Corona-virus: Håb forude for Italien - og alt er relativt

Med dagens antal døde i Italien af eller med Coronavirus på 601 personer er antal døde faldet flere dage i træk og dermed forhåbentligt brudt den eksponentielle kurve, hvilket også fremgår af figur 1. Om det er tilfældet vil de kommende uger vise, men det er i hvert fald håb forude. Det er dog også relevant at få dimensioneret tallene.

Figur 1: Antal døde af (eller med) Coronavirus i Italien pr. dag

Kilde: ECDC.

For hvor mange dør egentlig i Italien?Det er bl.a. relevant at se på, hvor mange som dør af (eller med) influenza eller andre luftvejsygdommei løbet af en sæson, eller hvor mange der dør gennemsnitligt i et land i en given periode, fx Italien. Jeg kender ikke lige Italiens svar på statistikbanken, men må ty til Eurostat, hvor jeg desværre ikke kan finde tal på månedbasis for Italien.

Af Eurostat fremgår, at der i 2016 døde ca. 615.000 personer svarende til ca. 1.700 personer om dagen i Italien, heraf ca. 128 personer pr. dag af eller med influenza eller anden luftvejsygdom. I alt døde der i 2016 46.411 personer i Italien af eller med en eller anden form for luftvejsygdom. Formentlig betydeligt flere i marts end i andre måneder, såfremt Italien har samme mønster for dødeligheden, som vi kender fra Danmark. Marts er den måned, hvor flest dør i Danmark pr. dag.

Selvom vi nøjes med det gennemsnitlige tal, så dør der næsten 4.000 personer i Italien på 31 dage af luftvejsygdomme, og formentlig er tallet højere i en almindelig marts måned i Italien, jf. før. På samme antal dage døde 6.077 personer af eller med Coronavirus i Italien. Det bliver interessant at følge, om der samlet set er døde flere i perioden i Italien end forventet, og hvad det betyder på års-plan. For måske kan det slet ikke aflæses, når 2020 gøres op, fordi der bliver tale om en fremrykning af døden for nogle personer, som alligevel ville dø i 2020. Tilsvarende vil Coronavirussen tage sin del af et muligt nulsumspil, hvorefter andre dødsårsager relativt vil falde. Alt det vil tiden vise, og vi alle bliver så meget klogere.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk