Obamas dæktold i 2009 reducerede beskæftigelsen i USA

Præsident Trump har annonceret indførelsen af en told på stål og aluminium for at beskytte amerikanske stålproducenter og i håbet om at forbedre handelsbalancen.

Alle økonomer ved, at det vil skade amerikanske forbrugere, men det er vanskeligt at få ikke-økonomer - herunder mange politikere - til at forstå, at protektionisme ikke kan gøre et land rigere. Ikke-økonomer har det med at fokusere på det, de kan se, og negligere det, de ikke kan se.

Hvad der er synligt for enhver er forøgelsen af beskæftigelsen i den beskyttede sektor. Man kan bogstavelig talt sætte navn på dem, der bevarer deres job eller får et nyt. Hvad der derimod er ude af syne er tabet af arbejdspladser i andre erhverv over hele landet, og den faldende levestandard for alle forbrugere.


Obamas dæktold fra 2009

I 2009 indførte præsident Obama en 3-årig told på 25-35 pct. på dæk indført fra Kina i et forsøg på at beskytte den amerikanske dækproduktion. Peterson Institute har analyseret effekten af den told, og det er en god illustration af effekten af told, der måske kan overbevise ikke-økonomer om det skadelige i at indføre told.

Præsident Obamas dæktold adskilte sig ikke meget fra den af Trump annoncerede told på stål og aluminium, og i 2012 hævdede Obama, at dæktolden havde reddet over 1.000 amerikanske arbejdspladser.

Det var ikke forkert, men det var kun en del af regnestykket, og Peterson Institute har i en analyse beregnet, at det samlet set skadede den amerikanske økonomi at indføre dæktolden. Dæktolden betød, at prisen på kinesiske dæk blev op til 26 pct. dyrere, mens prisen på de amerikanskproducerede dæk steg med ca. 3 pct.

Samlet set kostede det amerikanske familier 1,1 mia. dollars ekstra om året for dækkene, hvilket svarer til mindst 900.000 dollars for hvert job, der blev bevaret i dækindustrien. Det må siges at være dyre jobs.

Kilde: CEPOS


Hvad der ikke er så synligt for det blotte øje er, at de højere dækpriser betød, at amerikanske familier havde et mindre rådighedsbeløb til øvrigt forbrug, hvilket Peterson Institute vurderer, reducerede beskæftigelsen i detailhandlen med 3.700 personer.

Den samlede nettoeffekt på beskæftigelsen var altså et fald på mindst 2.500 personer.

Obamas dæktold viser, hvorfor det er skadeligt for et lands økonomi at indføre told. Told virker som en skat på forbrug. Det sænker forbrugernes levestandard, og det reducerer beskæftigelsen i alle andre erhverv end den beskyttede.

CEPOS har lavet analysen baseret på en analyse fra den amerikanske tænketank Peterson Institute


    Kommentarer

  • Hvordan er omkostningen paa 1.1mia beregnet? ved at tage prisstigning i daek gange antal solgte daek?

    Hvis tolden blev betalt til den amerikanske regering kan man jo ikke sige at de 1.1mia er "vaek". Det er blot en omfordeling til stat.

    Det aendrer ikke den sekundaere pointe om et netto jobtab, men hvis omkostningen er overdrevet hjaelper det nok ikke.

    2 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk