Sandheden om politterne

Alle har sikkert deres egen opfattelse af, hvad det vil sige at være en rigtig polit. Drømmer man om et job i Finansministeriet? Går man i lyseblå skjorte? Hvad stemmer man? Og kan man læse økonomi og tro på astrologi samtidig? Vi har sat os for at få noget fakta på bordet og har derfor fået 384 af Altandetliges læsere til at svare på stort og småt om dem selv og studiet. Så spænd hjelmen og gør dig klar til et bombardement af tal og grafer, der kunne få selv Hjarn til at blegne.

Vi står som bekendt over for et snarligt folketingsvalg, så det virker kun passende at starte ud med emnet Politter og politik. Og her må politterne siges at adskille sig fra danskerne, som de er flest. Hvis økonomerne overtog Danmark, ville Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance med sammenlagt 57 pct. af stemmerne kunne styre Danmark med hård hånd, som det fremgår af figur 1. Til gengæld ville den gennemsnitlige polit tilsyneladende hellere stemme blankt end at støtte Danmarks nuværende største parti, Socialdemokratiet.

Vores stikprøve

Antal respondenter: 384

Kønsfordeling: 39 pct. kvinder og 61 pct. mænd. Ingen respondenter angav en anden kønsidentitet.

Alder: Gennemsnitsalderen blandt respondenterne er 22,9 år.

År på studiet: Med 29 pct. er tredjeårsstuderende den mest repræsenterede årgang. Derefter kommer andet år med 20 pct. repræsentation. Derudover er 85 pct. af respondenterne sommerstartere, mens 15 pct. er vinterstartere.

Ungdomsuddannelse: 81 pct. har en stx, mens 12 pct. har en hhx. Resten fordeler sig jævnt over htx, hf og andre uddannelser.

De politiske skel mellem politterne giver sig også udslag i deres adfærd på studiet. Dit politiske tilhørsforhold har i hvert fald stor indflydelse på, hvor meget du snyder til eksaminerne. Socialdemokrater snyder mindst (eller lyver mest), mens hhv. 48 pct. og 52 pct. af Enhedslistens og Venstres vælgere mindst én gang har snydt til en eksamen, som man kan se på figur 2. Blandt blå bloks vælgere (Moderaterne inkluderet) er det 43 pct., der har snydt, mens det samme kun gælder for godt 40 pct. af de røde.

Man kommer heller ikke uden om, at dit kryds på stemmesedlen har stor betydning for, hvor bekymret du er for klimaforandringerne. Blandt Enhedslistens vælgere er 68 pct. nemlig så bekymrede, at de ligger søvnløse flere gange om ugen. Blandt Liberal Alliances vælgere er det kun tilfældet for 4 pct, jf. figur 3.

Klimaangst påvirker ikke kun, hvordan du stemmer. Data tyder på, at det også kan have en afgørende indflydelse på dine livsstilsvalg. Den største andel af fastrygere findes således blandt de mest klimaangste, hvor 10 pct. vælger at dæmpe deres bekymringer på klimaets vegne med nikotin. Blandt personer, der slet ikke bekymrer sig, er der ikke en eneste fastryger.

Arketyper, ambitioner og aktiemarkeder

Det er ikke så få fordomme, vi politter har om hinanden. Der er dog nogle fordomme, der er mere udbredte end andre. Den mest populære beskrivelse af den gennemsnitlige polit i vores spørgeskema er således ”Højlydt deltidsdranker”, tæt efterfulgt af ”Nyttemaksimerende agent med monotone og konvekse præferencer”, som man kan se på figur 5. 

Opfattelsen ændrer sig dog drastisk, jo længere man kommer på studiet. Og vi synes egentlig, at udviklingen taler for sig selv:

Vidste du, at...

... 25 pct. af de adspurgte politter ville have læst på CBS, hvis de skulle vælge om. 15 pct. ville vælge mat-øk, mens 17 pct. ville læse statskundskab.

De erfarne politter bliver dog ikke kun mindre alkoholiserede og mere slipseklædte med tiden. De bliver også markant mere skeptiske over for økonomifagets meritter som videnskab. Blandt dem, der har været længst på studiet, er der tre gange så mange skeptikere som blandt de blåøjede førsteårsstuderende, jf. figur 7. Sammenhængen bekræftes af en avanceret OLS-analyse.

Hvordan udtales incitament?

Vores analyse viser, at 68 pct. mener, at det udtales "incitamang", mens 32 pct. siger "incitamænt".

Vi spurgte også politterne om deres ambitioner for det fremtidige arbejdsliv. Det viser sig, at der er ret stor forskel på, hvor politterne gerne vil arbejde, men konsulenthuset McKinsey ender på en førsteplads, tæt efterfulgt af Goldman Sachs og Finansministeriet. Der er ikke så mange, der drømmer om at sidde og forske på et støvet bagkontor hos Økonomisk Institut.

Folks fremtidige karrierevalg tjener også til at bekræfte nogle fordomme, særligt når det kommer til præferencer inden for rusmidler. Vi finder i hvert fald, at der er klart flere, der har stiftet bekendtskab med et særligt hvidt pulver blandt fremtidige konsulenter og finansfolk end blandt forskere og embedsfolk.

Vidste du, at...

... kun 40 pct. mener, at det øger chancerne for matches på Tinder at læse økonomi.

Vi spurgte også folk om deres tiltro til, at økonomer kan forudsige aktiemarkedet. Og mens det i gennemsnit er 42 pct. af politterne, der svarer ja til dette, er andelen (måske overraskende?) ganske høj blandt personer, der tror på astrologi. Det er nemlig over halvdelen af de stjernetegnstroende, der mener, at det er muligt at forudsige aktiemarkedet, mens det samme kun gælder for omkring 40 pct. af horoskopskeptikerne.

Politternes kærligheds- og sexliv

Vi politter holder tilsyneladende meget af hinandens selskab. 44 pct. af kvinderne og 27 pct. af mændene på polit har nemlig haft sex med en anden på studiet. 4 pct. af mændene er i tvivl om, hvorvidt de har haft sex med en anden polit, jf. figur 11. 

En opløftende nyhed om økonomers sexliv er, at vi åbenbart er bedre sexpartnere, end vi går og tror. Blandt dem, der ikke har haft sex med en polit, er det nemlig kun 20 pct., der tror, at økonomer har bedre sex end gennemsnittet. Men hvis man spørger dem, der rent faktisk har prøvet det, svarer 25 pct., at økonomer har bedre sex end gennemsnittet.

Nogle går så langt som at finde deres kæreste på studiet. Faktisk er polit den mest populære uddannelse blandt politternes kærester, mens CBS ligger på en andenplads. Der er svært at konkludere andet, end at der skal en økonom til at holde af en økonom.

Vidste du, at...

... kun 25 pct. af de adspurgte tror på, at MLR.1-4 som regel er opfyldt.

I lyset af den offentlige bevågenhed omkring S/M-sex, der unægtelig har været stor på det sidste, fandt vi det naturligt at undersøge, hvor mange politter, der sætter pris på netop den type sex. Og resultatet er, at 11 pct. af økonomistuderende desværre aldrig skal regne med at blive sikkerhedsgodkendt i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Der er forresten en ret stærk sammenhæng mellem S/M-sex og tro på astrologi.

Politter og astrologi

7 pct. af politterne svarer, at de tror på astrologi, mens 12 pct. mener, at der måske er noget om det. 33 pct. har svaret nej, mens 48 pct. har valgt svarmuligheden "nej (med afsky i stemmen)".

Løst og fast

Selvom de fleste politter har deres ophav i København og Nordsjælland, er der også en flok jyder og fynboer imellem os. Der er dog forskel på, hvordan man helst bruger en fredag aften, alt efter om man har rødder øst eller vest for Storebælt. Jyder og fynboer er nemlig glade for at bruge fredag aften med en god bog om makroøkonomi, mens københavnere og nordsjællændere oftere er at finde til fredagsbar på kommunen.

Der er også stor forskel på politternes nuværende boligsituation. Omkring hver tredje polit bor i et lækkert forældrekøb, mens de fleste andre må tage til takke med enten et kollegieværelse eller en andelslejlighed. Blandt nordsjællændere bor 49 pct. i forældrekøb.

Vidste du, at...

... 4 pct. af politterne altid har skjorte på. 16 pct. går aldrig i skjorte.

Vi har også undersøgt sammenhængen mellem politternes ansigtsbehåring og gastronomiske præferencer. Og hvis man kun ser på dem, der enten kun spiser kød eller aldrig spiser kød, er der en klar tendens. Folk med fuldskæg spiser i høj grad kun kød, mens du med en betydelig sandsynlighed er vegetar, hvis du har et overskæg.

Vi efterlader jer med en figur, der tørt konstaterer, at politter er et særdeles arbejdsomt folkefærd. Efter blot tre år på studiet har næsten hver anden et studiejob, mens det på fjerde år gælder for 80 pct. af de studerende. Husk lige at tage den med ro derude en gang imellem.

Savner du endnu mere ligegyldig paratviden om dine medstuderende? Så er du heldig, at vi har samlet alle de figurer, som der ikke var plads til i denne artikel, i et samlet pdf-dokument, som du kan finde her.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk