Det Progressive Akademi 2021 er åbent for ansøgninger

Studerende med interesse for økonomi og samfund kan nu søge om at komme med på det gratis kursusforløb Det Progressive Akademi i efteråret 2021. Forløbet afvikles af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cevea. Der er frist 16. maj.

Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevne egentlig ud, nu hvor vi er på vej ud af krisen? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Er arbejdsmarkedet ved at blive overtaget af robotter, mens ufaglærte ser deres jobmuligheder forsvinde, og solen skinner kraftigere på de langtuddannede? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for et samfund i balance, hvor hverken dine forældres tegnebog eller bopæl afgør dine chancer i livet?

Hvis du brænder for at forstå og forandre økonomisk politik – så er Det Progressive Akademi et kursus for dig! På Det Progressive Akademi får du en indføring i, hvordan dansk politik og økonomi fungerer bag kulissen. Nederst i artiklen kan du se, hvordan du ansøger.

Kurset vil: 

 • Gøre dig klogere på dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat 

 • Give dig redskaberne til at gennemskue, navigere og endelig deltage i den offentlige debat  

 • Give dig mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen 

Om Det Progressive Akademi
Sammen med ca. 25 andre studerende og ansatte i fagbevægelsen kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer, dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger. 

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som internationale scene.

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra bl.a. embedsmænd, cheføkonomer, toplobbyister, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner, og så gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. 

Tænketankene Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står bag kurset og ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige (primært) samfundsvidenskabelige baggrunde. Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. 

Hvad kræver det?
For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer. 

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en aften hver anden uge samt deltage i et indledende heldagsseminar lørdag den 4. september og et afsluttende heldagsseminar lørdag den 20. november. Arrangementerne på hverdagsaftenerne vil finde sted fra 17.00 til 20.30. Du skal deltage på alle kursets gange. Se vejledende kursusplan med temaer nedenfor. 

Der vil være et kort pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset slutter med en gruppeopgave. Kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Ansøg nu
​Hvis du er studerende, kan du ansøge om at komme med på akademiet gratis. Både studerende fra samfundsvidenskabelige uddannelser såsom økonomi, statskundskab, jura, sociologi og psykologi samt studerende på andre erhvervskompetencegivende uddannelser med stor interesse for politik og økonomi kan søge om optagelse. Det er ikke et krav, at du har (haft) specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så skal du ansøge via formularen nederst på siden på dette link til Ceveas hjemmeside.

I formularen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du uddyber, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant. Ansøgningsfrist d. 16. maj 2021 kl. 23.59. Du vil få svar senest 1. juni. 

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt enten kommunikationskonsulent i AE, Jakob Esmann: je@ae.dk / 28 33 80 69 eller vicedirektør i Cevea, Alexander Grandt, agp@cevea.dk / 41 40 00 33 

 

Vejledende kursusplan for Det Progressive Akademi 2021 

 • 4. september: Indledende seminardag: Ud af krisen – hvad venter os nu? 

 • Uge 37: Ulighed, social mobilitet og skæv fordelingspolitik 

 • Uge 38: Arbejdsmarkedet under forandring

 • Uge 40: Nye vinde i finanspolitikken? (4. oktober)

 • Uge 41: Obligatorisk skriveværksted 

 • Uge 43: Balancer i den grønne omstilling 

 • Uge 44: Det skæve danmarkskort (3. november)

 • 20. november: Afsluttende seminardag 

 

Arrangementerne på hverdagsaftenerne finder sted fra 17.00 til 20.30.

Ret til ændringer forbeholdes.

Virksomheder

Vejledende kursusplan for Det Progressive Akademi 2021 

 • 4. september: Indledende seminardag: Ud af krisen – hvad venter os nu?
 • Uge 37: Ulighed, social mobilitet og skæv fordelingspolitik
 • Uge 38: Arbejdsmarkedet under forandring
 • Uge 40: Nye vinde i finanspolitikken? (4. oktober)
 • Uge 41: Obligatorisk skriveværksted
 • Uge 43: Balancer i den grønne omstilling
 • Uge 44: Det skæve danmarkskort (3. november)
 • 20. november: Afsluttende seminardag 

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk