SAS-U Introduktioner til sommerskolen

Dette indlæg er tænkt som annoncering og ikke som et oplæg til debat.

SAS på sommerskolen i "Videregående Statistik"

SAS er nu ikke længere er obligatorisk på politstudiets andet år og SAS indgår heller ikke obligatorisk på de andre uddannelser, hvorfra deltagere til Økonomisk Instituts statistikfag traditionelt kommer, fx MatØk, Aktuar, CBS (især Merc Mat). Der er derfor basis for at udbyde en kortintroduktion til SAS med henblik på statistiske analyser.

Sommerskolen i "Videregående Statistik" tiltrækkermange deltagere, der kommer direkte sommeren efter fuldført anden årsprøve polit og måske endda før for studerende, der er gået lidt skævt i fremdriften. For at stramme op på det korte, intensive forløb under selve sommerskolen er det derfor besluttet at udvide sommerskolen med et kort SAS-introduktionsforløb før sommerskolen påbegyndes.

SAS Introduktionsundervisningen

Der holdes derfor en rækkeens SAS-eftermiddage i slutningen af forårssemesteret. Disse eftermiddage afsluttes med en opgave, der skal godkendes som en del af et eventuelt sommerskoleforløb. Opgaven rettes altså og der udstedes et uofficielt papir på denne godkendelse, selvom der ikke er tale om et egentlig eksamensbevis.

Deltagere uden SAS-kundskaber i forvejen vil opnå et kendskab til SAS, der vil være af værdi på job-markedet og som vil gøre deres første dage på sommerskolen lettere. Deltagere med SAS-kundskaber i forvejen vil blive generet af en ekstra opgave, når den nye opgave gøres obligatorisk på sommerskolen. Men da opgaven vil være målrettet sommerskolens analytiske indhold og omhandle sommerskolens data, vil den alligevel være relevant. Desuden vil det sikre, at SAS-installationen kommer på plads.

Den enkelte studerende skal altså kun deltage i en enkelt af disse eftermiddage. Studerende,der ikke har til hensigt at følge sommerskolen er også velkomne.En godkendt opgave kan eventuelt anvendes til deltagelse i sommerskolende efterfølgende år. Det overvejes også at udbyde et enkelt eller toaf disse forløb i efterårssemesteret.

Disse forløb, inklusive opgaven,anbefales selvfølgelig også før deltagelse i andre kurser med SAS-brug. Men det forlanges ikke som et obligatorisk element.

Tid og Sted

Kurserne afholdes i et af de nye auditorier på CSS bygning 35, kælderen.

Fredag 17. april 15 – 18

Onsdag 20. maj 15 -18

Onsdag 24. juni 15 – 18

Der er ikke mødepligt. I behøver kun deltage den ene af dagene.

Opgaven

Den obligatoriske opgave er individuel. Opgaven findes i 1000 versioner, der fordeles efter en tilfældighedsnøgle – se opgaveteksten. Opgaven kan afleveres når som helst. Men da retterne skal kunne nå at rette besvarelserne før sommerskolestart, er fristen for aflevering med henblik på deltagelse i sommerskolen 2015 sat til 1/7 – 2015.

SAS Installationer

I denne SAS-intro anvendes kode-SAS. Som editor anvendes enten den nye SAS-University Edition eller en traditionel installation; koden er helt ens på nær filtilordninger.

En traditionel SAS-installation er den mest professionelle mulighed, men denfindes kun til Windows og visse Linux-varianter. En Mac-bruger skal altså investere i et Windows operativsystem. Installationen kanofte være ganske bøvlet uanset maskintype.

SAS-U er en web applikation, der kan installeres på alle maskiner og som ikke kræver internetadgang under anvendelsen. Installationen forløber ganske enkelt - en halv times tid, hvoraf det meste af tiden er til download af ca 1.5 Gb.Så det er en attraktiv mulighed også for windowsbrugere. Man kan sagtens udnytte begge muligheder på samme PC. Sommerskolen i "Videregående Statistik" vil fra 2015 tage udgangspunkt i SAS-U.

I andre dokumenter, fx på min hjemmeside,beskrives installation af disse SAS-versioner, og der gives småanvisninger til at komme i gang. Det forventes, atdeltagerne har styr på installationen før introduktionskurset.

For nærmere info om alt det her: Se min hjemmeside

http://www.econ.ku.dk/milhoj/


    Kommentarer

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk