Cand.polit i Center for Modernisering og Analyse (CMA)

Marcus er ansat som fuldmægtig i Center for Modernisering og Analyse. Her arbejder han med alt fra policy-opgaver til strategiske analyser for centrale statslige institutioner.

Hvor længe har du haft jobbet, og hvor har du arbejdet før din nuværende stilling?

Jeg startede i Center for Modernisering og Analyse (CMA) i Økonomistyrelsen 1. juni sidste sommer. Det var kort tid efter, at jeg havde afleveret mit speciale. Jeg har tidligere arbejdet i Finansministeriets Departement samt Struensee & Co. Jeg har også i løbet af min studietid været holdunderviser på både polit-studiet og CBS.

Hvorfor valgte du at søge jobbet?

Jeg har altid været optaget af at kunne bruge min uddannelse til at løse helt konkrete problemstillinger i praksis. Det var derfor helt oplagt at søge jobbet. Jobbet tilbyder en unik mulighed for at lave strategiske analyser for centrale statslige institutioner, der skal føre til kvalitets- og/eller effektivitetsforbedringer, som i sidste ende skal gøre, at skatteborgeren får mest ud af sine skattekroner. Desuden betjener CMA Finansministeriets departement. Jeg følte derfor, at jeg får det bedste fra begge verdener, idet min analytiske ”værktøjskasse” vil komme i spil og blive udviklet, samtidig med at jeg får oparbejdet mere traditionel embedsmandserfaring.

Hvad består dit arbejde i?

Siden jeg blev ansat, har jeg haft mange varierende og spændende opgaver. Jeg har både haft policy-opgaver og været en del af en række forskellige analyser, hvor jeg har fået tildelt et stort ansvar. På nuværende tidspunkt sidder jeg konkret og er en del af en større analyse, der omhandler en central statslig institution i vores samfund. Analysens resultater vil senere skulle danne grundlag for de politiske forhandlinger om rammerne for den pågældende institutions økonomi. Analysen består overordnet af en række delspor, hvor jeg selv er ansvarlig for et af disse delspor.  

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Dagen starter ud med, at vi har et check-in i projektgruppen. Det varer typisk 15-30 minutter. Det er en rigtig god start på dagen, hvor der koordineres internt i projektgruppen i forhold til, hvad der skal produceres i løbet af dagen og ugen, og hvilke forestående deadlines der arbejdes op imod.

Kort efter check-in i projektgruppen er der et kort tavlemøde for hele kontoret. Det ledes af kontorcheferne, hvor de har fokus på forestående leverancer og deadlines, men det bruges også til vidensdeling og såkaldt belastningsafstemning, hvor man har mulighed for at flage, hvis der er er ved at være for meget pres på ens arbejdsopgaver. Ind imellem har vi også små sociale indslag, hvor vi på skift finder på noget.

Derefter er min arbejdsdag meget varierende og bliver bestemt aldrig kedelig. Det kan være alt fra interne problemløsningssessioner, hvor man sparrer med hinanden på tværs i projektgruppen, møder og/eller interviews med eksterne, dataarbejde i excel til produktion og strukturering af den gode analysefortælling i nogle powerpoint-slides, som typisk er det format, analyserne bliver afrapporteret i.

Dagen slutter ofte med check-out sidst på eftermiddagen, hvor man lige stikker hovederne sammen i projektgruppen for at høre, om nogen evt. har nogle udeståender, som de har brug for hjælp til.

Hvilke områder af økonomien fokuserede du på i din uddannelse?

Jeg har i løbet af min tid på politstudiet primært haft et fokus på de mikroøkonomiske fag som eksempelvis Advanced Industrial Organisation, Contract Theory og Auctions: Theory and Practice.

Public finance også spillet en central rolle, hvor jeg skrev en empirisk bachelor og speciale inden for det felt. For mig har det vigtigste i løbet af min tid på studiet været anvendelighed ift. til den virkelige verden, og hvordan de forskellige redskaber og teorier appliceres i praksis. De nævnte fag var gode til at inddrage relevante cases i undervisningen eller supplere med relevante empiriske artikler.

Det er også værd at nævne seminaret, ”Anvendt Økonomi med Konsulentmetode”, som jeg også tog. Dette seminar er nok lidt atypisk relativt til andre af de udbudte seminarer på studiet, men det gav alligevel et godt indblik i den metode, der anvendes i mit daglige arbejde og er et fint supplement til den klassiske polit-værktøjskasse.

Hvad er det bedste ved dit arbejde?

Det er de udfordrende og spændende arbejdsopgaver med stor diversitet, hvor man hurtigt får et stort ansvar. Der er et stærkt fagligt miljø og meget hjælpsomme kollegaer. At omgås dygtige kollegaer er stimulerende for ens egen udvikling, og man kan altid række ud og få sparring.

Endelig er der også stor fokus på den enkeltes udvikling og en god feedback-kultur. Vi har 1:1 med vores projektleder med fokus på styrker og udviklingspunkter og 1:1 med kontorchefen om generel trivsel, udvikling, og der er mulighed for at komme med ønsker til, hvilke projekter, man bliver allokeret til fremadrettet.

Hvordan er det sociale på arbejdet?

Det er helt klart noget, der prioriteres højt som en vigtig del af et godt arbejdsmiljø. Til trods for at jeg har været ansat i en periode, hvor corona naturligvis har sat sine begrænsninger for sociale aktiviteter, så er det noget, der har været meget opmærksomhed på. Det indebærer for eksempel ugentlige ’walk and talks’ med en kollega fra kontoret, forskellige virtuelle arrangementer som cocktailkursus og musikquizzer, og nogle af os har også mødtes uden for arbejde til fx en øl i Kongens Have - nu hvor vejret er blevet bedre. Det er ungt kontor, og folk vægter generelt det sociale element på arbejdspladsen rigtig højt. 

Hvis du skulle give et råd til nyuddannede, der skulle ud og finde deres første fuldtidsjob, hvad skulle det så være?

Gør dig klart, hvad du gerne vil og gå efter det, men vær også realistisk, hvis det er meget eftertragtede jobs og søg eventuelt så bredt som muligt inden for det pågældende felt. Og start i god tid – det kan måske betale sig at søge, inden specialet er afleveret, hvis noget spændende dukker op. Det kan også være med til at give ro på i specialeprocessen, hvis det er afklaret. Vi har faktisk et jobopslag oppe i CMA lige nu, som jeg klart vil anbefale polit’er at søge! Interesserede er selvfølgelig også velkomne til at række ud til mig på mail: mapen@oes.dk.

 

Link til jobopslag 

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk