Skal alle erhvervsuddannelser have samme karakterkrav?

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformenindfører man et karakterkrav på 02 i dansk og matematik på erhvervsuddannelserne.

Der kan være masser af gode grunde til at indføre et karakterkrav på erhvervsuddannelserne. For det første sikrer det et vist niveau blandt de studerende, så niveauet på uddannelserne kan hæves. For det andet kan det måske motivere eleverne i folkeskolerne til at give den en ekstra skalle, så adgangen til erhvervsuddannelserne bliver nemmere.

Men giver det mening at have samme karakterkrav til alle uddannelsesretninger på erhvervsskolerne? Tænketanken DEA viste for nylig, at det ikke gør nogen forskel for chancerne for at gennemføre, om du er optaget på kvote 1 eller kvote 2 på de videregående uddannelser. Det kan der være mange årsager til (bl.a. alder), men det er alligevel et interessant resultat.

Vi har kigget på to erhvervsuddannelser,mekaniker og pædagogisk assistent, og sammenholdt sandsynligheden for at gennemføre givet karaktererne i matematik i grundskolen. Resultatet ser man i figuren nedenfor.

Note: Karakterer: Figuren viser gennemsnittet af den mundtlige og skriftlige karakter. Den laveste karakter i intervallerne er inkluderet i intervallet, så karaktererne 7-10 inkluderer dem, der har fået 7 i gennemsnit. Fuldførelse: Figuren viser andelen af registrerede fuldførte som andel af registrerede fuldførte plus registrerede stoppede. Personer, der er i gang med uddannelsen, indgår ikke i figuren.

Der er et tydeligt sammenhæng mellem matematikkarakterer og sandsynligheden for at gennemføre for mekanikeruddannelsen. Er du ikke bogligt stærk, så er det svært. For pædagogisk assistent ser det anderledes ud. Om du har 00 i matematik eller 7 gør kun en lille forskel i sandsynligheden for at gennemføre uddannelsen.

Hvis du har 7-10 i gennemsnit i matematik, så har du kun 8% større sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen som pædagogisk assistent i forhold til, hvis du havde under 2 i gennemsnit. Hvis du vil være mekaniker, er forskellen 48%!

De åbenlyse spørgsmål er nu,hvorfor man vil have karakterkrav på uddannelsen tilpædagogiske assistent, når karakterene ikke betyder noget for din chance for at gennemføre. Og skulle karakterkravene til mekanikere mon være højere end 02?

Man fristes til at citerere Nyrup fra nytårstalen 1997/98: "Kan vi ikke gøre det lidt bedre?"


    Kommentarer

  • hvad hvis man kigger paa (>=02 i baade matematik og dansk) vs mindre end 02 i et eller begge fag - det er den rette hypotese at kigge paa.

    6 år siden

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk