Ansøgningsforløbet bestod først af en kognitiv test samt en uformel samtale med en senior konsulent i teamet. Derefter to runder interviews, der hver bestod af to case interviews i rap af ca. én times varighed. Min ansættelsesproces tog ca. en måned, men sådan er det ikke for alle. Vi afholder fx til november Monitor Recruitment Bootcamp, hvor man efter en enkelt dag, hvis man er dygtig, kan gå derfra med et jobtilbud.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Det afhænger meget af hvilket projekt man sidder på og hvordan man kan lide at strukturere sin dag. I mit nuværende team mødes vi en halv time hver morgen for at gøre status over igangværende opgaver og koordinere dagens aktiviteter. Derefter kan dagen stå på diverse opgaver som fx at afholde interviews med industri eksperter, bygge økonomiske modeller, analysere markedsstrukturer eller lave lækre slides.

Hvorfor er det spændende at arbejde i Monitor Deloitte, og hvad sætter du størst pris på ved dit arbejde?

En af de fedeste ting ved at være i Monitor er, at man kommer til at møde nogle enormt spændende klienter og får lov til at arbejde sammen med og udvikle strategi for nogle af Danmarks og verdens største virksomheder. Det betyder også, at vi konstant bliver stillet overfor opgaver, der kræver, at vi sætter os ind i nye markeder, industrier og løsningsmetoder. Derfor skal vi hele tiden være omstillingsparate og tænke i nye og innovative baner for at kunne løse klienternes udfordringer. Selvom det kan være krævende, betyder det også, at det aldrig er kedeligt og at man konstant udvikler sine kompetencer. Det er noget af det, jeg sætter mest pris på i mit job. Derudover har jeg nogle fantastiske kollegaer, så der altid er god energi, selv hvis timerne bliver sene.

Hvilke fag og/eller kompetencer fra din uddannelse anvender du i dit arbejde?

Det varierer afhængig af klienten og typen af projekt man sidder med. En opgave kan fx bestå i at lave en forudsigelse af hvordan et bestemt marked udvikler sig, hvor indsigter fra økonometri fagene er specielt anvendelige. Andre opgaver kan indebære at analysere en virksomheds profitabilitet, hvor analyseværktøjer fra de finansielle og erhvervsøkonomiske fag er brugbare. På tværs af opgaver og projekter er det dog den analytiske tankegang og de problemløsningsevner man tilegner sig på polit, der er mest værdifulde. At kunne bryde et problem op i delelementer, løse dem hver for sig og til sidst konsolidere resultaterne til en solid løsning på problemstillingen er key i mit job.

Hvordan er det sociale på arbejdet?

Generelt gør vi meget for at vedligeholde sammenholdet i teamet gennem både faglige og sociale aktiviteter. Monitor Deloitte såvel som det samlede Deloitte har meget fokus på at det sociale er en vigtig del af det at gå på arbejde. Derfor afholdes både store og små events af mere eller mindre formel karakter så som den årlige julefrokost, Deloitte Consultings årlige tur og away-days kun for Monitor teamet. I Monitor mødes vi også til mindre og mere hverdagsagtige arrangementer som fx morgenmad/brunch, fredags øl, paddle tennis osv.

Monitor Deloitte afholder d. 12. november en heldags rekrutteringsbootcamp. Du kan læse mere om eventet og tilmelde dig her.

Virksomheder

Rekrutteringsbootcamp hos Monitor Deloitte

Monitor Deloitte afholder d. 12. november en heldags rekrutteringsbootcamp. Du kan læse mere om eventet og tilmelde dig her.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk