Kritiske Politter: Det mener vi om debatten

Der har i den seneste tid være debat i flere medier om økonomistudierne ved danske universiteter. Kritiske Politter har siden 2011 været engagerede i debatten om, hvordan vi får det bedste studiemiljø. Her er, hvad vi mener.

Der har i den seneste tid være debat i flere medier om økonomistudierne ved danske universiteter. Kritiske Politter har siden 2011 været engagerede i debatten om, hvordan vi får det bedste studiemiljø. Her er, hvad vi mener.

Kritiske Politter er en studenterforening, der arbejder for at skabe akademisk diskussion om økonomisk teori på polit-studiet. Men Kritiske Politter tager ikke stilling til, hvilken én af flere teorier, der er den bedre. Hovedsagen er, at der gøres opmærksom på, at der findes alternative tilgangsvinkler og derigennem enten skabe øget konsensus om den herskende, eller om muligt finde svagheder ved den.

Kritiske Politter består af nysgerrige studerende fra første til sidste semester på polit-studiet og har derfor ikke samme overblik over teoriretninger, som instituttets faglige personel må forventes at have. Vi kan dog som studerende, have en holdning til, hvordan studiet bedst formes og - i tråd med flere forskere - fremsætte et ønske om, at den diversitet, der er i det økonomiske felt, også bliver afspejlet i undervisningen.

Som eksempel vidner det faglige niveau på videnskabsteori om en manglende prioritering fra instituttets side. Det giver tidligere vismand Nina Smith os ret i, i en kommentar i Politiken d. 10. marts 2019. Men også i anden undervisning bør der være mere fokus på at dele alternativ eller ny litteratur og bruge tid på at diskutere antagelser i dybden, så vi som studerende kvalificeres til at forstå fundamentet, undervisningen bygger på.

Det er selvfølgelig et argument, at nysgerrige studerende blot kan bruge deres fritid til at læse op på konkurrerende teorier. Det gør Kritiske Politter også. Vi holder læseklub, konference og oplæg, der til sammen skal opfordre til diskussion af det herskende paradigme. Men vi må også indse, at tiden ved siden af et økonomistudie er begrænset, og derfor er det et uholdbart argument fra instituttets side, når de påstår, at ikke-mainstream teori må indlæres som selvstudie.

Kritiske Politterhar ikke som erklæret formål at skabe en offentlig debat eller optræde i diverse medier, men hilser debatten om pensum på økonomistudiet, der har været i dagspresseni kølvandet på etableringen af Rethinking Economics Danmark, velkommen.Debatten bør dog følges op af en grundig diskussion, hvor bagvedliggende argumenter rulles ud fra begge sider. Den diskussion vil Kritiske Politter gerne være med til at facilitere.


  Kommentarer

 • Som studerende der hverken tilhører den ene eller den anden lejr i debatten, fremhæver dette indspark af Kritiske Politter (KP), hvad jeg mener er den store misforståelse af de 'uenighederne', der er mellem hver lejr.

  Uden at gå dybere til værks, er pointen fra 'kritikerne' ikke, at mainstream økonomi er død, men som KP skriver: "Hovedsagen er, at der gøres opmærksom på, at der findes alternative tilgangsvinkler [til mainstream teorien/den herskende teori] og derigennem enten skabe øget konsensus om den herskende, eller om muligt finde svagheder ved den." Og fortsat: "Vi kan dog som studerende, have en holdning til, hvordan studiet bedst formes og - i tråd med flere forskere - fremsætte et ønske om, at den diversitet, der er i det økonomiske felt, også bliver afspejlet i undervisningen."

  Det er altså ikke, fordi noget er udløbet eller dødt, men at der, ligesom i alle andre samfundsfaglige sammenhænge, findes flere løsninger/tilgange til samme problemstilling, og under en konstruktiv dialog kan de disse typisk og sandsynligvis komplementere hinanden. Ikke substituere hinanden.

  1 år siden

 • Jeg vil absolut rose kritiske politter for at fastholde arbejdet der blev påbegyndt i 2011. Foreningen har uden tvivl skabt opmærksomhed omkring sig selv, både blandt studerende og hos folk udenfor studiet. I en grad så det også har skabt en vis politisk bevågenhed. Jeg er ikke selv indskrevet på polit studiet, da jeg blev færdig for nogen år siden. Jeg kan derfor af gode grunde ikke kommentere på studiets nuværende forfatning i detaljer, hvad angår studieordning og fagsammensætning på BA delen. Mit indtryk er dog at der ikke er sket nævneværdigt mht. til fokus, de sidste 5-10 år eller så. Det konstaterer jeg ud fra en hurtig gennemlæsning af studieordningen og udbudte valgfag.

  Hvad angår argumentet "økonomistuderende må læse om alternative tilgange i deres fritid", er dette åbenbart standard argumentet der bliver hevet frem, når studieledelsen bliver kritiseret for manglende pluralisme. Det er jo i virkeligheden en ret dårlig undskyldning, ved nærmere eftertanke. For som artiklen nævner, så er der først og fremmest begrænset med tid til rådighed, i et i forvejen ret travlt studie. På denne måde sikrer ledelsen sig at læsningen om alternative tilgange ikke vil blive andet end en fritidsaktivitet, som de studerende sporadisk kan bruge tid på. Det vil med andre ord automatisk få en relativ lav prioritet, med mindre de studerende tilhører de få meget engagerede ildsjæle (som det fx. er tilfældet for kredsen omkring KP). Det er desuden en ideel måde at sikre sig at de studerende bliver tilpas ensrettede og indoktrinerede i deres tilgange. Dernæst er det også en måde hvorpå ledelsen kan fralægge sig ansvar. De behøver nu ikke at tage stilling til hvorfor de har valgt at prioritere som de gør. Altså detaljeret at redegøre hvorfor fagsammensætning og pensum er skruet sammen på en bestemt måde, og hvorfor alternative tilgange er fravalgt i standard pensum. Samtidig lægger man al ansvar over på de studerendes skuldre. Hvis de studerende ikke lærer om alternative tilgange, så er det deres egen fejl. Men ret beset er det jo faktisk studieledelsens ansvar at tilbyde de studerende en alsidig og kritisk funderet uddannelse, hvor de studerende bliver i stand til at reflektere over forudsætninger og økonomiens sammenhæng med det øvrige samfund (ikke mindst det politiske system). Når ledelsen derfor fremfører det dovne standard argument, udstiller de derfor deres egne mangler og utilstrækkelighed. Og de lægger ikke skjul på at indoktrineringen foregår med fuldt overlæg.

  1 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk