Kan politter tage fag på KUA?

På både Bachelor- og Kandidatuddannelsen, har du som polit mulighed for at tage nogle af dine fag på andre uddannelser end økonomi. Du kan både tage fag på andre institutter på KU - både SAMF, SCIENCE og KUA - men også på andre danske universiteter. Mange politter benytter sig allerede af denne mulighed, men da fagudbud og regler kan være lidt svære at finde rundt i har Altandetlige.dk lavet en guide.

1.  Trin: Vælg hvornår på din uddannelse du vil tage fag uden for polit
På Bacheloren har man tre valgfag samt to prioriterede valgfag. De tre valgfag kan du ret nemt tage andre steder end på Økonomisk Institut. På Kandidaten er der som bekendt rigelig med valgfrihed. Her er der blot krav om, at du tager 30 ECTS udover specialet på ØI, og de resterende 60 ECTS-point kan du fordele mellem ’økonomiske fag’ og op til 30 ECTS ’nabofag’. Der er generelt krav om, at fagene ikke har væsentligt overlap med pensum på hverken obligatoriske fag eller valgfag, som du allerede har taget. 

2.  Trin: Find dit fag!
Mange politter har allerede taget vejen forbi Matematik-Økonomi for at tage finansieringsfag og andre matematisk funderede fag. Faktisk ligger en række fag allerede i selvbetjenings uden forhåndsgodkendelse. De er tilgængelige for polit-studerende i de ordinære tilmeldingsperioder.

Udover Mat-Øk på SCIENCE kan du besøge de andre institutter på SCIENCE og på SAMF såsom sociologi og statskundskab, eller langt hjemmefra på Frederiksberg på CBS eller endda HUM. Disse institutter kræver, at du søger om forhåndsgodkendelse hos Økonomisk Institut inden du søger optagelse på faget. Faktisk er en række fag tidligere blevet godkendt, og her kan du også finde en liste over konkrete fag og regler

Studieadministrationen har mange gange godkendt fag på SCIENCE, herunder matematik-økonomi og datalogi. Da kun få har søgt om godkendelse af fag fra HUM (læs: KUA), har studieadministrationen heller ikke godkendt særlig mange herfra.  

De godkendte fag er dannet på baggrund af de faktiske ansøgninger. Det vil sige, at der kan være andre gode kurser, men at der aldrig har været nogen, som har søgt om forhåndsgodkendelse.

Generelt findes fag på KU på kurser.ku.dk, så det er bare at gå i gang med at lede efter kurser, da matcher dine præferencer. På CBS er finder du fagene herDog skal man være opmærksom på CBS, at udefrakommende studerende kommer sidst i rækken, så valgfag kan være svære at få plads på.

3. Trin: Søg forhåndsgodkendelse
Her skal du være i god tid! Merit-kontoret på Økonomisk Institut kan have op til 6 ugers behandlingstid. Derfor skal du være opmærksom på datoerne for ansøgningsfristen, på den uddannelse, som du vil tage fag på.

Desuden har Økonomisk Institut også en deadline for hvornår man skal søge om forhåndsgodkendelse. For fag på KU er fristen for at sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse til efterårssemestret 2018 d. 15. maj og til forårssemestret 2019 er fristen 15. november. Der findes et dokument, som du blot skal udfylde samt vedhæfte en kursusbeskrivelse.

Hver ansøgning om forhåndsgodkendelse bliver underlagt en faglig vurdering. Det vil sige, at fagets kursusbeskrivelse og pensumliste sendes til en relevant underviser af studieadministrationen.

Får du forhåndsgodkendt dit fag, vil det fremgå af din forhåndsgodkendelse om faget er godkendt som et økonomisk fag eller et nabofag. Økonomiske fag betyder fag inden for økonomisk teori eller metode, økonometri eller matematik (jf. 2015-bachelorstudieordningen). Nabofag gælder samfundsvidenskabelige fag i bredere forstand, hvilket vil sige fag der ikke direkte har et økonomifagligt eller matematisk fokus. Dette er typisk fag på sociologi, statskundskab og visse fag på CBS.

Som udgangspunkt tager man BA-kurser som BA-studerende og KA-kurser som KA-studerende. Dog bliver enkelte BA-kurser på SCIENCE godkendt, da mange af deres kandidatkurser er for avancerede. Ellers får du ikke godkendt BA-kurser på kandidaten. 

4. Trin: Søg om optag på kurset
En forhåndsgodkendelse fra Økonomisk Institut er ikke ensbetydende med at uddannelsen, hvor du vil tage faget, vil acceptere dig på kurset.

På KU søger man om optag ved at skrive til merit-kontoret på den pågældende uddannelse, og optages man får man normalt en bekræftelse og faget vil optræde på Absalon. På CBS er processen mere omstændelig. Her skal du udfylde en blanket, som enten skal sendes med posten eller fysisk afleveret på CBS’ student Hub. Tilmelding til efteråret 2018 er åben fra 12. juni til 19. juni.

Vær opmærksom på, at når du er optaget på faget, så gælder fagbindingen akkurat ligesom valgfag på Økonomisk Institut. Lever faget ikke op til dine forventninger, er det bare ærgerligt.

Økonomisk Institut gør desuden opmærksom på, at kandidat kurser på SCIENCE inden for matematik og datalogi er ofte udfordrende at følge for politter. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter sig grundigt ind i forudsætningskravene til kurserne, da du er bundet til at bestå faget, hvis du får en plads når eftertilmeldingen på polit er slut. Af samme årsag vil en række BA-fag blive godkendt som et kandidatfag på polit. 

5. Trin: Bestå faget
Dette trin er du selv ansvarlig for.

6. Trin: Søg endelig merit
For alle fag uden for Økonomisk Institut gælder det, at man skal søge endelig merit via samme blanket som ved forhåndsgodkendelsen. Er faget taget på KU, er det dog nok blot at skrive en mail til merit@econ.ku.dk og meddele at du har bestået det forhåndsgodkendte fag.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk