Økonomer Uden Grænser starter et nyt økonomisk tidsskrift

I den forbindelse vil der blive efterspurgt gode bacheloropgaver, øvelser og specialer, som primært er skrevet i udviklings- og socialøkonomi. Opgaverne vil blive tilpasset tidsskriftets format og derefter publiceret - med dig som medforfatter.

I den forbindelse vil der blive efterspurgt gode bacheloropgaver, øvelser og specialer, som primært er skrevet i udviklings- og socialøkonomi. Opgaverne vil blive tilpasset tidsskriftets format og derefter publiceret - med dig som medforfatter.

Den studerendes lod, særligt som stud.polit, er at knokle en vis legemsdel ud af bukserne. Vi gør det gerne. Det gælder jo i første omgang vores eksamensbevis. I anden omgang står vores fremtid på spil. Så hård læsning og en evindelig nedfældning af fagtermer er hverdagskost. Resultatet af dette slid tilfalder os selv, bevares, og i ny og næ har en eksaminator fornøjelsen af at lægge øjne til vores omfattende økonomiske viden. Men dér stopper den så også - vores viden kommer ikke videre.


Hvert semester er der politstuderende, der foretager primærforskning indenfor udviklings- og socialøkonomi. Der sker, gennem bacheloropgaver, øvelser og specialer. Hvert eneste semester ender meget af denne forskning med at føre til interessante konklusioner. Men som nævnt bliver det ikke formidlet videre. Det er dog så småt ved at høre fortiden til. Med et nyt økonomisk tidsskrift vil Økonomer Uden Grænser til at udgive mange af de resultater, som ellers aldrig ville komme til at se dagens lys. Opgaverne vil ikke blive udgivet i sit oprindelige format. En analyseenhed, i samarbejde med ØUG's kommunikationsafdeling, vil modificere og optimere konklusionerne, så de passer ind i tidsskriftet format. Som studerende er det derfor en kæmpe mulighed for at få sit navn som medforfatter på en artikel, og det er tilmed en enestående chance for at dele sit arbejde med omverdenen.


Det er tidsskriftets ambition at opnå en bred appel i offentligheden. Medierne vil få noget at skrive om, og mange forskellige økonomiske forhold vil blive belyst. Det er ambitiøst, og det skal det også være, hvis resultatet skal blive godt. Og selvom det er ambitiøst, så er det ikke for ambitiøst. For med godt arbejde, lavet af gode hoveder, er vi allerede langt. Analyseenheden vil derudover også foretage sin egen forskning, som ligeledes vil blive publiceret.Tidsskriftet vil ikke have en politisk dagsorden, og det er et vigtigt element. Artiklerne vil være fagligt forankrede og objektivt udførte.


Økonomer Uden Grænser søger derfor nu originale udviklings- og socialøkonomiopgaver med henblik på at få konklusionerne publiceret, hvis opgaven findes interessant. Er det dig, der har lavet en opgave, som fortjener at se dagens lys, så send den til nedenstående kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger:

Nickels M. Köhling

nmk@economistswithoutborders.net

  Kommentarer

 • Kan man stille et uddybende spørgsmål? "En analyseenhed, i samarbejde med ØUG's kommunikationsafdeling, vil modificere og optimere konklusionerne, så de passer ind i tidsskriftet format. Som studerende er det derfor en kæmpe mulighed for at få sit navn som medforfatter på en artikel, og det er tilmed en enestående chance for at dele sit arbejde med omverdenen." Betyder dette, at analyseenheden tager den studerendes idé, vinkler formuleringerne og derefter tager kudos for det primære arbejde?

  Rent forskningsetisk kan man ikke være medforfatter medmindre man har bidraget væsentligt til en artikel. Vancouver protokollen dikterer direkte: "Authorship credit should be based only on substantial contributions to 1) conception and design, or analysis and interpretation of data; and to 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and on 3) final approval of the version to be published. Conditions 1, 2, and 3 must all be met" [Vancouver protokol, s. 4, egen fremhævning og linieskift]

  Dette giver dermed, at såfremt ØUG's analyseenhed ikke overholder punkt 1 til 3, bør alene den oprindelige forfatter fremstå som forfatter. ØUG vil dog kunne fremstå som redaktion af tidsskriftet, hvilket også vil kunne give ØUG en pæn medieprofilering.

  7 år siden

 • Kære Casper,

  Vancouver-protokollen er en fin retningsviser for, hvordan man kan gøre tingene. Men det er, som du ved, en bredt accepteret standard og ikke et decideret regelsæt. Og selvom vi har store ambitioner, så rækker vores ambitioner pt. ikke så vidt som til at konkurrere i forskning overfor verdens bedste universiteter. Der er således ingen grund til, at vi skeler mod Vancouver-protokollen - endnu.

  Når det så er sagt, så er Vancouver-protokollen en glimrende vejviser i retning af redeligt udført arbejde i forbindelse med publicering af artikler. Der er heller ikke noget i Vancouver-protokollen, der er i modstrid med vores planlagte arbejdsmetode. Så sådan set er alt alligevel godt.

  Som svar på dit spørgsmål, kan jeg kort og godt sige: Nej. Vi har ikke til hensigt at tage cadeau for en masse studerendes veludførte arbejde. Det er netop grunden til, at der er tale om et medforfatterskab. Vores koncept vil der ikke blive lagt skjul på, og ingen vil være i tvivl om, at det er den studerendes arbejde, der danner grundlaget for artiklens indhold. Analyseenheden vil dog stå som garant for den samlede kvalitet i den publicerede artikel. Det vil vi kunne tage cadeau for - selvom vi ikke har for vane at gå så synderligt meget op i det.

  Jeg håber, at det var tilstrækkeligt uddybende?

  7 år siden

 • @ Nickels, Tak for dit hurtige svar. Jeg er uenig i dit svar, men måske var mit spørgsmål også lidt tricky. Dette bunder måske i, at jeg ikke helt forstår hvad det indebærer, at ØUGs analyseenhed vil "modificere og optimere konklusionerne, så de passer ind i tidsskriftet format". Jeg læser dette som en redaktørs rolle. Er dette arbejdet ØUGs analyseenhed de facto kommer til at foretage sig, kvalificerer de sig ikke - i mine øjne - til at blive medforfattere på en artikel.

  Dertil, uanset kvaliteten eller ambitionen af det kommende tidsskrift, vil jeg anbefale jer at følge Vancouver protokollen. Det er ikke blot top-universiteter som følger denne protokol. Den er udarbejdet som en retningslinie således at de "rigtige" bliver krediteret for deres arbejde. Et eksempel på hvor galt det kan gå, hvis man ikke anser Vancouver protokollen for andet end et par fine ord, er sagen fra KU om Penkowas medforfattere.

  7 år siden

 • @ Nickels: Uagtet, bør jeg lige sige, at jeg hilser jeres initiativ velkommen! Der har tidligere været et tidsskrift fokuseret på at få studerende til at offentliggøre gode opgaver, som desværre lukkede. Jeg tror, at det kan højne kvaliteten og ambitionerne hos studerende med en mulighed for publicering, så jeg er stor tilhænger af at i forsøger at genoplive muligheden.

  7 år siden

 • @ Casper: Så er jeg mere med på, hvad du mente. Og du har ret i, at en del af arbejdet minder mere om redaktørarbejde. Det er dog ikke det fulde arbejde, der passer til den beskrivelse. Meget arbejde vil bestå i analyse. Det gælder for eksempel, når analyseenheden foretager primærforskning. Men en analytisk sans er også nødvendig, når arbejdet ellers minder mere om redaktørarbejde. Det vil også sjældent være sådan, at en bacheloropgave 'sidder lige i skabet'. Typisk vil der være noget, som det er muligt at dykke længere ned i og skrive videre på. Det er i sådanne tilfælde, at en analyseenhed kommer mere til sin ret, end det vil være tilfældet med et decideret redaktørhold. Man kan i bund og grund kalde det meget forskelligt. Vi har valgt at kalde det en analyseenhed, da de analytiske evner er de væsentligste. Forhåbentlig uddyber denne forklaring også det, du citerer direkte.

  Med hensyn til Vancouver-modellen er den som nævnt en god retningsviser i forhold til redeligheden, og uden at gøre den til et annonceret mål for vores udgivelser, er dens elementer selvfølger for os. Så jeg forestiller mig, at vi kan arbejde os uden om Penkowa-sag ;-) Det er også vigtigt at understrege, at alle, der bidrager med opgaver, vil blive anerkendt fuldt ud. Det er vigtigt for os at levere kvalitet, og jo flere politstuderende, der kan bidrage med viden til samfundet, jo bedre er det for os. Vi afholder i forvejen lektiecafé for at hjælpe vores medstuderende, og Økonomer Uden Grænser ville ikke eksistere uden vores medstuderendes store arbejdsindsats. Som du selv nævner, vil tidsskriftet også hjælpe vores medstuderende på flere måder. Derfor vil ingen blive snydt - tværtimod.

  Men din tanke og dit bidrag er værdsat. Når analyseenheden er endeligt nedsat, vil den selv have en hel del indflydelse på arbejdet og fremgangsmåden. Så hvis du på nogen måde finder det interessant, vil jeg opfordre dig til at ansøge om at blive en del af enheden. Men ellers er jeg glad for, at du værdsætter initiativet.

  7 år siden

 • +1 til Casper.

  Er det korrekt forstået, at konceptet er, at I starter et seriøst tidsskrift for studerende, hvor I (analysegruppen) er redaktør og reviewer? Og hvor en af betingelserne for, at man kan udgive sin opgave er, at I også bliver medforfatter?

  Hvis svarene til ovenstående er 'ja', så synes jeg, at I bør genoverveje formatet. Der er ingen grund til, at I skal være medforfattere på alt, der udgives. Det kommer til at virke som om, at det handler mere om Jer end om at formidle konklusionen fra en god opgave til offentligheden. Og det er uheldigt for jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er Jeres hensigt.

  Fx kunne man lade forfatterne (de studerende) skrive deres artikler selv, med fagligt input fra "analysegruppen", der agerer redaktør og reviewer, men ikke medforfatter. Disse kunne så udgives i det egentlige tidsskrift, givet at kvaliteten er i orden. Herudover kunne man have en Digest version, som fx NBER også har, hvor Jeres "Kommunikationsgruppe" kunne skrive ikke-tekniske resumeer, der kan læses af journalister mv. og dermed bringe forfatterne og deres opgavers konklusioner i mediernes søgelys.

  Bottom line: Fedt at I har lyst og energi til at lave sådan noget. Der er helt sikkert et stort potentiale, og jeg ser frem til at følge Jeres vej op ad diverse journal rankings! Men overvej en ekstra gang om ikke forfatteren entydigt skal forblive den studerende. Alt andet virker uheldigt.

  7 år siden

 • @ Andreas: Det er ikke helt rigtigt forstået, som du udlægger det der. Vi starter et seriøst økonomisk tidsskrift, der skal have som primært formål at bidrage med udviklings- og socialøkonomiske analyser. Hertil vil analyseafdelingen foretage primærforskning, som vil blive publiceret. Derudover ser vi et enormt potentiale i de mange gode akademiske opgaver, som der hvert år bliver lavet af studerende. Såfremt de studerende ønsker det, og såfremt vi vurderer, at kvaliteten er tilstrækkelig, vil disse opgaver også kunne blive udgivet. I de tilfælde hvor en opgave er 'perfekt', så at sige, vil der naturligvis ikke være nogen grund til at tilføje noget. I sådan et tilfælde er der intet forgjort i, at lade forfatteren af opgaven fremstå som eneste forfatter. I de tilfælde hvor en opgave ikke er fuldt ud tilstrækkelig i sin oprindelige udformning, vil analyseafdelingen have til opgave at sikre tilstrækkeligheden. I de tilfælde hvor en opgave lægger åbenlyst op til, at man kan arbejde videre med analysen og dermed optimere artiklen, vil analyseenheden ligeledes have dette til formål. Derfor vil selve opgaven i nogle tilfælde ikke være tilstrækkelig til at blive publiceret af os, uden at den er blevet bearbejdet. Omfanget af bearbejdningen er selvsagt forskelligt fra opgave til opgave og fra artikel til artikel. Da vi som tidligere nævnt ikke er interesserede i at tage noget af æren fra nogle, er vi meget rimelige i forhold til at anerkende forfatteren. Men vi er nødt til at kunne sikre et 'perfekt' produkt i form af tidsskriftets artikler, og dette kræver, at professionelle bidrager til artiklerne, hvor det er nødvendigt. Vi må se, om de studerende føler for at bidrage med deres opgaver. Men som jeg ser det, og som andre også har udtrykt, så er der virkelig potentiale. Det er også en unik mulighed for at få udgivet noget relativt tidligt i sin akademiske karriere. Hvis det så kræver, at analyseenheden står som 'byliner', mener jeg helt personligt, at det stadig er attraktivt. Havde jeg haft muligheden, da jeg i sin tid tog en bachelor på et andet studie, havde gjort brug af den. Jeg tror oprigtigt på, at det også gælder mange andre end lige mig. Men det får vi at se.

  Det er virkelig lækkert, at interessen er stor. Konceptet er stadig nyt for os, og udviklingen er fortsat i gang. Derfor er der ikke meget, der ligger fuldstændigt fast. Derfor opfordrer jeg alle, der lever op til de forventede kriterier, til at ansøge om at blive en del af analyseenheden. Her vil man få stor mulighed for at præge det endelige produkt.

  7 år siden

 • Super relevant at I kommer med det her input Andreas og Casper! Bare lige for at sikre at ingen bliver skræmt væk af den her tråd må vi hellere understrege at intet bliver udgivet med mindre at original forfatteren er 100% tilfreds med hvordan han står benævnt. Så det skal altså ikke holde nogen tilbage fra at indsende deres opgaver. I første omgang håber vi bare i ØUG at mange af de fremragende opgaver der bliver skrevet, vil blive indsendt og kommer til at se mere end indersiden af KUnet.

  Ligesom Nickels skriver har vi ingen intention om at tage æren fra nogen, og i sidste ende er det jo bare et spørgsmål om hvorvidt opgaverne kan stå på egne ben, eller bliver en del af en større analyse (måske med brug af flere opgaver)

  Jeg håber også vi kan få lov til at se jer to herrer (Andreas og Casper) i analysegruppen, så vi kan være helt sikker på at både indhold og formalier bliver perfekte.

  7 år siden

 • Lyder som et spændende projekt! Er det meningen at opgaverne skal reduceres i omfang og i teknik, og præsenteres på en letlæselig og grafisk titltalende eller skal det være hardcore df(t)/dt-LaTeX-"meget lange reggressionstabeller"-agtigt?

  7 år siden

 • Tak! og fantastisk spørgsmål Christian: vi sigter efter et letlæseligt og grafisk indbydende format

  7 år siden

 • Som Casper og Andreas siger er det lidt forkert at blive "medforfatter" paa en artikel fordi man laver noget redaktoerarbejde - udover et brud paa Vancouver protokollen er det faktisk ogsaa borderline ulovligt hvis ikke selve forfatteren siger ok til det.

  Det burde da vaere ret nemt at goere foelgende: 1) Hvis jeres analyseafdeling skriver en artikel selv er de forfattere 2) Hvis jeres analyseafdeling laeser en god studenteropgave, kontakter studenten med vaesentlige bidrag til content og derefter "genskriver" opgaven i et format der passer OG med det nye indhold, bliver de medforfattere 3) Hvis jeres analyseafdeling (eller hvem det end er) laeser en god studenteropgave og derefter sammen med studenten eller alene (med studentens consent) genskriver opgaven til bedre at passe formatet MEN uden vaesentligt nyt indhold faar de en paen tak i opgaven (e.g. i form af en note paa forsiden - saadan er jeg selv blevet takket for noget research arbejde jeg engang bidrog med i en artikel)

  Derudover, super initiativ, haaber det bliver til noget - og at det bliver til noget som ikke doer naar initiativtagerne paa et tidspunkt rykker videre i livet. Man kunne ogsaa haabe at der ville ske noget tilsvarende i andre omraader, isaer oekonometri, finansiering og mikro/makro maaske.

  7 år siden

 • og saa lige en sidste kommentar: akademiske tidsskrifter - hvis det er det i sigter efter at vaere - doemmes paa kvaliteten af forskningen, ikke paa hvem der er forfattere. saa hvis i begraenser jer selv til studerende (som - ceteris paribus - nok er daarligere forskere end, ja, forskere), bliver det saa ikke svaert at faa anerkendelse?

  eller spurgt paa en anden maade, hvem er maalgruppen for tidsskriftet?

  7 år siden

 • @ Christian: Tak for dit bidrag til snakken. Som du selv siger, har Casper og Andreas helt ret i omstændighederne i forhold til de antagelser de indledningsvist gjorde sig. Men måske er det ikke kommet tydeligt nok frem i hverken mine eller Ludvigs svar, at vi heller ikke skal stå som medforfattere i de tilfælde, hvor der udelukkende skal redaktørarbejde til. Det giver sig selv, og som vi har nævnt, har vi ingen interesse i at påtage os nogen form for ære i forhold til andres arbejde. I de tilfælde hvor kvaliteten er tilstrækkelig høj, videreformidler vi gladeligt dele af den 'rene' opgave.

  Vi har også forsøgt at gøre det tydeligt, at vores fremgangsmåde lige nøjagtigt er, som du opstiller det i punktform. For ja, det er nemlig lige præcis rigtig nemt at gøre det sådan. Det er åbenbart mindre nemt at få det tydeligt frem i en tråd som denne, siden tvivl stadig kan opstå. Det beklager jeg. Forhåbentlig står det nu helt klart, at vi kun skal stå som medforfattere i de tilfælde hvor vi har bidraget væsentligt til indholdet i artiklen, og hvor det derfor er berettiget.

  Med hensyn til om det grænser til det ulovlige, skal du ikke være bekymret. Vi har vores jurist med os i vores daglige arbejde, og en stor ting som udgivelsen af et tidsskrift er ikke en undtagelse. Som Ludvig lige netop skriver i en kommentar i denne tråd: "... intet bliver udgivet med mindre at original forfatteren er 100% tilfreds med hvordan han står benævnt." Derudover er vores koncept lige netop, at de studerende selv indsender deres opgaver til os. Vi vil ikke på egen hånd finde og gennemlæse opgaver med henblik på at ændre i dem og udgive resultatet. Hvis dette på nogen som helst måde kan læses ud af ovenstående artikel, beklager jeg meget. Det er naturligvis ikke tilfælde, for det vil lige netop tangere det ulovlige. Det vil desuden også være decideret uredeligt, og det vil gå stik imod Økonomer Uden Grænsers store taknemmelighed overfor vores mange engagerede frivillige.

  Endeligt vil jeg sige dig tak for dit vedkommende spørgsmål i din sidste kommentar. Vores intention er at levere artikler omkring udviklings- og socialøkonomisk forskning i et letlæseligt format, som henvender sig til den brede offentlighed. Det giver sig selv, at tidsskriftet vil være akademisk funderet, da indholdet vil stamme fra spirende (og forhåbentlig også fuldbyrdede) akademikere. Men det er at gå for vidt, hvis man forventer, at det skal kunne konkurrere med udgivelser fra de mest anerkendte forskningsmæssige institutioner. Det er ikke vores intention. Det mener vi i øvrigt heller ikke, at der er behov for. Der er derimod behov for at formidle resultater fra udviklings- og socialøkonomisk forskning til den brede offentlighed i et format, hvor forståelsen ikke forudsætter en akademisk grad indenfor en gren af den økonomiske videnskab. Vores tanke er, at jo flere vigtige konklusioner, der kan nå ud til flest mulige mennesker, jo bedre er det. Og du har helt ret i, at det kan være svært at opnå anerkendelse. Lige netop derfor tillægger vi analyseenhedens arbejde så stor en betydning. Analyseenheden og Økonomer Uden Grænser vil stå som garanter for kvaliteten i artiklerne. Det vil med tiden føre til den anerkendelse, som den brede offentlighed føler for at tildele os. Og det er lige præcis den form for anerkendelse og værdsættelse, som vi stræber efter med dette tidsskrift.

  Jeg håber, at det her var en tilstrækkeligt mere uddybende forklaring, således at tvivlen omkring vores intentioner og vores redelighed er væk.

  7 år siden

 • Hvad nu hvis man skriver et bidrag som er en skarpt formuleret, men ikke så teknisk beskrivelse af en interessant analyse man har lavet i sin BA-projekt og nogen ligesindede økonomtyper læser artiklen og finder den spændende?!!! MEN det viser sig, at hvis man sammenstykker hver 5'te bogstave er det tilfældigvis den kemiske kode for kuren på kræft og imod al gængs etik og norm får man tildelt Nobelprisen i medicin! Betaler i så noget af flybilletten til Stockholm?

  7 år siden

 • @Christian, hvis det skulle ske, tror jeg næsten godt jeg kan love at du ville være egnet til at søge Altandetlige.dk's sjældent givne "Økonomiske artikler, som automatisk og tilfældigt bliver til kræftkurerende opfindelser"-legatet.

  7 år siden

 • @ Patrick & Christian. Økonomer uden grænser har tilfældigvis nøjagtigt samme legat, hvilket vi meget spændte venter på bliver taget i brug.

  7 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk