Remouladegate

Når cyklen er punkteret, væksten udebliver, og køleskabet er tomt, kan det af og til være godt at tænke på, at stort set alt var værre i de gode gamle dage.

Vidste I fx, at man i gamle dage ikke kunne få remoulade på sin ristede hotdog, når man besøgte pølsevognen på vej hjem fra arbejde? Det vidste jeg heller ikke, men det blev jeg opmærksom på forleden, da jeg så nedenstående billede på Facebook.

Billedet viser meget godt, at selvom vi økonomer af og til ryster på hovedet over reguleringen i Danmark, så var det faktisk på nogle områder værre i de gode gamle dage.

For snart en del år siden påstod jeg, at det ikke kun er den teknologiske udvikling, der fører til økonomisk vækst, men også den reformering af samfundet, som (bl.a.) vi økonomer bidrager til. Og endda med så stor succes, at ingen i dag sætter spørgsmålstegn ved, om pølsemanden må sælge remoulade til kunderne. Præcis lige som ingen om 5-10 år sikkert vil sætte spørgsmål ved, om folk må køre med, hvem de vil, uden at skulle overholde en særlig taxilov, eller om studerende må udleje deres værelser i nogle uger.

Så selvom væksten har været helt væk de sidste 10 år, skal I ikke være fortvivlede, for der er masser afgode muligheder for, at vi cand.polit'er kan forbedre Danmark i fremtiden.Der eksisterer nemlig stadig masser af love og regler, der af historiske og tilfældige grunde begrænser væksten.

Et klassisk eksempel er den midlertidige lov om huslejeregulering fra 1939, som i dag afholder nogle af de mellem-produktive danskere fra at flytte til de produktive storbyer, fordi de kunstigt billige lejelejligheder er optaget af de mindre produktive - og de kunstigt dyre købelejligheder af de mere produktive - danskere.

Forleden foreslog Alternativet så, at iværksættere skulle kunne tilbyde medarbejderne en større andel af lønnen i aktier. Et reguleret område, jeg slet ikke anede eksisterede, og hvor der igen - af uvisse årsager - er lagt sten på vejen for de væksthungrende danskere.

Listen er sikkert umådelig lang, og vi økonomer har allerede øjnene rettet mod de væsentligste, uhensigtsmæssige reguleringer. Men personligt vil jeg have nogle gode historier, til de lange lyse sommernætter, der venter lige om hjørnet.

Så lad mig høre jeres bud på skøre områder, vi økonomer normalt overser. Hvad er den skøreste regulering, du har hørt om, som ligger (måske meget små) sten på vejen for fortsat vækst og velstand? Præcis lige som forbuddet mod salg af remoulade til pølser i 1964.

Bedste bud får frit valg mellem 1 flaske champagne eller 2 flasker rødvin.

Hilsen
Jonas


PS:Skat på nødder er ikke et ukendt område ;-)

  Kommentarer

 • Lov om videresalg af billetter til kultur- og sportsarrangementer: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=12058

  4 år siden

 • "svulmeafgift" på is

  4 år siden

 • Jeg deltager lige selv her, for jeg har mange gode bud :-)

  Ferieloven. Specielt fordi den regulerer, hvor mange feriedage man kan overføre til næste ferieår. Man kan officielt kun overføre optjent ferie ud over 20 dage. I praksis betyder det, at hvis du har mere end 5 feriedage tilbage, når ferieåret slutter, så må du ikke overføre dem for staten (så vidt jeg ved)... https://www.borger.dk/Sider/Overfoersel-af-ferie.aspx

  4 år siden

 • Bygningsreglementet: Regulerer bl.a. hvor meget benplads du skal have foran dit toilet: http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id57/0/42

  Regulerer også boligens energiforbrug - i dag så hårdt, at det bliver samfundsøkonomisk ineffektivt: https://ing.dk/artikel/nye-krav-til-lavenergihuse-giver-dyre-og-darlige-losninger-180820

  4 år siden

 • Lad os sige, at konkurrencen slutter d. 20. april - skyd løs!

  4 år siden

 • Ordensbekendtgørelsen er en guldgrube: § 11. Det er forbudt under færdsel på veje at føre hunde i bånd fra motorkøretøj, cykel med hjælpemotor eller hestekøretøj. Heller ikke ridende må føre hunde i bånd. Og § 7, Stk. 2. Det er forbudt uden rimelig grund at banke på døre eller vinduer, ringe på dørklokker eller foretage lignende handlinger, der er egnet til at forstyrre beboerne.

  4 år siden

 • Færdselsloven kræver ikke at man har en advarselstrekant, med mindre du er i en situation hvor du skal bruge den, ulykke eller lignende, så skal du have en.

  4 år siden

 • Strandingsloven af 1895: Ifølge den skal man være dansk statsborger eller have boet her i mindst 2 år, før man må samle ting og sager op fra stranden.

  4 år siden

 • Det er forbudt for en kvinde at betræde et offentligt transportmiddel med en hattenål, der er længere end 15 cm. http://www.forlagetepsilon.dk/adminweb/uploads/products/Grundskolen_vejledning.pdf

  4 år siden

 • De 4 eksempler på mærkelige lover er vist en tand for mærkelige. Regler om hattenåle har eksisteret. Forbud mod at blande honning med vand er vel godt nok, men de sidste 2 tvivler jeg på er ægte.

  4 år siden

 • Hvis du mener svulmeafgiften kan du blot Google den - men læs også her fx http://www.foodculture.dk/marked/foedevarepriser/2015/staten-tjener-300-mio-kr-paa-at-beskatte-luften-i-is.aspx#.VnEQ-bF7ybg

  Det skyldes at volumen på fx softice ændres når der blandes luft i, og afgiften beregnes ud fra volumen, på trods af at mængden af sukker osv ikke ændres

  4 år siden

 • Mette Fuglsang Damgaard. Nej, nej, nej. Det var den skolebog, som Jacob Thuesen henviste til, der forekommer mig tvivlsom.

  4 år siden

 • "Pokerloven" https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=177150 Reguleringen på dette område er grotesk

  § 4. Der skal være mindst 8 deltagende spillere i offentlige hasardspilsturneringer. "Vi bliver desværre nødt til at aflyse turneringen da der kun var 7 tilmeldte og dermed i strid med loven"

  "§ 5. Der må ikke finde andet kortspil sted i de lokaler, hvori offentlige hasardspilsturneringer finder sted. Tænk hvis man fik lyst til at spille lidt casino i samme lokale.

  Hertil er der en lang række krav om beløbsgrænser.

  4 år siden

 • Bekendtgørelse af tekniske forskrifter for højlagre:

  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144684

  og Beredskabsstyrelsens vejledning om højlagre (98 siders regler)

  https://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_om_hoejlagre_30-10-2009.pdf

  Som udgangspunkt et væsentligt område at regulere af hensyn til miljø og brand, men reguleringen er så skørt og utidssvarende udført, at det årligt koster millioner af kroner i tabte arbejdspladser. Store dele af regelsættet giver plads til kommunal fortolkning og særregler, der gør standardbyggeri og stordriftsfordele i byggeriet tæt på umulige.

  Samtidigt stiller vi markant strengere krav til materialer, størrelse og afstande til udgange i Danmark end i Norge, Sverige og Tyskland, hvorfor mange virksomheder vælger at rykke større lager- og logistikhaller til vores nabolande. Det betyder både tabte arbejdspladser i industrier, der har behov for store lagerhaller, og i byggeriet, der ellers skulle have opført dem.

  http://www.bygtek.dk/artikel/byggeri/kritik-af-stive-brandregler

  PS. Man må forresten heller ikke plukke flere nødder end man selv kan spise, jf. 6.17.31, der stadig er gældende, i Kong Christian d. 5'tes danske lov fra 1683.

  4 år siden

 • Tak for de mange forslag. Lad os få lidt flere inden konkurrencen slutter med udgangen af i morgen. Mettes og Jens Frederiks misforståelse ovenfor viser vist, at der findes love, som er svære at tro er virkelige :-)

  4 år siden

 • På den positive front bør vi fejre at licitationsloven blev ændret i 2001. Før ændringen måtte private maksimalt indhente 2 byggetilbud. Godt det blev.ændret

  4 år siden

 • Er nemSMS (hvor man får en sms fra E-boks, hvis der er breve) kun tilgængelig for det offentlige? I min E-boks står der "Status: Du er tilmeldt NemSMS fra det offentlige", men jeg kan ikke rigtige finde et sted, hvor jeg kan tilmelde mig virksomheder. Og på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ser det ud til, at det kun er det offentlige, man kan få nemSMS fra: http://www.digst.dk/Loesninger-og-infrastruktur/NemSMS

  4 år siden

 • Kørselsgodtgørelse på 3,63 pr. km., som virksomheder kan udbetale skattefrit til deres medarbejdere, når disse skal til møde i den anden ende af landet – men kun hvis medarbejderne kører i egen bil.

  http://skat.dk/skat.aspx?oId=2184901&vId=0

  Kørselsgodtgørelse, der overstiger omkostninger forbundet med kørsel, skaber incitament til at bruge egen bil fremfor offentlig transport. Medarbejderen kan ikke arbejde bag rattet og der skabes trafikpropper. På den måde udgør kørselsgodtgørelse et incitament til at borgerne opfører sig uhensigtsmæssigt og skaber en eksternalitet.

  4 år siden

 • Tak for de mange, gode bud! Det har været en fornøjelse!

  Det var svært at vælge, men jeg kan simpelthen ikke stå for Jens Frederik Hansens "Lov om videresalg af billetter til kultur- og sportsarrangementer", som jeg synes, er en meget værdig vinder af vin/champagne.

  Muligvis er jeg biased jf. http://www.jonasherby.dk/2011/12/19/billethajer-eller-billetservice/, men det var der jo heldigvis nogle om :-)

  @Jens: Hvis du sender din adresse til jh@incentive.dk og angiver om du vil have vin eller champagne, så klarer jeg resten.

  4 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk