Det geniale studieskift til Polit

I anledning af studiestart, vil vi sætte fokus på dem, der har studeret noget andet før deres skift til Polit. Vi har spurgt tre studerende på Polit, der førhen har studeret henholdsvis Farmaci på KU, International Business og HA-almen på CBS, og som har investeret noget af deres tid på at svare på, hvad der har ligget til grund for deres geniale idé om at skifte til verdens mest efterlevelsesværdige og ressourcestærke studie, Polit. Når det kommer til skiftet til Polit, så er de hyppigste skift nemlig fra en anden KU-uddannelse - det indikerer bl.a. følgende studier; jura, matematik, matematik-økonomi og farmaci.

(Den adspurgte ønsker at være anonym i denne artikel):

Hvilken uddannelse kom du fra?


Jeg kom fra HA-almen og skiftede til Polit.


Hvad er den største forskel mellem polit og dit forrige studie?

HA-almen er mere praktisk orienteret, hvor Polit er mere teoretisk. HA-almen havde mere gruppearbejde med flere store projekter, der var mere virkelighedsnære. Deres eksamener ligger desuden spredt ud over semesteret, og man kunne sagtens have tre eksamener på et semester i ét fag. 

Hvad har været det mest udfordrende ved at skifte til Polit mht. Faglige?

Det mest udfordrende ved Polit må nok være de obligatoriske afleveringer. Og matematikken på polit er også mere udfordrende og med mere formel notation. Derfor har det specielt i dette fag været en fordel med de ugentlige afleveringer, der gav en løbende forståelse af faget. 

I sidste ende har jeg nok lagt det samme antal timer i begge uddannelser, men ser klart de obligatoriske afleveringer som en fordel for forståelsen af fagene og ”tvunget” os til at lægge en jævn arbejdsindsats i fagene. 

Hvad fik dig til at skifte?

Det må være introfagene i mikro og makro på HA-almen, der gav mig en større interesse for Polit. Disse fag ville der ikke komme mange af fremadrettet på CBS, så jeg skiftede derfor til Polit. 

Men jeg har faktisk gjort mig mange tanker om mit skift til Polit. Jeg har nemlig hele mit liv fulgt den “traditionelle” vej, hvor jeg startede i gymnasiet direkte efter 9. klasse og tog ét sabbatår med den klassiske asientur. Så jeg havde måske lidt et underbevidst ønske om at gøre noget anderledes end alle andre. Jeg tænker nogle gange, at skiftet kom af en dybere grund af et ønske om at være lidt rebelsk. Jeg overvejer, om jeg skiftede bare for at skifte? Og hvis jeg nu var startet på Polit, om jeg så ville have skiftet til HA-almen bare for at “skifte”? Men dette er blot overvejelser, og jeg er glad for at være, hvor jeg er nu. 

 

Hvilke store overvejelser gjorde du dig i forbindelse med skiftet?

Fagligheden? Jeg var bekymret for, om det var for svært matematisk i mikro og makro. Men selvom det var nogle hårde tider med matematiske beviser, så er vi alle i samme båd på studiet. Og så længe man lægger en indsats, skal det hele nok gå. 

Var det jobmuligheder? Jeg regnede faktisk med sjovere job. Jeg ville også gerne prøve at arbejde i det offentlige, hvilket var en mulighed med Polit, da studiet er mere samfundsorienteret. 

Grundet læsegrupper/kulturen på Polit? Kulturforskellene gik mest op for mig, da jeg var startet på Polit. 

Anbefalinger fra venner/familie? En ven fra gymnasiet svarede på en masse spørgsmål i forbindelse med overvejelserne. Han kunne hjælpe med at svare på, om studiet overhovedet var noget for mig, om det var spændende for mig, og om jeg kunne klare matematikken osv., så det var helt klart en fordel at have en ven at spørge til råds. 

 

Har polit levet op til dine forventninger? 

Matematisk set, ja. Generelt set, ja. Det besvarer vel også spørgsmålet i og med, at jeg ”stadig er her og holder ud ;) ”. Men det er svært at vide, om man kan lide noget, før man rigtig har prøvet det. 

Er der noget ved Polit, som overraskede dig særligt, eller som du ikke havde forventet?

Traditionerne. Der er mange traditioner på polit, og der kan nogle gange næsten opstå en kultstemning. Polit er meget kult. 

Cafelitten minder om central park i Friends. Man sidder der ikke for at læse, men mere for at hænge ud. 

Antallet af foreninger på Polit. Der er mange muligheder og mange fællesskaber at finde. 

 

Er du kommet på andre tanker under din nye uddannelse?

Nej. Jeg er dog blevet glad for de mere anvendte økonomifag – f.eks. Health Economics.

Har der været noget fagligt fra din forrige uddannelse, som du har kunnet bruge på Polit?

Jeg kunne bruge mine erfaringer i Excel fra HA-almen, men det var kun til den beskedne mængde Excel, vi brugte til samfundsbeskrivelse. Desuden fik jeg merit for mikro og makro på ØPA og ØPB. 

Jeg tror mest, at det var studieteknikken, jeg kunne drage fordel fra.Hasan El Youssef:

Hvilken uddannelse kom du fra eller skiftede du til?

Jeg skiftede fra IB på CBS til Økonomi på KU.

Hvad er den største forskel mellem Polit og dit forrige studie?

IB er en generelistuddannelse, hvor man får viden inden for mange forskellige områder. Jeg foretrækker dog at specialisere mig inden for det, jeg synes er spændende og blive dygtig til det. Dette har nemlig hjulpet mig den dag i dag, hvor jeg driver min egen virksomhed, TopTutors, som leverer lektiehjælp til børn og unge. I TopTutors sidder jeg bl.a. med økonomistyring og budgettering, hvilket er områder, som jeg er blevet meget klogere på efter mit uddannelsesskifte.

Hvad har været det mest udfordrende ved at skifte til polit mht. faglige?
Der var pludselig mange flere timer på skemaet og samtidigt skulle man lave afleveringer, hvilket der ikke var noget af på CBS. Udover det er der helt klart også mere matematik på Polit, hvilket er super spændende.  

Hvilke store overvejelser gjorde du dig i forbindelse med skiftet?

Fagligheden? Jeg ville gerne have en bedre matematisk forståelse og udvikle min logiske tilgang til tingene, hvilket Polit i højere grad har kunnet give mig. Derudover kan jeg mærke at fagene hænger sammen på Polit, og jeg bliver løbende dygtigere inden for hvert felt af økonomi. Derfor er den naturlige progression og overbygning fra fag til andet på Polit meget tiltalende for mig.

Var det jobmuligheder? På trods af at IB er en prestigefyldt uddannelse, som giver mange muligheder, så var det mindst lige så tiltrækkende, at dimittendledigheden ligger på 1% på Polit, og at gennemsnitsstartslønnen var høj. Herudover var det vigtigt for mig at for en god fundamentel forståelse inden for økonomi, da jeg vidste jeg skulle starte en virksomhed en dag. I dag driver jeg tutorvirksomheden, TopTutors, og her er jeg især ansvarlig for den økonomiske del af virksomheden, hvilket Polit har givet mig et godt udgangspunkt for.

Har polit levet op til dine forventninger?
Ja, det må jeg godt nok sige. Jeg kan godt lide balancen mellem den teoretiske viden jeg får fra polit, og de praktiske færdigheder, som jeg får ved at drive min virksomhed TopTutors. Jeg er blevet noget mere logisk tænkende efter snart 4 semestre på Polit, hvilket især kan tilskrives den store mængde af matematik på studiet. Derudover er jeg nu bedre stillet til at forstå og analysere økonomiske problemstillinger, både på studiet og i dagligdagen.

 Er du kommet på andre tanker under din nye uddannelse? Ja, det må man i den grad sige. Polit har motiveret mig til at prøve kræfter af med livet som iværksætter. Jeg har startet en virksomhed, TopTutors, hvor vi tilbyder privatundervisning til børn og unge. Uden den økonomiske forståelse fra Polit, så havde jeg ikke været i stand til at skalere forretningen op så hurtigt. 

 

Har der været noget fagligt fra din forrige uddannelse, som du har kunnet bruge på polit?

Jeg har fået merit for en del fag, hvilket vidner om ligheder på trods af forskellen mellem de to uddannelser. Dette er i og for sig et udtryk for, at en del af det, som jeg tidligere har lært, er fagligt relevant for mig på Polit. Derudover har jeg kunnet bruge de perspektiver, man har på tingene på CBS fagligt på Polit og hermed medbringe andre vinkler på tingene. 

 

Philippe Diallo:

Hvilken uddannelse kom du fra eller skiftede du til?

Jeg læste farmaci. Det var også ved Københavns Universitet. 

Hvad er den største forskel mellem Polit og dit forrige studie?

Hvad er den største forskel mellem Polit og dit forrige studie? At skifte fra et sundhedsfagligt studie til et samfundsvidenskabeligt er selvfølgelig noget af en faglig omvæltning. Der var lidt matematik på mit gamle studie, men slet ikke i nærheden af, hvad vi har her. Så der var ikke rigtig det store at sammenligne med. Samtidig havde jeg en fornemmelse af, hvad jeg gik ind til. Så det overraskende mig egentlig ikke så meget. Noget jeg lagde mærke til, var campusindretningen og dets faciliteterne, som også var en del anderledes fra mit gamle studie.  

Hvad har været det mest udfordrende ved at skifte til Polit mht. faglige?

Det var noget helt nyt fagligt, da jeg startede på Polit. På mit gamle studie beskæftigede jeg mig udelukkende med kemi, biologi og børnematematik. Det findes slet ikke på Polit. Det mest udfordrende har nok ”bare” været at skulle have nye kurser. Ikke fordi at det nødvendigvis er sværere end det gamle. Der er flere afleveringer, men mindre læsning. Så det er en tilpasning. Hvis noget, så synes jeg, at det faglige er langt mere spændende.

 

Hvilke store overvejelser gjorde du dig i forbindelse med skiftet?

Fagligheden (matematisk, teoretisk)? Jeg gjorde mig helt klart nogle faglige overvejelser, inden jeg skiftede. Men jeg vidste godt, at der var noget, jeg havde interesse for. De samfundsvidenskabelige fag var altid det, jeg var gladeste for i gymnasiet. Derfor var det faglige aldrig noget, jeg satte spørgsmålstegn ved.

Var det jobmuligheder? For mig var jobmulighederne var også med i mine overvejelser. Der er mange forskellige områder, man kan arbejde i. Diversiteten appellerede rigtig meget. 

Grundet læsegrupper/kulturen på Polit? Det var ikke nødvendigt for mig at gøre mig nogen overvejelser, når det kom til læsegrupper eller kulturen. Jeg vidste, at jeg ville passe ind. Jeg føler virkelig, at jeg er blevet taget godt imod. Kommunikation har også altid været en af mine stærke sider, som også har hjulpet meget. Udover det, gjorde tutorerne også et super stykke arbejde. 

Beliggenhed? Jeg synes helt klart, at beliggenheden spillede ind og af flere årsager. Mit gamle studie er kun ca. 7-10 min. fra Polit, så det var ikke den store omvæltning, og det var noget jeg satte meget pris på. Selve Københavns Universitet giver god mening for mig, da jeg ikke bor alt for langt fra universitet. Det har også altid været min drøm at læse ved Københavns Universitet. Så det er bare super.  

Anbefalinger fra venner/familie? Selvom jeg var sikker på, at jeg ville skifte til Polit, ville jeg alligevel forhøre mig om studiet, inden jeg søgte ind. Jeg har hørt fra venner og bekendte på studiet, som alle kunne anbefale det kraftigt. Det gjorde hele skiftet mere interessant, og det har været det hele værd.

Nogle fag, du var interesserede i? De makroøkonomiske fag var noget, som allerede inden jeg startede, var noget, jeg helt klart havde interesse i. 

 

Har polit levet op til dine forventninger?

På alle måder. Det har været et super skift, og er glad for, at jeg gjorde det. 

Jeg er blevet klogere, har mødt en masse nye mennesker og haft masser af sjove stunder. Det vil kun fortsætte og blive bedre. Der er virkelig meget at se frem til! 

 

Er der noget ved Polit, som overraskede dig særligt, eller som du ikke havde forventet?

Det tror jeg faktisk ikke. Det har på mange måder nok noget med mit tidligere studie at gøre. Måske dét, at studieturen var så god som den var, var en overraskelse? 

 

Er du kommet på andre tanker under din nye uddannelse?

Ja. Kan godt mærke, at ens teori og færdigheder på diverse områder er blevet bedre. Det føles godt, så man kan jo kun forestille sig, hvor meget bedre det vil blive, når man engang kommer ud på arbejdsmarkedet. 

 

Har der været noget fagligt fra din forrige uddannelse, som du har kunnet bruge på Polit?

Der har ikke været noget været noget fagligt, som jeg har kunne tage med. Det er evident i den merit fra tidligere fag, som jeg ikke kunne få overført (hehehe).  Det, som jeg har kunnet tage med, er, hvad det kræver at læse på universitet, såsom disciplin, struktur og engagement. 

 

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk