Gode og gratis lærebøger

En lang række lærebøger ligger nu frit tilgængeligt på nettet - derfor er det på tide at udvide hjemmebiblioteket. Gå på jagt på bookdown.org eller hos forlaget Springer.

Flere og flere lærebøger gøres tilgængelig online gratis - særligt RStudio's R-pakke bookdown har betydet, at flere forfattere udgiver deres bøger til fri afbenyttelse. Samtidig har forlaget Springer gjort det muligt at downloade en lang række lærebøger frem til juli pga. den verserende pandemi.

På følgende link kan man surfe rundt og og prøve at grave guld frem.

Springer:https://link.springer.com/search/page/1?facet-language=%22En%22&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false

Bookdown:bookdown.org

Hos Springer er der bøger indenfor statistik, R, Python, økonomi, økonometri og en lang række andre områder.

Her kan særligt fremhæves bøgerne:

Regression Modeling Strategies (2015) af Frank Harrel, som også står bag R-pakken Hmisc.

Applied Predictive Modeling (2013) af Max Kuhn og Kjell Johnson, som bl.a. står bag R-pakken caret.

På bookdowns hjemmeside er der primært ressourcer relateret til Data Science / R. På bookdowns kan man finde link til følge ressourcer, som er skrevet med bookdown:

Fundamentals of Data Visualisation (2019)af Claus Wilke

https://serialmentor.com/dataviz/

Hands-on Machine Learning with R(2020) af Boehmke og Greenwell

https://bradleyboehmke.github.io/HOML/

Forecasting: Principles and practice(2018) af Hyndman og Athanasopoulos

https://otexts.org/fpp2/

Feature Engineering and Selection: A Practical Approach for Predictive Models (2019)af Kuhn og Johnson

http://www.feat.engineering/

R for Data Science (2017) af Wickham og Grolemund, som bl.a. står bag det populære R-pakke system tidyverse

https://r4ds.had.co.nz/


Der er også en lang række andre bøger skrevet med bookdown af vekslende kvalitet, men særligt på forsiden er der nogle meget fornuftige bøger.

God jagt!


En lang række lærebøger ligger nu frit tilgængeligt på nettet - derfor er det på tide at udvide hjemmebiblioteket. Gå på jagt på bookdown.org eller hos forlaget Springer.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk