Økonomistudiet skal forberede de studerende bedre til virkeligheden

Politstudiet er et godt studie, og vi har eftertragtede kandidater. Det er vi glade for. Men det er ikke det samme, som at vi ikke fortsat kan forbedre det, så vores kandidater er bedst muligt forberedt på at klare sig godt efter endt uddannelse.

Når vi mødes med aftagerpanelet, der er et erhvervsnetværk for virksomheder, der modtager særligt mange politter på arbejdsmarkedet, så hører vi ofte én kritik: Politstudiet forbereder ikke tilstrækkeligt sine kandidater til skriftlighed.

Det skal vi forbedre.

Derfor vil Politrådet arbejde med at få et større element af skriftlighed ind på økonomistudiet. Konkret foreslår vi, at vi i udgangspunktet har mindst ét fag per semester, hvor den skriftlige eksamen uden hjælpemidler skiftes ud med en skriftlig hjemmeeksamen, hvor der bl.a. lægges vægt på den skriftlige præsentation af de økonomiske resultater. Denne nye eksamensform skal de studerende selvfølgelig forberedes på. Derfor skal skriftlighed indgå som et mere integreret element i disse fag. Eksempler på fag, hvor et sådant element er relevant, kunne f.eks. være samfundsbeskrivelse A og B, økonomisk historie, og videnskabsteori.

Mange studerende føler også, at de ikke er tilstrækkeligt forberedte på deres første studiejob. Det skyldes, at en meget stor del af relevante studiejobs har et programmeringselement som en vigtig del af arbejdet. Og her er de studerende ofte ikke klædt tilstrækkeligt godt på. Hverken Stata eller Oxmetrics er programmer, der er hyppigt benyttet på arbejdsmarkedet, og Excel-kundskaber er sjældent tilstrækkeligt i sig selv.

Derfor vil Politrådet arbejde for, at tidligt i uddannelsen indgår et programmeringselement. Det kan for eksempel være relevant i et fag som samf B, hvor et metodespor med fokus på simpel kodning i f.eks. Python kan være givende. Ligeledes kan man give arbejde med Python i f.eks. mikro I og II, hvor værktøjet er brugbart til at illustrere resultater, og til at løse nogle mere interessante optimeringsproblemer, end dem man kan løse i hånden.

Vi har ikke en forventning om, at de studerende skal kunne være eksperter i programmering efter de første semestre på studiet. Men det vil være en hjælp på arbejdsmarkedet for mange, at man har fået en basal introduktion til logikken i programmering.

I Politrådet vil vi fortsat arbejde for, at vores uddannelse skaber de bedst mulige kandidater, så vi fortsat er blandt de mest eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk