Økonomer Uden Grænser: Ny social værdibank på vej

Er du en engageret studerende med interesse i at dykke mere ned i, hvordan man kvantificerer den sociale værdi, og hvorfor det er relevant for dig som universitetsstuderende? 

 

Måske har du hørt om Økonomer Uden Grænser? I denne præsentation vil økonomistuderende udforske en spændende ny tilføjelse i Danmark: en social værdibank. Men lad os først og fremmest definere, hvem Økonomer Uden Grænser egentlig er, og hvad de står for. Her er det også bestemt fordelagtigt for dig, hvis du interesserer dig for Social Cost Benefit-analyser. 

 
Jeg, Nadia Nejad, har haft den heldige lejlighed at arrangere et møde med Adna Husagic, som er bestyrelsesmedlem og projektleder i Økonomer Uden Grænser. Hun vil fortælle mere om ØUG og konceptet bag den kommende sociale værdibank, der er på vej til Danmark.  
 
Hvem er ØUG? 
ØUG er en non-profit organisation, der har til formål at hjælpe dem, som hjælper andre. Vi stræber efter at belyse den sociale værdi af en given indsats. Den sociale værdi for det enkelte individ kan f.eks. være den værdi, man oplever ved at komme ud af ensomhed. 
For en større gruppe borgere kan den sociale værdi være den tryghed, man oplever ved, at ens boligområde er blevet et tryggere sted at bo. ØUG anvender modeller og metoder baseret på Social Return on Investment-tilgangen samt social cost-benefit-analyser (læs mere her). 

 
Vi bemærker ofte, at økonomisk værdi sjældent opstår af sig selv, men derimod som en konsekvens af opstået social værdi. Dette kan for eksempel observeres gennem ændringer i individernes adfærd som følge af en intervention. 
 

Ensomhed i Tal 

Vidste du, at omkring 600.000 danskere føler sig ensomme? Dette er først og fremmest tankevækkende, men som økonom kan man ikke lade være med at bemærke, at det faktisk har en samfundsomkostning på omkring 193 mia. kr. årligt! 

 

Derfor har Økonomer Uden Grænser i samarbejde med Copenhagen Economics og Impactly udarbejdet et nyt værktøj, der værdisætter effekten af indsatser mod ensomhed. Dette værktøj kaldes Ensomhed i Tal.  
 
Ny social værdibank på vej - Open Social Value Bank 
I Økonomer Uden Grænser (ØUG) har vi startet et tværfagligt projekt i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet, Rambøll Management and Consulting samt Impactly. Projektet går ud på at etablere den første sociale værdibank i Danmark ved hjælp af lignende metoder fra Storbritannien og New Zealand. 
 
Formålet med dette er at måle og beregne den økonomiske værdi af trivsel, dvs. individets livstilfredshed, som bidrager til en social forandring, som illustreret i det ovenstående eksempel med at gå fra at være ensom til ikke at være det. 
 
Undersøg nærmere her. 

 
Hvem har I samarbejdet med? 
Vi har samarbejdet med forskellige NGO'er, herunder Headspace, Projekt UNIK, Fødevarebanken, Bydelsmødre, High-Five, ComeBack, Landsforeningen for børn og forældre samt Boblberg. 

 

Formålet med samarbejdet er, at vi (Økonomer Uden Grænser - ØUG) beregner og analyserer de sociale værdier og indsatser for de nævnte organisationer. 
 
Hvad laver du som frivillig?  
Jeg blev frivillig hos Økonomer Uden Grænser (ØUG) tilbage i 2021 i forbindelse med starten på mit tredje semester på studiet. Min motivation var at bidrage til at skabe positive forandringer for mennesker og samfund. Jeg begyndte med at hjælpe på de sociale medier og koordinere månedsmøder. 

 

Senere hen bidrog jeg til den samfundsøkonomiske analyse af Fødevarebankens aktiviteter i 2021 (læs mere her). Analysen undersøger Fødevarebankens økonomiske og samfundsmæssige påvirkning, herunder dens bidrag til at mindske madspild. Min motivation for projektet har været at sætte fokus på en mere retfærdig, bæredygtig og inkluderende økonomi. 
 
I øjeblikket sidder jeg som næstforkvinde i ØUG, hvor jeg fortsat er frivillig og arbejder med bestyrelsesopgaver. 

 

Hvad laver du som projektleder? 
Jeg har siden fået et studiejob hos Økonomer Uden Grænser (ØUG) som projektleder, relateret til arbejdet i Open Social Value Bank. 
 
Har du lyst til at være frivillig i ØUG og bidrage til at skabe positive forandringer? 
Så skal du kontakte følgende mail, hvor du skriver dit navn, adresse, e-mail, telefon, uddannelse og interesseområde: 
contact@economistswithoutborders.net

Faktaboks:

En intervention indebærer, at man begynder med at fokusere på individets egne personlige kompetencer (individets mentale kapacitet). Derefter rettes opmærksomheden mod individets sociale kompetencer (individets sociale kapacitet). Endelig fokuseres der på individets faglige kompetencer (individets faglige kapacitet). Disse tre kernekompetencer udgør grundlaget for uddannelse og beskæftigelse, hvilket til sidst bidrager til et øget nettobidrag (økonomisk værdi). 

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk