Økonomer Uden Grænser som frivillige konsulenter

"En frivillig i fødevareBanken uddeler på én time fødevarer svarende til 88 måltider,” skriver fødevareBanken på deres Facebook. Det har en gruppe på fem stud.politter de sidste par måneder arbejdet med at beregne ved at se nærmere på den frivillig-baserede NGO og det arbejde, de udfører. FødevareBanken er en non-profit forening som siden 2009 har modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister. Ved hjælp af frivillige kræfter har fødevareBanken fordelt overskudsmaden blandt organisationer, som arbejder for og med samfundets socialt udsatte. De fokuserer på to områder: madsspild og madfattigdom – og der er derfor rigeligt med faktorer, som spiller ind, når man skal beregne værdien fødevareBankens arbejde.

Rapport for fødevareBanken
Nickels Mandrup Kohling er konstitueret formand for ØUG. Han har derudover været projektleder i gruppen, som arbejder med fødevareBanken, og han har fortalt mig lidt nærmere om arbejdet. Økonomer Uden Grænser har både behandlet data fra fødevareBanken og selv indsamlet data i arbejdet med rapporten. Formålet med rapporten er at klargøre værdien af det arbejde, fødevareBanken udfører. Det betyder, at gruppen har set nærmere på alt fra, hvilke madvarer organisationen videregiver og deres discount-priser, over transportomkostninger til CO2-udledning og prisen på det. Nickels fortæller: ”Vi har kigget på organisationens påvirkning på samfundet fra begge vinkler - både hvad der spares af madspild fra supermarkederne, men også hvordan det bidrager i de frivillige organisationer, som hjælper udsatte.” En rapport, hvor byggeklodserne i den frivillige organisation bliver sat sammen, og som i bedste stud.polit-stil både inkluderer databehandling og alternative omkostninger og et flot resultat til sidst. Efter at have analyseret både plus- og minussiden for organisationen konkluderer rapporten til sidst, at ”social return on investment” for fødevareBanken kan estimeres til 2,67.” For en organisation som fødevareBanken er det et meget brugbart resultat. Organisationen er båret af frivillige og er derudover donationsbaseret. Derfor kan rapporten bruges i forbindelse med at få opmærksomhed både i forhold til frivillige og donorer” uddyber Nickels. Næste skridt for fødevareBanken er en midtvejsevaluering, og så skal de opbygge forrentningsmodeller – begge projekter, hvor Økonomer Uden Grænser kan spille en rolle.

Frivillige konsulenter
Organisationen Økonomer Uden Grænser kører på dens fjerde år og er i fuld gang med flere projekter. Udover fast at lave projekter for fødevareBanken har ØUG hver uge lektiecafé på både Statskundskab og Økonomi. Herudover holder organisationen flere gange hvert semester foredrag på ungdomsuddannelser under temaet ”Styr din Gæld” i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og Danske Studerendes Fællesråd.
Lige nu er ØUG i gang med opstarten af et projekt med Fryshuset. Fryshuset er en organisation fra Sverige, der så småt åbner op i Danmark, og som har fokus på at hjælpe minoriteter. Som frivillig konsulent hos Økonomer Uden Grænser arbejder man med projekter, som typisk varer 3-5 måneder. I cirka tre timer om ugen sidder man i en gruppe sammen med en projektleder og omkring fire konsulenter. Det betyder, at man ved at lægge en lidt større arbejdsindsats i en periode også kan forvente at være færdig til eksamensperioden. Men det betyder også, at det nogen gange kan være presset,  fortæller Nickels – der skrev rapporten for fødevareBanken færdig på en familieferie på Bornholm.
ØUG fokuserer på konsulentarbejde og som frivillig kan man derfor både få forbindelser, et forbedret CV og praktisk og konkret erfaring med f.eks. at lave økonomiske analyser eller undervise. Det er et frivilligt arbejde, som derfor er fagrelevant på mange forskellige niveauer.

For fødevareBanken har samarbejdet betydet en fin rapport, som sætter priser og værdier på deres indsats i forhold til madspil og madfattigdom. Det betyder blandt andet, at organisationen kunne følge op med en Facebook-statusopdatering, som henviste til ØUG’s beregninger. Den kan vi passende slutte af med: ”Onsdagsfakta: På ét år sparer vi samfundet for et kæmpe CO2-spild ved at redde god mad, der ellers smides i containeren. Mængden af sparet CO2 svarer til den mængde CO2, man ville udlede ved at køre jorden rundt 125 gange i en almindelig personbil! Kilde: Økonomer Uden Grænser”.

Hvis du vil høre mere:
Økonomer Uden Grænser: Du er velkommen til at kontakte Nickels på e-mail: nmk@economistswithoutborders.net

fødevareBanken: https://www.facebook.com/foedevareBanken

Fotograf: Niels Hansen

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk