Stor forskel på danske universiteters popularitet på sociale medier

Ud af Danmarks otte universiteter er der stor forskel på mængden af følgere på sociale medier, samt hvilke sociale medier der fokuseres mest på.

Det viser en ny undersøgelse herom lavet af transskriberingsprogrammet Focus On Listening.

Umiddelbart virker fundene i undersøgelsen nok ikke så overraskende for de fleste.

Undersøgelsen viser at de tre mest ”populære” universiteter på sociale medier (altså, dem med flest følgere) er Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Aarhus Universitet, alle med over 280.000 følgere spredt over fem forskellige sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og YouTube).

Disse tre universiteter er dog også nogle af de ældste universiteter i Danmark, og Københavns Universitet og Aarhus Universitet er langt bredere i deres uddannelsesudvalg sammenlignet med f.eks. IT-Universitetet i København.

Derudover har Københavns Universitet en stor hær af kommunikationsmedarbejdere ansat til at skabe opmærksomhed og markedsføre Københavns Universitet på sociale medier, sammenlignet med f.eks. Roskilde Universitet, som kan forventes kun at have en håndfuld.

Undersøgelsen viser også at Københavns Universitet har over fire gange så mange følgere på sociale medier sammenlignet med Roskilde Universitet.

Derudover viser undersøgelsen at LinkedIn er den platform med flest følgere. Københavns Universitet og Copenhagen Business School har begge over 200.000 følgere på LinkedIn. Aarhus Universitet har flest følgere på Twitter, mens Aalborg Universitet slet ikke er aktiv på Twitter.

Danmarks Tekniske Universitet er mest aktiv på YouTube med over 15.000 følgere, langt flere end alle andre universiteter.

Følgere per antal studerende

Men hvordan ser det ud hvis man kigger på antal følgere per antal studerende.?

Laver man en hurtig søgning på antal aktive indskrevne studerende på de otte universiteter i Danmark, får man nedenstående resultat:

Københavns Universitet: 37676 (2020)

Copenhagen Business School: 20541 (2020)

Aarhus Universitet: 38000

Syddansk Universitet: 21000 (2020)

Aalborg Universitet: 19975 (2020)

Danmarks Tekniske Universitet: 12048 (2019)

IT-Universitetet i København: 2647 (2020)

Roskilde Universitet: 8000

Her kunne man selvfølgelig også inkludere antal ansatte, som vi dog vælger at se bort fra nu.

Hvis man så laver en hurtig beregning på antal samlede følgere over antal studerende, så ser listen pludselig således ud:

 

 

Dette er jo lidt interessant.

Billedet er nu helt anderledes med Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i bunden, mens Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København rykker op i toppen med deres mere end 17 følgere per antal registreret studerende.

Så hvilke sociale medie-kanaler er det så at Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er ”dårlige” til?

Dykker man ned i tallene, så lægger man hurtigt mærke til at disse tre universiteter ikke fokuserer på deres YouTube-kanal. Sammenligner man Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitets YouTube følgere med Danmarks Tekniske Universitets, ser man at de har omkring tre gange færre følgere på YouTube.

Derudover er det interessant at se på LinkedIn som jo er den platform med flest følgere. Danmarks Tekniske Universitet ser ud til at opdatere deres LinkedIn-feed flere gange om ugen modsat f.eks. Aalborg Universitet, som i år, ser ud til at have opdateret deres LinkedIn-feed langt sjældnere.

En hurtig beregning på antal LinkedIn-følgere per antal studerende viser at Danmarks Tekniske Universitet har over 10 følgere på LinkedIn per antal studerende, mens Aalborg Universitet og Aarhus Universitet kun har omkring fem:

 

Antal studerende

Antal følgere på LinkedIn

Antal LinkedIn-følgere per antal studerende

Danmarks Tekniske Universitet

12.048

128.024

10,6

Copenhagen Business School

20.541

207.855

10,1

IT-Universitetet i København

2.647

22.651

8,6

Roskilde Universitet

8.000

47.631

6,0

Københavns Universitet

37.676

211.778

5,6

Aalborg Universitet

19.975

11.138

5,6

Syddansk Universitet

21.000

109.677

5,2

Aarhus Universitet

38.000

186.649

4,9

 

Dermed virker det til at Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og IT-Universitetet i København har været bedre til at brande sig selv på LinkedIn sammenlignet med de andre seks universiteter.

Overordnet

Overordnet set er alt dette selvfølgelig ikke nogen eksakt viden, men mere henimod spekulation. Det er dog lidt sjovt at dykke ned i for at se hvordan Danmarks universiteter agerer på sociale medie-platforme.

Derudover virker det også til at danske universiteter er lidt forsigtige med at bevæge sig ud på nye sociale medie-platforme. Kun tre af de otte universiteter har en Snapchat-profil og ingen af de danske universiteter har taget TikTok til sig endnu. Blandt amerikanske universiteter er TikTok ellers ved at blive et helt normalt socialt medie at anvende, som det ses hos f.eks. John Hopkins Universitys TikTok-profil.

Skrevet af Rasmus Sørensen som er medgrundlægger af transskriberingsprogrammet Focus On Listening der dagligt anvendes af mange studerende.

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk