Hvem ejer mon Danmark?

Danmark er et rigt land.De indenlandske aktiver løber op i knap 600 procent af nettonationalindkomsten:

Kilde:Abildgren (2015)


Desuden har vi en nettoformue over for udlandet på ca. 50 procent af nettonationalindkomsten:


Kilde: Abildgren (2015)


Samlet set løber nationalformuen i Danmark op i mindst 10.000 mia. kr.

Men hvem ejer så alt dette? Det korte svar er, at det ved vi nok ikke rigtigt.

Studier på mikro-data benytter sig af Danmark Statistiks formueregistre på individniveau. Typisk benyttes variablen FORMREST_NY05. Summerer man denne for alle individer i 2014 fås dog kun ca. 1.700 mia. kr.

En åbenlys mangel ved disse data er, at danskernes pensionsformuer ikke er inkluderet. De løber op i ca. 2.900 mia. kr. (NATFORM). Data om pensionsformuerne på individniveau er først lige blevet tilgængelige (PENSFORM, KORA har bl.a. lavet enanalyse).

Kunne for lave offentlige ejendomsvurderinger (som bruges i FORMREST_NY05) og manglende information om værdien af andelsboliger være en forklarende faktor? Ja, men kun i begrænset omfang. I individdata udgør boligværdien (EJENDOMSVURDERING) godt 3.000 mia. kr., mens det i makro-data som inkluderer bl.a. andelsboliger udgør godt 3.300 mia. kr. målt ved den offentlige vurdering og 3.700 mia. kr. i markedsværdi (EJDFOE1).

Tillægger vi pensionsformuer og opjusterer boligværdierne kommer vi altså op på omkring 5.300 mia. kr. vi kan fordele på individer. Altså kun lidt over halvvejs. I makro-data er husholdningernes nettoformue oppe på 6.800 mia.(NATFORM). Jeg er ikke bekendt med nogen analyser af, hvorfor at der er denne forskel.

Hvem der ejer den resterende formue op til de 10.000 mia. kr. er heller ikke klart.Noget kan sandsynligvis forklares med en pæn offentlige nettoformue inkl. reale aktiver, mens andet kan forklares med nettoformuer i virksomhederne. De 30 største erhvervsdrivende fonde har således i sig selv en opgjort egenkapital på ca. 300 mia. kr. (PWC).

I sidste ende gør disse problematikker det svært at fortolke analyseraf formueulighedsom udelukkende er baseret på de 1.700 mia. kr. i det gængse individdata.

Nyere forskning på norsk individdata peger dog på, at formueulighed er et vigtigt emne. Der lader således til at være en statistisk signifikant sammenhæng mellem individers formue og det risikojusterede afkast de er i stand til at opnå.

Sherlock Holmes må på banen, så vi kan finde ud af, hvem der mon ejer Danmark.

    Kommentarer

  • Kan oliefelter medregnes i aktiver? For så kommer der ihvertfald nogle milliarder til der :-)

    3 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk