Samfundvidenskabelig Jagtforening råber vagt i gevær

Bliv inviteret med indenfor i Samfundsvidenskabelig Jagtforeningens univers

Jeg sidder og venter et par minutter, inden Niels og Kristian møder mig på Le Gourmand. Det er mig, der har valgt restauranten, da jeg synes, at det er oplagt at servere små kødfulde delikatesser for to jagtglade unge mænd. Men både Kristian og Niels forklarer deres manglende kendskab til stedet med, at de kommer fra henholdsvis Sydfyn og Jylland - hvormed jeg skal forstå, at de foretrækker kvantitet. Den pointe kan jeg nemt følge, og platten er gudskelov fyldt godt op.

 

Vi begynder interviewet efter en kort introduktion. Niels og Kristian studerer begge statskundskab på fjerde semester og har netop overtaget bestyrelsesposterne i Samfundsvidenskabelig Jagtforening - Niels som menig bestyrelsesmedlem og Kristian som formand. Foruden de to mænd består bestyrelsen af kasserer Kristine (stud.scient.pol) og næstformanden Lukas (stud.scient.pol).

 

Selvom bestyrelsen er domineret af statskundskabere, finder jeg trøst i, at foreningen blev startet af Mads Berner Bruun og Simon Svensson, der begge er uddannet cand.polit, og fortsat hjælper med planlægning af jagttegnskurser.

Mads og Simon startede foreningen i 2020 med et ønske om et større sammenhold mellem unge jægere og med et håb om, at flere studerende fik mulighed for at tage jagttegn og dyrke naturen. Denne drøm er allerede ved at blive indfriet, for i skrivende stund er tredje jagttegnskursus under afvikling. Kurserne afholdes på CSS af underviser og dyrlæge Ulrik Ørskov. Foruden den teoretiske undervisning på CSS bliver kursisterne også trænet i afstandsbedømmelse (således at antallet af anskudte dyr reduceres) og geværhåndtering på skydebane.

Alle - uanset studieretning og uddannelsesbaggrund - kan deltage i undervisningen, men priserne differentierer afhængig af kursisternes uddannelsesbaggrund:

-       2100 kroner for CSS-studerende

-       3600 kroner for andre studerende

-       Markedspris for ikke-studerende

Der er 30 pladser, og CSS-studerende har fortrinsret i tilfældet af, at flere end 30 personer tilmelder sig. Det har dog ikke været tilfældet indtil nu.

Niels og Kristian forklarer, at foruden jagttegnskurserne ønsker de også at udbrede viden om jagt og natur. Jeg spørger, hvorfor foreningen ikke hedder Samfundsvidenskabelig Natur og Jagtforening, og dertil svarer de, at foreningen centreres omkring jagt, men at naturpleje er helt afgørende for gode jagtvilkår, hvorfor naturelementet er en præmis. Bestyrelsen har et ønske om, at der kommer en mere åben debat omkring fordele og ulemper for naturen ved jagt. De fleste jægere ved nemlig, at det kun er muligt at holde på fasaner, hvis fasanerne fodres dagligt, beplantningen er optimal, og rævene reguleres - med andre ord kræver det stor omhyggelighed at passe fasaner. Udfordringen er, at denne viden i høj grad er forbeholdt jægerne, og debatten risikerer at blive uoplyst. Samfundsvidenskabelig Jagtforening planlægger derfor at holde en debat, hvor jagt bliver diskuteret af en professionel skytte, en veganer og måske en naturforkæmper. Kristian fortæller i den forbindelse om en bekendt, der ikke spiser kød fra kommercielle opdræt men kun fra dyrevildt grundet dyrevelfærd, eller rette sagt - manglen derpå.

 

Med jagtforeningen håber bestyrelsen ligeledes, at der kommer et stærkere fællesskabet mellem studieretningerne på CSS. Dette fællesskabet er ikke kun begrænset til jagttegnsindehavere, men det skal også være muligt at deltage i fællesskabet, hvis man ikke i forvejen er jæger eller i gang med at erhverve et jagttegn. Derfor planlægger bestyrelsen en lerduedag med instruktør, julefrokost med fokus på vildtkød og forhåbentlig også en venskabelig lerduekonkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne - herunder Juridisk Skytte- og Jagtforening og CBS Hunting Club.

 

Jeg bliver nysgerrig på, hvordan medlemsskabet i foreningen fungerer, og hvor mange medlemmer, foreningen allerede har. Kristian og Niels fortæller, at foreningen ikke er baseret på medlemsskaber, men at det er muligt at tilmelde sig Samfundsvidenskabelig Jagtforening, hvis du har jagttegn og er medlem af Danmarks Jægerforbund. Der er dog ikke nogen umiddelbare fordele ved dette, og alle nyheder om foreningens arrangementer distribueres via sociale medier.

 

Efter halvanden time, har jeg kun få spørgsmål tilbage, og jeg bemærker, at platten på den lille franske restaurant er støvsuget for andepostej - næppe tilfældigt.

Hvad er på programmet i resten af 2022?

Og det er ikke så lidt, for den nye bestyrelse har visioner om at få udbredt kendskabet til foreningen

-       12. maj: Københavns Universitet holder foreningsbazar, hvor Samfundsvidenskabelig Jagtforening deltager

-       19. maj: Debat om jagt og naturpleje

-       August: Lerduedag hvor alle (uanset jagttegn) er inviteret til lerdueskydning med egenbetaling

-       Efteråret: Foreningen arbejder på at få nogle pladser på veterinærmedicins konsortiejagt

-       Efteråret: Foreningen håber at kunne holde en mindre jagt for Samfundsvidenskabelig Jagtforening

-       Efteråret: Tilmelding til nyt jagttegnskursus åbner

 

Jeg takker Niels og Kristians for deres tid, og vi aftaler, at Altandetlige.dk vil lave lidt larm på vores sociale medier, når Samfundsvidenskabelig Jagtforening inviterer til kommende arrangementer. Samtidig skal det nævnes, at jagtforeningen har en Facebookside, hvor læserne kan finde mere information og følge med i kommende begivenheder.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk