Cand.polit i Monitor Deloitte

Regitze Wandsøe-Isaksen er Seniorkonsulent hos Monitor Deloitte og fortæller i artiklen, hvordan hverdagen ser ud, når man arbejder hos Monitor.

Regitze Wandsøe-Isaksen er Seniorkonsulent hos Monitor Deloitte

Hvilken stilling besidder du? 

Jeg arbejder som Seniorkonsulent i Monitor Deloitte, som er Deloittes strategiafdeling. 

Hvorfor søgte du ind i konsulentbranchen – og hvorfor lige Monitor Deloitte?  

Jeg søgte ind i konsulentbranchen, fordi jeg ønskede et job med et højt tempo med udfordrende opgaver på tværs af brancher og sektorer – og hvor ingen dage ligner hinanden. 

Valget faldt konkret på Monitor Deloitte, som modsat mange andre konsulenthuse er vokset ud af en akademisk tradition omkring en gruppe Harvard-forskere. Det tiltalte mig rigtigt meget og lå fint i tråd med den måde jeg tidligere havde arbejdet på som forskningsassistent på CBS/KU og som senioranalytiker i den økonomiske tænketank Kraka. 

Hvad består dit arbejde hos Monitor Deloitte i? 

Fokus i min afdeling er strategisk ledelsesrådgivning for de største nationale og internationale virksomheder og PE-fonde på tværs af industrier. Nogle klienter ønsker hjælp til udformning af deres strategiske retning og andre ønsker hjælp til opkøb.

Ingen projekter ligner hinanden. Den ene uge kan man sidde og interviewe tech-eksperter fra Silicon Valley for at forstå fremtidige vækstmuligheder inden for et lille bitte nicheområde. Den anden uge kan man sidde med store P&L-modeller i Excel og rådgive virksomheder om frasalg af uprofitable dele af deres virksomhed. 

Fælles for alle uger er, at man hele tiden udvikler sig. Vi hjælper vores klienter med at løse deres mest komplekse, strategiske problemstillinger. De udfordrende problemstillinger, vores ambitiøse klienter, inspirerende chefer og dygtige kollegaer bidrag alt sammen til kontinuerlig personlig og professionel udvikling.

Hvilke fag og kompetencer fra studiet kan du bruge i arbejdet?

De konkrete kompetencer afhænger af projektet. Men i udgangspunktet er det rigtigt meget tankegangen fra polit-studiet, som jeg har draget nytte af. Altså det at være i stand til at tage nogle meget komplekse problemstillinger og koge ned til et problem, som man kan løse i en simplificeret model i fx Excel.   

Hvor meget fylder det sociale på dit arbejde?

Både min afdeling og Deloitte samlet set tilbyder rigtigt mange gode arrangementer, hvor man kan komme tættere på sine dygtige kollegaer. Det lige fra den årlige september-tur, der fx har gået til Sardinien og Grækenland med hele Deloitte Consulting til træningsture i Paris eller Milano.

Selv under COVID-nedlukningen er de sociale events fortsat. Fx med online champagnesmagning og fredagskoncerter. 

Hvad er dit råd til polit’er, der gerne vil ind i Monitor Deloitte?

Vi søger løbende nye, dygtige kollegaer. Både til studenterstillinger og fuldtidspositioner. Så læs mere på linket herunder – eller tag direkte fat i mig eller en af mine mange dygtige kollegaer. 

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk