Stipendier til udlandsophold

Flemming og Judy Heilmann’s stipendium til studier i økonomi ved Cornell University, Ithaca, New York

Uddeles til en studerende på Københavns Universitet på økonomistudiets eller matematik-økonomistudiets kandidatdel til et års videregående studier ved Cornell University i universitetsåret 2017/18. Stipendiet er på US dollar 20.000, hvilket dækker en væsentlig del af undervisningsafgiften på Cornell. Modtageren, der endeligt udvælges af Cornell tidligt i 2017 efter indstilling fra Københavns Universitets Økonomiske Institut og donorerne, vil kunne følge undervisning på graduate niveau i Cornell’s Department of Economics, Johnson School of Management og School of Industrial and Labor Relations.

Ansøgere kan evt. diskutere deres planer med Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller
thomas.markussen@econ.ku.dk . Ansøgningen skal vedlægges anbefalinger fra mindst to lærere, karakterliste, CV og et kort essay om studieinteresser og -planer. Alt indleveret materiale skal være på engelsk, da det skal videresendes til Cornell. Ansøgningen bedes sendt til Thomas Markussen, så den er fremme senest fredag den 26. august, 2016 kl. 12.00.

Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted på Økonomisk Institut i slutningen af september.

Mikael Kristiansen Prisen
til et års videregående studier i økonomi ved et universitet i Storbritannien. Ansøgere skal være økonomistuderende på Københavns Universitet. Der vil, under forudsætning af kvalificerede ansøgere, kunne tildeles et eller flere stipendier à kr. 125.000. Studerende, der vil specialisere sig inden for makro-økonomisk teori og politik, herunder international økonomi, med henblik på en specialeopgave vil blive foretrukket; Prisen kan dog også anvendes til at følge et M. Sc. program i økonomi.

Interesserede kan henvende sig til Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller
thomas.markussen@econ.ku.dk. Ansøgningen skal vedlægges anbefalinger fra mindst to lærere, karakterliste, CV og et kort essay om studieinteresser og -planer. Alt indleveret materiale skal være på engelsk, da det skal kunne videresendes til det ansøgte universitet. Ansøgningen bedes sendt til Thomas Markussen, så den er fremme senest fredag den 26. august, 2016 kl. 12.00.

Stipendierne kan forventes tildelt i
november - december 2016 og kan forventes uddelt på et tidspunkt omkring Mikael Kristiansens fødselsdag den 21. marts 2017 ved et arrangement på Økonomisk Institut.

Stipendier fra Økonomisk Instituts Rejsefond for studerende
til et års videregående studier i finansiel eller monetær økonomi ved et universitet i et andet europæisk land eller USA. Der vil, under forudsætning af kvalificerede ansøgere, kunne tildeles et stipendium for kandidatstuderende på op til kr. 75.000, samt et stipendium til en Ph.D. studerende på op til kr. 100.000.

Interesserede kan henvende sig til Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller
thomas.markussen@econ.ku.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 26. august, 2016 kl. 12.00. Ansøgninger skal indsendes til Thomas Markussen.  Ansøgninger skal ledsages af anbefalinger fra mindst to af instituttets lærere, karakterudskrift, CV og en beskrivelse af faglige interesser og formål med studieopholdet. Alt indleveret materiale skal være på engelsk, da det skal kunne videresendes til det ansøgte universitet.

Stipendierne kan forventes tildelt
omkring 1. november 2016 og uddeles ved translokationshøjtideligheden i maj 2017.

Stipendium fra Otto R. Henriques, Elisa Henriques og Cordt Traps Fond til fremme af det Nationaløkonomiske Studium ved Københavns Universitet.
Der uddeleskr. 25.000 til en eller flere studerende, der har bestået 2. årsprøve på tilfredsstillende måde ved økonomistudiet på Københavns Universitet. Der tages hensyn til såvel dygtighed som trang. En modtager kan søge et stipendium op til tre gange.

Ansøgningsfristen er
fredag den 26. august, 2016 kl. 12.00. Alt indleveret materiale kan være på engelsk. Ansøgninger skal ledsages af anbefalinger fra to af instituttets lærere, karakterudskrift og en beskrivelse af faglige interesser og økonomiske forhold. Nærmere oplysninger hos Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller thomas.markussen@econ.ku.dk. Stipendierne kan forventes tildelt omkring 1. november 2016 og uddeles ved translokationshøjtideligheden i maj 2017.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk