Stigende indkomstulighed i Danmark?

Er uligheden voksende? Hvis man fx måler på indkomst andelen der tilfalder den rigeste del af befolkningen i USA er svaret bekræftende. Som Mankiw gør opmærksom på (se her), da ser man en lignende udvikling i en række lande kloden rundt, hvilket kunne tyde på der er en fælles drivkraft bag udviklingen.

Men hvad med Danmark? Hvis man bruger data fra samme kilde som Mankiw toner følgende billede frem:

Udviklingen i top 10% indkomstandel: Danmark og Sverige 1980-

Figuren viser altså udviklingen i de 10% rigestes indkomstandel fra 1980 og frem til seneste år der er til rådighed; i tilfældet Sverige (blå kurve) - som jeg har skudt ind til  sammenligning - er det 2009, mens den danske serie (rød kurve) stopper i 2005.

Mens indkomstandelsen for den 9. decil er steget en håndfuld procent point i Sverige, må man sige at det samme ikke synes at have gjort sig gældende for Danmark. "Stabilitet" må siges at være en rimelig betegnelse for hvad man ser i figuren for Danmarks vedkommende. Så fire forskellige administrationer (to ledet af A, og to borgerlige) ser altså ikke ud til at have flyttet indkomstandelen for de mest velstående, vedvarende, i hverken den ene eller den anden retning. 

Gad vide hvorfor indkomstskævheden har udviklet sig så forskelligt i Danmark og Sverige?

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk