Polit og Graduate i folkeskolen

Henriette Nylander Nielsen har startet sin karriere med at undervise i folkeskolen, og bruger sine dage på at kæmpe imod at negativ sociale arv skal afgøre danske børns fremtid. 

Teach First Danmark tilbyder en lønnet ansættelse i folkeskolen, og et to-årigt graduate program, giver 120 ECTS - og mulighed for at få overført 30 ECTS fra sin uddannelse. Således underviser man på en skole i et socialt udsat område og videreuddanner sig på samme tid. 

Henriette fortæller herunder om at blive udfordret på nye måder,om at anvende matematik i en anden sammenhæng, og om at få en hel masse kritiske spørgsmål. 


Hvad er Teach First Danmark?

Teach First Danmark er først og fremmest en organisation, som arbejder for at sikre alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse - uanset social baggrund. Midlet er flere dygtige lærere og kommende beslutningstagere, der kan bidrage til dette. Jeg er optaget på graduate programmet, og underviser i dagtimer på en folkeskole. Samtidig gennemfører jeg over de næste to år en meritlæreruddannelse og deltager løbende også i workshops som Teach First Danmark og deres virksomhedspartnere afholder. Programmet er et ledelsesudviklingsprogram på den måde, at jeg fra første dag skal motivere en masse børn, samarbejde med mange faggrupper og forældre samt hele tiden udvikle mig selv i disse roller.

Hvad består dit arbejde i?

Jeg underviser i 7. 8 og 9. klasse i fagene matematik, fysik/kemi og biologi. Jeg underviser 27 lektioner om ugen. Derudover deltager jeg i møder, har forældrekontakt samt forbereder mine undervisningsforløb. To-tre aftener om ugen bruger jeg på metropol, hvor jeg tager meritlæreruddannelsen.

Hvorfor valgte du at søge jobbet?

Næsten af præcis samme årsag, som jeg valgte politstudiet. Dengang ville jeg gerne forstå samfundet, og hvordan man kan forbedre det. På mange måder har vi et velfungerende samfund, men der er noget, der kan gøres bedre, når så mange ikke får en ungdomsuddannelse. Samtidig gav programmet mig muligheden for at udfordre mig selv på mange punkter. Jeg lærer meget om motivation, samarbejde og vedholdenhed, og ser hvor langt man kan komme med de tre ingredienser.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig? 

Jeg møder typisk på skolen omkring kl. 7.30. Eleverne møder til første undervisningslektion kl. 8, hvor vi starter med en glad sang. Jeg underviser typisk til kl. 13.30, hvorefter jeg har forberedelse eller tid til møder og forældrekontakt. Dette semester tager jeg mod metropol tre dage om ugen, hvor jeg har undervisning kl. 17-21 i matematik, psykologi og pædagogik samt fysik og kemi. Undervisningen på metropol følger semesterstrukturen, så der er længere perioder uden aftenundervisning.

Hvilke fag og kompetencer fra din studietid har du brugt?

Det er af stor værdi, at jeg ved, hvad matematik anvendes til. Matematik er svært for mange, men de kan alligevel se, at det er vigtigt at vide, hvor legetøjsvirksomheden skal stoppe med at producere, eller hvor det er optimalt for staten at sætte skattesatsen ud fra lafferkurven. Det er mega sjovt at tale med dem om det, og jeg har elever, der stiller langt flere kritiske spørgsmål til formen på profitkurven, end jeg selv gjorde på polit.

Jeg vil også vende spørgsmålet rundt og sige, at jeg lærer utroligt meget af det, jeg ikke lærte på studiet, herunder at lære fra mig og samarbejde med alle slags mennesker i alle slags aldre. Jeg lærer i højere grad end før også at være mere effektiv i mit arbejde.

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Det er en kæmpe udfordring. Jeg er i gang hele tiden, og der er mange parametre, jeg hele tiden kan blive bedre på. Jeg havde det okay med at sidde bag en computerskærm det meste af tiden, men det er altså sjovere at stå op og arbejde med mennesker hele dagen. Nu sidder jeg kun ned, når jeg har forberedelse. Derudover giver og modtager jeg mere end 50 high-fives om dagen. Det bliver man bare glad af.

Hvorfor synes du, at dit arbejde er vigtigt?

I mine øjne er det til dato det vigtigste arbejde, jeg har gjort. Lærere har kæmpe betydning for deres elever og dermed også et stort ansvar.

Hvad er dine egne overvejelser efter graduate-programmet?

Da jeg søgte Teach First Danmark, tænkte jeg umiddelbart to år og derefter et mere klassisk økonomjob, men stadig i virksomheder eller ministerier, der arbejder med undervisning og uddannelse. Visionen om at skabe lige chancer for alle, ville jeg stadig arbejde for.

Allerede nu har jeg udvidet det til minimum tre år. Jeg kan sagtens se mig selv i folkeskolen længere tid, men ser også mig selv som økonom en dag, der arbejder med eller i uddannelsessektoren eller arbejder med at udvikle læringsmidler, der gør skole til leg.

Der er ansøgningsfrist til Teach First Danmark d. 15 December. Du kan læse meget mere på www.teachfirst.dk


Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk