Statens Serum Institut gennemfører endnu en dårlig stikprøve

Statens Serum Institut gennemfører endnu en dårligstikprøve

”Statens Serum Institut (SSI) har netop iværksat endnu en national prævalensundersøgelse for covid-19, men også denne vil fejle, fordi tilskyndelsen til at deltage er for lav." skrev jeg 17. september i Jyllands-Posten i et indlæg, jeg tidligere har omtalt her.

Og det var en forudsigelse, der viste sig at holde stik.

SSI skriver i deres seneste prævalensundersøgelse, at "kun omkring 1/3 af de inviterede borgere valgte at deltage i undersøgelsen og få taget en antistof-test., og knap halvdelen af disse besvarede det medfølgende spørgeskema om symptomer". Deltagelsen svinger desuden betydeligt mellem forskellige aldersgrupper.

Det betyder, at vi reelt ikke aner, om tallene passer. Hvem har ladet sig teste, og hvem er blevet væk? Det er meget svært at sige, da potentielle biases trækker i forskellige retninger.

  • Hvis du er testet positiv for COVID-19, ved du, at du nok har antistoffer. Det kan trække i retning af, at du har mindre tilskyndelse til at lade dig teste. Og så vil den målte andel med antistoffer blive for lav i forhold til virkeligheden.
  • Hvis du har haft symptomer, men ikke er testet positiv, vil du måske gerne vide, om du har haft COVID-19. Det kan trække i retning af, at du har større tilskyndelse til at lade dig teste. Og så vil den målte andel med antistoffer blive for høj i forhold til virkeligheden.

Dette er blot for at nævne to biases, men der er mange flere (hvis du fx har folk i din omgangskreds, der har været smittet, men du ikke selv har haft symptomer).

Det helt store problem er, at disse 'biases' trækker i forskellige retninger, uden at vi har nogen fornemmelse for, hvor kraftige de er. Vi kan altså i bund og grund ikke stole på resultatet, og vi ved ikke engang, om de er skæve i den lave eller høje ende. Og særligt opdelingen på alder kan blive helt skæv (selvom man trods alt ser den forventede sammenhæng, med relativt få smittede blandt de ældre, som har størst risiko ved COVID-19).

I mit indlæg i Jyllands-Posten foreslog jeg, at man tester færre og i stedet sikrer høj deltagelse ved fx at de udvalgte personer 500 kr. får for at deltage, præcis som man ofte ser betalinger for deltagelse i andre typer af undersøgelser. Mit forslag gik egentlig på aktiv smitte, men gælder naturligvis også for antistoffer. Det er helt afgørende, at vi har en høj deltagelsesrate, hvis resultaterne skal kunne bruges til noget fornuftigt. En kontant betaling introducerer selvfølgelig andre biases, men kan man få deltagelsesandelen meget højt op, vil det trods alt være langt bedre end det nuværende setup (hvis 100% deltager, er biases jo væk, forudsat man har udvalgt deltagerne fornuftigt).

Det er mere end 6 måneder siden, at Jeppe Druedahl og Anders Munk-Nielsen fra Økonomisk Institut foreslog, at man lavede stikprøve tests, for at få et billede af den reelle smitteudvikling. Men vi fægter stadig i blinde og reagerer på stigninger i antallet af smittede, som i et eller andet omfang blot skyldes ændringer i antallet af testede. Jeg er virkelig ikke imponeret.

Hvis jeg bestemte, så ville jeg hyre folk fra Danmarks Statistik, DTU Transport(som står for transportvaneundersøgelsen) eller lignende ind til at hjælpe SSI med at få lavet nogle ordentlige stikprøver. Både i forhold til antistoffer, aktiv smitte og opfølgning symptomer.

De kunne tage udgangspunkt i min skitse fra indlægget i Jyllands-Posten (men mon ikke, de – i modsætning til SSI –- ville have styr på det uden min hjælp?)

Her er en skitse til, hvad regeringen bør sætte i gang omgående:

  1. Test 1.000 tilfældigt udvalgte personer hver dag for aktiv smitte og antistoffer. For at sikre en høj deltagelsesrate skal hver person tilbydes 500 kr. for at deltage.
  2. Spørg alle personer, om de har haft symptomer.
  3. Følg op på dem, der er smittede, for at se, om de udvikler symptomer.
  4. Kobl data for følgesygdomme mv. på (eller spørg om disse, hvis data ikke hurtigt kan trækkes fra registrene).
  5. Publicer dagligt resultaterne på SSI’s interaktive dashboard.

Som det er nu, er SSI’s prævalensundersøgelser og stikprøver for aktiv smitte simpelthen elendigt arbejde. Fuldkommen spild af ressourcer.Længere er den sådan set ikke.


Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk