Lav dog nogle forsøg!

Før jul kom Produktivitetskommissionens rapport om uddannelse og innovation. En af rapportens mange gode anbefalinger er, at "der gøresmere for at indsamle konkret viden om, hvad der virker i uddannelsespolitikken".

Der er en lang række eksempler på, at man har gennemført reformer baseret på "fornemmelser" frem for kvantitative forsøg. Bl.a. gymnasiereformen i 2005 og den nylige folkeskolereform. Så sent som midt i november udtalte undervisningsministeren, at "hvis det så viser sig, at det ikke går i den retning, som vi ønsker, skal vi selvfølgelig ikke bare lade det køre i 10 år".

Så man ændrer altså HELE folkeskolen uden med sikkerhed at vide, om det bliver bedre eller værre.

Så kan jeg bedre lide tilgangen de anvender iBehavioural Insights Team. Det er en anden boldgade, men læringen er den samme. Hvis man gør sig lidt umage, så får man meget mere ud af ressourcerne. Fx fandt de en spørgemåde, der var 33% mere effektivtil at få folk til at tilmelde sig organdonation.

33%! Tænk, hvis man baserede reformerne af uddannelsessektoren på lige så kvantitativ viden. Hvor ville det være fedt!

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk