Nationalbanken uddeler pris for bedste bacheloropgave

Nationalbanken uddeler som sidste år 'Nationalbankens Bachelorpris' på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.

Nationalbanken sætter pris på god, økonomisk forskning, og også på gode bacheloropgaver i økonomi. Derfor uddeler National- banken hvert år ‘Nationalbankens Bachelorpris’ på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.

Emner for opgaven kan være:

  • Penge- og valutakurspolitik samt stabiliseringspolitik
  • Makroøkonomi, monetær økonomi og kreditvæsen
  • Finansiel stabilitet og makroprudentiel politik
  • Finansielle institutionerog finansielle markeder.
Nominering til prisen

De økonomiske institutter på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School ind- stiller hver op til tre af de bedste bacheloropgaver skrevet i løbet afhele studieåret til prisen. Uddan- nelsesstedet sender de nomine- rede opgaver til Nationalbanken 1. juli. Her bedømmer et udvalg opgaverne, og forfatteren til den bedste vil få overrakt prisen på de 10.000 kr. i forbindelse med Nationalbankens karriereaften

i oktober. Alle de nominerede inviteres med til karriereaftenen i Nationalbanken, hvor vinderen også præsenterer sin opgave. Læs om uddelingen af National- bankens Bachelorpris 2016 på Nationalbankens hjemmeside.
Studerende, der har skrevet et projekt inden for prisens emneområde, opfordres til at tale med deres vejleder. Et udvalg af sagkyndige undervisere på instituttet udvælger dernæst tre projekter, der sendes videre til Nationalbanken.

Download som pdf

Nationalbanken uddeler som sidste år 'Nationalbankens Bachelorpris' på 10.000 kr. for den bedste bacheloropgave inden for Nationalbankens område. Det kan både være teoretiske opgaver eller empiriske undersøgelser på basis af makro- eller mikrodata.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk