KP anbefaler: 10 bøger der vil ændre dit syn på økonomi

Kritiske Politter har samlet 10 populære værker, der kritiserer økonomiske teorier og viser andre veje. Listen er til inspiration og kan bruges, hvis du har tid og lyst til lidt kritiske indspark. For stor en mundfuld? Se en af TED-videoerne nederst.

Kritiske Politter har til formål at skabe større pluralisme i de økonomiske teorier og metoder. Vi har derfor lavet en liste med 10 bøger, som kan give dig alternative vinkler på økonomi. Bøger der kritiserer standard økonomisk teori og går i kødet på vores grundlæggende antagelser. Den er vores bud på en række populære must-read-værker, der kan nuancere dit billede af økonomi og sætte din viden i perspektiv. Listen er subjektiv. Den kan diskuteres og problematiseres, hvilket også gælder for alle de udvalgte bøger. Derfor: Vær kritisk, hvis du læser dem. Vær kritisk over for denne artikel. Vær kritisk over for alt.

De fleste af bøgerne kan læses af alle – også 1. semesterstuderende. Vi har inddelt bøgerne efter sværhedsgrad fra 1 til 5, hvor 1 kan læses af alle, mens 5 kræver forudsætninger svarende til 1. år for at få maksimalt udbytte.

Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundrede (2014)
Et epokegørende værk af den franske økonom Thomas Piketty, der leverer grundige analyser af kapitalens udvikling og betydning gennem de seneste 200 år. Piketty beskriver, hvordan vi er på vej mod et samfund med lav økonomisk vækst og mere kapital – med større indkomstulighed til følge. Et samfund hvor arv og familieformue betyder mere end evner og flid. Hvor der ikke er lige muligheder for alle. Bogen retter en skarp kritik af de nuværende teorier samt økonomers til tider overdrevne brug af matematik og abstrakte modeller. Den er især relevant for dine makrofag. Hvis du ikke orker at kæmpe dig igennem alle 671 sider, så kast et blik på denne artikel eller se TED-videoen nederst på siden.

Sideantal: 671. Sværhedsgrad: 4+.

Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow (2011)
Psykologen Daniel Kahneman, der i 2002 modtog Nobelprisen i økonomi, fører læseren gennem banebrydende forskningsresultater i felter som adfærdsøkonomi og beslutningsteori. Med overbevisende psykologiske eksperimenter vises det, hvordan mennesker i mange sammenhænge styres af intuition snarere end økonomisk rationalitet. Bogen kritiserer Homo Economicus blandt meget andet og giver os en dybere indsigt i drivkræfterne bag menneskelig adfærd. Et godt supplement til dine mikrofag.

Sideantal: 499. Sværhedsgrad: 2. Fås også på dansk.

Ha-Joon Chang: Economics: The User’s Guide (2014)
Hvad er økonomi? Hvad kan det bruges til – og hvad kan det ikke bruges til? Så grundlæggende er spørgsmålene i denne populære brugsanvisning af Ha-Joon Chang. Han introducerer en bred palet af økonomiske teorier, fra klassiske til keynesianske, og analyserer deres styrker og svagheder. Begrundelse: Økonomiske systemer kan ikke forklares med en enkelt teoriretning. En mere nuanceret tilgang giver langt bedre forudsætninger for at forstå og forklare økonomisk adfærd. Denne bog er et godt sted at starte.

Sideantal: 304. Sværhedsgrad: 2

Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan (2007)
Dette værk af Nasim Taleb er blevet kaldt en af de 12 mest indflydelsesrige bøger siden 2. verdenskrig. Og ikke uden grund. Bogen fokuserer på den ekstreme betydning af en række sjældne og uforudsigelige begivenheder kaldet black swans. Der argumenteres for vores manglende evne til at behandle historisk information og vores tendens til at lave dårlige forudsigelser og fatale fejl i en verden præget af stigende usikkerhed. Bogen er særlig relevant for økonometri, men kan læses af alle.

Sideantal: 400. Sværhedsgrad: 2.

Benoit Mandelbrot & Richard L. Hudson: The Misbehaviour of Markets (2004)
En lidt teknisk bog om markeder og risiko der med fordel kan læses efter første år. Benoit Mandelbrot kritiserer de gængse porteføljeteorier og finansielle modeller samt økonomers vedholdende brug af normalfordelingen. Han mener, markeder er langt mere usikre, end vores modeller kan opfange, og at outliers bør tillægges meget større betydning. For stor tiltro til teorierne har gjort bobler og kriser til kæmpe overraskelser, der ryster markedet og skaber massiv ustabilitet. Kan læses, hvis du vil sætte din viden fra erhvervsøkonomi eller økonometri i perspektiv.

Sideantal: 352. Sværhedsgrad: 5.

Steven D. Levitt & Stephen J. Dubner: Freakonomics (2005)
Læs den. Ikke fordi den kritiserer økonomiske teorier. Tværtimod. Læs den, fordi den er sjov, underholdende, velskrevet og fuld af situationer, hvor du med garanti aldrig havde forestillet dig økonomi. På 336 medrivende sider svarer økonomen Steven Levitt og journalisten Stephen Dubner på spørgsmål som: Hvad er farligst – en pistol eller en swimmingpool? Hvad har skolelærere og sumobrydere til fælles? Betyder forældre overhovedet noget? Og hvorfor har kriminalitet og fri abort noget med hinanden at gøre?

Sideantal: 336. Sværhedsgrad: 1.

Steve Keen: Debunking Economics (2011)
Hvorfor så ingen økonomer finanskrisen komme? Ifølge Steve Keen er svaret enkelt: Fordi vores modeller er forkerte. Keen tager dig i hånden og præsenterer dig for teorier, som du så indædt har gennemgået på polit – eller rettere, som du troede, du så indædt har gennemgået på polit. Hypotesen om efficiente markeder og mange teorier fra den neoklassiske familie er i centrum for bogens kritik. Keen går i dybden med teoriernes antagelser og forudsætninger på en måde, man savner i den daglige undervisning. Kan med fordel læses efter 1. år, men det er ikke et krav.

Sideantal: 350. Sværhedsgrad: 3.

Dan Ariely: Predictably Irrational (2008)
Vil du helst have et gratis gavekort på 100 kr. eller betale 50 kr. for et gavekort på 200 kr.? Synes du, Pepsi eller Coca Cola smager bedst, og ændres dine præferencer i en blindsmagning? Virker en hovedpinepille bedre, hvis den koster mere? Alt det og meget mere får du svar på i denne bog af adfærdsøkonomen Dan Ariely. Bogen er et overflødighedshorn af finurlige eksperimenter om alt fra placeboeffekt til chokoladepriser. Den kritiserer vores grundlæggende antagelse om rationalitet og sætter den irrationelle adfærd i system. Nem og hurtig at læse.

Sideantal: 304. Sværhedsgrad: 1.

Jørgen Steen Nielsen: Den Store Omstilling (2013)
Jørgen Steen Nielsen er journalist, uddannet biolog og forfatter til denne bog om den store omstilling til en bæredygtig grøn økonomi. Ifølge analysen er det umuligt at have vedvarende økonomisk vækst uden fatale konsekvenser for miljøet, hvorfor der argumenteres for en lang række tiltag: Fastsæt grænser for bæredygtigt forbrug og udledning. Gennemfør en økologisk skattereform. Revider måden, vi måler fremskridt på, så der fokuseres mindre på BNP. Dette er blot nogle af de præsenterede ideer, og bogen er en god mulighed for at se verden gennem helt andre briller, end man er vant til på polit.

Sideantal: 220. Sværhedsgrad: 2.

Jesper Berg & Morten L. Bech: Finansernes fald (2009)
Den globale finanskrise i 2008 er af mange økonomer blevet kaldt den værste krise siden 30’erne. Hvordan kunne det gå så galt? Følg med når to af Danmarks topøkonomer, Jesper Berg og Morten Bech, endevender krisens årsager og konsekvenser. Den ihærdige jagt på større afkast og tiltagende risikovillighed samt skabelsen af uigennemskuelige værdipapirer nævnes som hovedforklaringerne. Der stilles spørgsmålstegn ved stabiliteten af vores økonomiske system, og det konstateres nedslående, hvor få økonomer der opdagede de bimlende alarmklokker i tide. Et nederlag for den økonomiske videnskab.

Sideantal: 320. Sværhedsgrad: 2

De 5 hurtige
Har du ikke lige tid og overskud til at læse en hel bog, men kunne stadig godt bruge lidt kritiske indspark, så kan du bruge 20 minutter af dit liv på at se en af følgende TED-videoer:

Thomas Piketty: New thoughts oncapital in the twenty first century

Michael Sandel: Why we shouldn’t trust markets our civic life

Paul Piff: Does money make you mean?

Hans and Ola Rosling: How not to be ignorant about the world

Dan Pink: The puzzle of motivation

Kritiske Politter er en forening af økonomistuderende på Københavns Universitet. Vi vil bane vejen for større pluralisme i de økonomiske teorier og metoder, der bliver præsenteret for de studerende på KU, samt skabe rum for debat omkring disses indflydelse på samfundet i øvrigt.


  Kommentarer

 • Jeg har læst Ha-Joon Changs bog "23 Things They Don't Tell You About Capitalism" i forbindelse med et fag under et udvekslingsophold. Bogen var unuanceret, oversimplificerende og generelt polemisk, og Chang gjorde kraftigt brug af cherry picking. Hvis "Economics: The User's Guide" er af samme type, så tror jeg bare, at jeg springer over.

  Steve Keen har jeg ikke læst noget af, men er det ikke ham, der ikke kan finde ud af matematik: http://chrisauld.com/2012/12/06/steve-keen-still-butchering-basic-microeconomics/

  5 år siden

 • Spændende forslag! Altid godt med gode hints.

  Når det er sagt, så synes jeg, at Pikety er en smule dobbeltmoralsk, når han angriber mængden af matematik i økonomi. Det understreger Sebastian Barfort (phd studerende på instittutet) meget fint i det her tweet: https://twitter.com/sbarfort/status/551826267893690369

  5 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk