Fremdriftsreformens konsekvenser for BA-studerende

Studievejledningen inviterede til informationsmøde om studiefremdriftsreformen for at klargøre, hvilke konsekvenser reformen har for bachelorstuderende.

Studievejledningen inviterede til informationsmøde om studiefremdriftsreformen for at klargøre, hvilke konsekvenser reformen har for bachelorstuderende.

Studiefremdriftsreformen er for mange studerende stadig omgivet af et skær af mystik, og studievejledningen har de seneste måneder modtaget mange mails og spørgsmål fra studerende der vil høre, hvordan studiefremdriftsreformen kommer til at påvirke dem. Derfor var bachelorstuderende på 1.-4. semester inviteret til informationsmøde med fokus på, hvordan man som bachelorstuderende kommer bedst muligt igennem studiet med den nye reform, og hvilke regler og krav, studerende skal opfylde fremover.

Det er velkendt at man fra politisk side ønsker at studerende skal være studerende på fuldtid, hvilket har affødt ”Studiefremdriftsreformen”. Derfor var bachelorstuderende på 1.-4. semester inviteret til et informationsmøde med fokus på den praktiske implementering af reformen. Der var dog stadig en lang række uafklarede elementer, da diverse bekendtgørelser endnu ikke er fortolket, hvorfor dele af implementeringen ikke er fastlagt. Derfor vil studievejledningen i forbindelse med semesterstart invitere til et lignende arrangement, hvor man håber at kunne svare mere konkret på spørgsmål fra både bachelor- og kandidatstuderende.

Hovedpunkterne ved informationsmødet var dog velkendte. Fra efteråret 2015 skal alle studerende tilmeldes minimum nye 30 ECTS point pr. semester – både bachelor- og kandidatstuderende. Desuden forpligtes man til at søge endelig merit, hvis man har fået forhåndsmerit, samt bestået faget. Og for de nye studerende der starter træder alle dele af reformen i kraft allerede fra 1. september 2014.

En række teknikaliteter er dog også blevet fastlagt: bliver man ikke eksamensgodkendt tæller det som et eksamensforsøg, og man skal som udgangspunkt tilmeldes faget igen det efterfølgende semester – og det gælder også valgfagene.

”Et valgfag bliver et obligatorisk fag man selv vælger”

For at bruge studievejledningens ord vil et valgfag fra efteråret 2015 blive at betragte som ”et obligatorisk fag man selv vælger”, i den forstand, at hvis man dumper et valgfag skal det pågældende valgfag bestås på et senere tidspunkt – akkurat som et obligatorisk fag! Det betyder at man efter reformen heller ikke kan framelde sig et valgfag, fordi faget ikke leverede op til forventningerne.

Mange studerende har ved flere lejligheder klaget over utilstrækkelig information omkring valgfag, hvilket er et problem der formentlig vil blive et endnu større, hvis man ikke kan framelde sig faget. Økonomisk Institut lagde op til, at man fremover vil give bedre og mere fyldig information omkring valgfagene, så tilmeldingen til valgfag vil foregå på et mere oplyst grundlag.

Langt mellem lyspunkterne

Der var generelt langt mellem de positive effekter af reformen. Studievejledningen lagde selv vægt på, at det vil blive nemmere at begynde kandidatfag før bacheloren er afsluttet. Desuden bortfalder tredjeårskravet, reglen om et maksimum på 37,5 ECTS-point på et semester forsvinder og bliver erstattet af en tilsvarende regel, der vil tillade tilmeldinger på op til 45 ECTS-point per semester, hvor sidstnævnte allerede er trådt i kraft. Hvis man tilmelder sig mere end 30-ECTS point på et semester, vil denne tilmelding dog også være obligatorisk.

Der var også langt i mellem garantierne. Spørgsmål fra de fremmødte blev kun besvaret med stærke forbehold. Det vil f.eks. FORMENTLIG blive sådan, at man kan læse ”foran” f.eks. på sommerskole, og derfor få lov til at læse færre point det efterfølgende semester. Det vil dog ikke være muligt at ”spare sammen” de næste to semestre og dermed komme foran før reformen indføres.

Er 7. semester stadig muligt?

Fra 2007-2013 har gennemsnitlige gennemførselstid på bacheloren på polit været mellem 3,5-4 år som resultat af at mange vælger at tage et 7. semester uden synderlige konsekvenser. En del af spørgsmålene fra de fremmødte drejede sig om netop det.

Fremdriftsreformens sigte er som bekendt at studerende fremover skal være fuldtidsstuderende, og dermed er der lagt op til at bacheloruddannelsen skal tage 3 år og kandidatuddannelsen 2 år. Hvis der ikke forelægger særlige omstændigheder, vil man kunne komme uden om dette ved enten at søge orlov eller dumpe to af sine eksamensforsøg, for så at blive tilmeldt sit tredje eksamensforsøg senere hen. Dumper man et fag to gange må man nemlig selv bestemme, hvornår man benytter sig af det tredje forsøg, så længe man opfylder andre krav, fx aktivitetskravet. Det er dog klart, at man skal være ret risikovillig for at benytte sig af den mulighed, for dumper man sit tredje forsøg, står man til at blive udskrevet af uddannelsen. Netop derfor fraråder Økonomisk Institut også, at studerende ser dette som en løsning på Studiefremdriftsreformen.

Mens reglerne om merit for forhåndsgodkendelse af fag og bedre mulighed for at læse kandidatfag sideløbende med bacheloren træder i kraft allerede fra efteråret 2014, er det værd at bemærke, at hverken kravet om tvungen tilmelding til 30 ECTS-point og binding på valgfag træder i kraft før efteråret 2015 – undtagen for nye studerende.

Det betyder selvfølgelig at der de næste to semestre gælder de sædvanlige regler og man kan læse alt mellem 45 point pr. semester eller ”nøjes med” at bestå 35 point om året, og der vil stadig være mulighed for at tilmelde sig et valgfag, framelde sig eller dumpe og ikke nødvendigvis tilmelde sig samme valgfag.

Studievejledningen ønsker de studerendes input

Allerede nu oplever studievejledningen en del studerende, der spekulerer i alternative studieforløb og betragter det som et symptom på, at der fra de studerendes side, er et ønske om at læse mindre end 30 ECTS-point pr. semester. Økonomisk Instituttet og studievejledningen ønsker derfor at inddrage de studerende i det omfang det er muligt og er åbne for dialog omkring, hvordan man kan arbejde på at gøre det mere realistisk at læse og bestå 30 point. Studerende har derfor mulighed for at henvende sig på studievejledningen@econ.ku.dk eller til Katja Dall Svendsen fra Instituttet på katja.dall.svendsen@econ.ku.dk med input til f.eks. fordelingen af point på de enkelte fag, de obligatoriske opgaver, samt sammensætning af fagene især på tredje år og indholdet af dem.

  Kommentarer

 • Velkommen til en verden med et lavere fagligt niveau. :)!

  6 år siden

 • Mon ikke de praktiserende læger fra efteråret 15 vil se en kraftig stigning i antallet af uforklarlige sygdomme omkring eksamensperioden? De kreative studerende skal nok finde smuthullerne, så eneste konsekvens bliver øget administration og spildplads på Peter Bangs Vej. Så tillykke med det.

  6 år siden

 • Jeg savner endnu at høre hvad politikernes ønsker for den fremtidige akademikerstand er - det ville være befriende at høre dem sige at ja, de mener ikke at det har haft en afgørende positiv effekt på kvaliteten af de danske studerende, at de har erhvervserfaring og praktikforløb som en del af deres uddannelse.

  I øvrigt vil jeg gerne bifalde Københavns Universitets studentermedarbejderpolitik - studerende må nu højest arbejde 15 timer om ugen på KU. Mange andre virksomheder og ministerier må nok se i øjnene, at dagene hvor horder af politstuderende gladeligt arbejder 20 timer om ugen er talte.

  6 år siden

 • @Lene

  Ja - men 15 timer er vel også meget, hvis man skal overkomme både makro c, økonometri c og to valgfag. Det er gak-gak lovgivning lavet af politikere, der aldrig selv har taget en uddannelse. Jeg kan kun prise mig lykkelig for at være kommet igennem, inden det her gale vanvid :)

  6 år siden

 • @Mikael Helt bestemt! Der er desværre kun få stillinger, hvor timerne kan lægges helt frit, og to arbejdsdage om ugen er uoverkommeligt for størstedelen af de (polit)studerende, der gerne vil lægge 30 grundige ECTS-point pr semester.

  Men man må vel forvente, at erhvervsorganisationerne ville have råbt op, hvis de virkelig mener, at de ikke kan undvære den billige studenterarbejdskraft, og i øvrigt foretrækker helt unge og uerfarne kandidater?

  6 år siden

 • @Lene

  Kommer vel an på, hvor meget de har tænkt over det. Det er jo et godt spørgsmål. Bliver spændende at se, hvordan tilpasningen bliver på både studie-, studenter- og erhvervssiden.

  6 år siden

 • Alt taget i betragtning er det en kraftig forringelse af studievilkårene. Generelt er reformen præget af en sto reduktion i friheden til at tilrettelægge sine studieaktiviteter. Ligeledes vil de svagere eller langsomme elever lettere blive sorteret fra, da der ikke er plads til de store fejltagelser eller forsinkelser. For mit eget vedkommende er der en overhængende fare for at jeg selv ville være blevet hældt ud, hvis jeg havde studeret under reformen fra start til slut. Jeg ville helt sikkert ikke tage studiearbejde på BA delen under de vilkår, det ville simpelthen være for risikabelt.

  Og er det virkelig det som politikerne vil? Det er uden tvivl en reform der er lavet med det formål at stramme op på de udd. der er blevet en anelse for slappe i koderne(fx dele af humaniora), men reformen passer utrolig dårligt til mere skrappe udd. som fx polit eller andre tekniske udd. som i forvejen har måttet kæmpe med høje frafalds og dumpeprocenter i en årrække.

  Generelt skal det hele gå hurtigere med at blive færdig. Således vil det blive en stor udfordring at passe et deltidsarbejde når man skal tilmelde sig 30 ECTS per semester. Og på de meget arbejdsintensive 1. og 2. studieår, bliver det virkeligt svært, med mindre man har et yderst fleksibelt arbejde.

  Så alt i alt forventer jeg at denne meget gennemgribende reform vil få en signifikant negativ effekt på studiefrafaldet.

  Jeg er mere end lykkelig for at jeg ikke kommer til at skulle nyde nogen af reformens effekter i efteråret 2015.

  6 år siden

 • "For at bruge studievejledningens ord vil et valgfag fra efteråret 2015 blive at betragte som ”et obligatorisk fag man selv vælger”, i den forstand, at hvis man dumper et valgfag skal det pågældende valgfag bestås på et senere tidspunkt – akkurat som et obligatorisk fag! Det betyder at man efter reformen heller ikke kan framelde sig et valgfag, fordi faget ikke leverede op til forventningerne. "

  For alle som har prøvet at skulle vælge valgfag, må dette virke som himmelråbende idioti. Man skal nu melde sig til, jeg ved ikke hvor mange uger i forvejen, og samtidig mister man enhver mulighed for at omgøre en fejlagtig beslutning. Jeg kan kun sig jeg føler med alle de nuværende studerende som bliver ramt af de her unødvendige, uigennemtænkte og på alle måder helt håbløse tiltag.

  6 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk