Skattefrihedsdag: 24. juli kl. 19:21:36

I dag, den 24. juli kl. 19:21:36, begynder årets Skattefrihedsdag.

Det er den dag i året, hvor danskerne i gennemsnit begynder at tjene penge til sig selv efter først at have betalt skatter og afgifter til staten. En frihedsdag, det nok er værd at fejre.

Ved fastlæggelsen af skattefrihedsdagen er der taget udgangspunkt i Skatteministeriets skøn over de samlede skatter og afgifter for 2014 som pct. af disponibel BNI i faktorpriser. Det er som bekendt en dårlig ide at måle skattetrykket i pct. af BNP i markedspriser, idet moms, afgifter og subsidier indgår i BNP. Det er imidlertid ikke entydigt, hvad der er det mest korrekte mål for skattetrykket. Ved opgørelsen af skattefrihedsdagen har vi i Libertas valgt at måle skattetrykket i forhold til disponibel BNI i faktorpriser, som Skatteborgerforeningen tidligere gjorde. Det giver langt fra det højeste skattetryk, jf. Skatteministeriets alternative beregninger, se her, og der er ikke korrigeret for underskud på de offentlige finanser, hvilken man måske retteligt burde gøre, når statslån kan betragtes som en udskudt skat.

Ifølge Skatteministeriets svar på spørgsmål nr. 624 af 3. juni 2014 (alm. del) er skattetrykket på 56,1 pct., når det måles i forhold til disponibel BNI i faktorpriser. Tallene er senere offentliggjort i tabel 1a, her. Da året kan opdeles i 205 skattedage (204,765) og 160 dage, hvor vi kan arbejde for os selv og vores familie, så udløber skatteåret den 24. juli kl. 18:21:36 soltid, hvilket svarer til kl. 19:21:36 sommertid.

Skattefrihedsdagen falder i år to dage tidligere end sidste år, tre dage senere end i 2010-11, men markant tidligere end i perioden 1986-2007, hvor skattefrihedsdagen lå omkring den 5. august. Omvendt lå skattefrihedsdagen i begyndelsen af 1980erne allerede i begyndelsen af juli måned, figur 1.

---

I Selskabet Libertas festligholder vi gerne denne frihedsdag, og det sker i aften fra kl. 18.30 på 1656, Gasværksvej 33. Alle er velkomne. Tilmelding her.


    Kommentarer

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk