Covid-19 og minoriteter: Et stort ståhej for ingenting

I en landsdækkende avis kan man læse, at »Den københavnske vestegn er hårdt ramt af Coronavirus: »Krisen har afsløret et stort integrationsproblem««, og avisen har sendt en journalist til Vestegnen for at tale med en række eksperter i forsøget på at finde en forklaring på den store smitte blandt ikke-vestlige indvandrere.

I hjertet af København er integrationsministeren blevet bedt om at svare Folketinget på, hvad ministeren kan oplyse om »baggrunden for og årsagerne til, at mange i de muslimske parallelsamfund har ignoreret de af myndighederne fastsatte afstandskrav, hvilket har ført til en forøget smitterisiko med covid-19?«

Baggrunden er en rapport fra SSI, som viste, at ca. 18 pct. af de bekræftet smittede er af ikke-vestlig oprindelse, og idet de udgør ca. 9 pct. af befolkningen, så er der tale om, at de er overrepræsenterede - blandt de bekræftet smittede.

Der er udelukkende tale om en opgørelse over antal bekræftet smittede – hverken indlagte, i respirator eller døde er med i opgørelsen. Dertil er der stor usikkerhed med mørketallet. Oveni alt dette, så gælder det for alle incidens-beregningerne i SSI-rapporten, at de er følsomme – og til tider endda meget følsomme - over for selv små ændringer i antal bekræftet smittede.

Der er ikke tale om en repræsentativ undersøgelse. Der kan være tale om tilfældigheder eller udtryk for, at beskæftigelsen fx på regionalt plan kan være forskellig med forholdsmæssig flere ansatte ikke-vestlige minoritetsdanskere i sundhedssektoren eller ældresektoren. Der kan også være tale om forskelle i bosætningsmønstre. Vi ved det ikke endnu.

Udover at der på ingen måde er tale om en repræsentativ undersøgelse, så skal man også huske på, hvor mange bekræftet smittede vi egentlig har i Danmark. Særligt vigtigt er det at huske på antallet, inden man tillægger negativ adfærd m.v. for stor betydning for den ene etniske gruppe, når fokus rettelig bør være det store flertal af en hvilken som helst etnisk gruppe.

Og fakta er at vi indtil videre i Danmark har ca. 0,29 pct. bekræftede smittede ikke-vestlige minoritetsdanskere og dermed ca. 99,71 pct. som ikke er bekræftede smittede. Til sammenligning er ca. 99,87 pct. majoritetsdanskere ikke bekræftet smittede, idet 0,13 pct. er bekræftet smittede. Så det store flertal i den ene gruppe på ca. 99,71 pct. minder meget om det store flertal i den anden gruppe på ca. 99,87 pct. Selv i de udskædte kommuner på vestegnen er andelen af ikke bekræftet smittede over 99 pct. for både minoritetsdanskere og majoritetsdanskere. Så med Shakespeares ord er der altså tale om et stort ståhej for ingenting.


    Kommentarer

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk