Stud. Polit i Økonomisk Politik og Analyse hos DI

Jeg har netop afsluttet min bachelor på polit-studiet, og jeg starter min kandidat her i efteråret 2021, som oprindeligt tager 2 år. Dog vælger mange at udskyde den med et halvt år, hvilket jeg muligvis også gør, da det er en god mulighed for at sprede fagene mere ud og dermed mindske arbejdsbyrden en smule. Jeg er 22 år gammel og arbejder i afdelingen for økonomisk politik og analyse (ØPA) i Dansk Industri, som overordnet set er den makroøkonomiske afdeling i DI.

Hvad arbejder din afdeling med?

Vi arbejder primært med makroøkonomiske analyser, men laver også mikroøkonomisk arbejde på virksomhedsniveau, da medlemmer også efterspørger dette. Jeg hjælper generelt både med dataarbejde og det skriftlige rapporteringsarbejde til disse analyser. Mere konkret består ØPAs arbejde i at overvåge Danmarks konjunktursituation både på helt kort sigt, hvor vi bruger den store spørgeskemaundersøgelse ”DI’s Virksomhedspanel”, men også på længere sigt gennem vores prognosearbejde. Hertil bidrager min afdeling også med mange andre analyser som bl.a. den kommunale erhvervsklimaundersøgelse. Disse analyser leveres til medlemmerne, så virksomhederne på denne måde kan blive bevidste omkring, hvordan de står økonomisk set.

 

Hvad består dit arbejde i som student?

Det er meget forskelligt, hvad jeg som student hjælper konsulenterne med. Og det er blandt andet dét, jeg synes, er det fede og motiverende ved at arbejde i DI. En mere tilbagevendende opgave for mig er, at jeg er ansvarlig for ”Markedsfokus”, som er en månedlig opdatering af adskillige nøgletal for den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Derudover tildeles man som student løbende en masse nye opgaver i forbindelse med, at der kommer nye analyser på agendaen. Eksempelvis har jeg i sommerferien hjulpet en konsulent med byggeriets energianalyse, hvor fokus har været på, hvordan man i byggebranchen kan imødekomme den grønne omstilling og dermed spare på energiforbruget. Det er altså meget skiftende arbejdsopgaver, man får som student, hvilket giver mig gode muligheder for at få et indblik i mange forskellige arbejdsområder, jeg kunne synes, er mest spændende at arbejde med. Der er selvfølgelig også rugbrødsarbejdet for konsulenterne, som vi studenter har ansvaret for. Det består primært i at trække data fra forskellige datakilder som Danmarks Statistikbank, Macrobond, Oxford Economics og mange flere samt behandling af disse store datasæt.


Hvordan er en typisk arbejdsdag for dig?
Det er svært at definere en typisk arbejdsdag, fordi jeg har ingen rutineopgaver og oplever generelt stor afveksling i mit arbejde. Derudover sidder vi inddelt på såkaldte studenterøer, hvilket jeg synes er super fedt, fordi det giver mulighed for sparring og input fra andre studenter fra andre afdelinger i DI, som har en anden viden end lige konsulenterne og studenterne i ØPA. Vi er meget selvkørende som studenter, hvorfor jeg som regel har styr på, hvilke opgaver der skal laves på dagen, inden jeg møder ind. Det er derfor vigtigt at have overblik og kunne prioritere sine opgaver. I løbet af dagen er jeg og mine kolleger gode til at tage små pauser og spise frokost sammen, hvilket betyder meget for det sociale aspekt. Selvom vi sidder ved studenterøerne, har vores konsulenter pladser lige på den anden side, så der er også en del daglig sparring med dem, og de er nemme at få fat på, hvilket er et stort plus.


På hvilken måde har din uddannelse været relevant i dit job?
Polit-studiet har været særligt relevant for mit arbejde i Dansk Industri, da vi fra dag ét lærer at tænke logisk og løsningsorienteret. Disse værktøjer - kombineret med en stor økonomisk forståelse - har jeg i høj grad kunne bruge i mit arbejde i DI, da det virkelige erhvervsliv kan være yderst komplekst i forhold til teoribøgerne. Helt basalt havde vi også på vores første år på studiet et metodefag, hvor vi lærte at udregne fx vækstbidrag, indeks osv., hvilket jeg bruger hver eneste dag i mit arbejde. Derudover har polit-studiet lært mig at navigere i store datasæt og trække de vigtigste elementer ud til analyserne, og dette har også været et brugbart værktøj for mig i ØPA.

Det var også gennem mit studie, at jeg fandt ud af, at jeg er meget interesseret i makroøkonomi. Derfor har de mange makro-fag på polit-studiet også hjulpet mig i mit daglige arbejde ved at give mig et solidt fundament og en dybere forståelse for den bagvedliggende økonomiske intuition i ØPAs analyser. På trods af, at min uddannelse er yderst relevant for mit arbejde, er mit arbejde også lige så relevant for mit studie, da jeg gennem mit arbejde i DI lærer at forholde mig kritisk overfor det teoretiske. I praksis går alting nemlig ikke helt efter bogen.


Hvilke fag har haft særlig relevans for dit job? Er der nogle valgfag, der har været gavnet dig i dit arbejde?

Som sagt har de makroøkonomiske fag (og specielt ”Makroøkonomi II”) været yderst relevant, da vi her generelt har lært om konjunkturudsving på kort sigt. Uden denne viden ville det være svært for mig at sætte mig ind i og bidrage til analyserne. Metodefaget har ligeledes været relevant for mit arbejde, da det har gjort mig stærk i diverse beregninger og dataudtræk. Jeg glæder mig til at starte på kandidaten, hvor jeg kan vælge mere frit blandt de mange udbudte fag. Her vil jeg særligt gerne have flere makroøkonomiske fag, som også kan gavne mig yderligere i mit job i DI.

 

Hvordan er Dansk Industri som arbejdsplads?
Dansk Industri er en fed og lærerig arbejdsplads med en stejl læringskurve, fordi konsulenterne giver os studenter meget ansvar og frihed til arbejdsopgaverne. Jeg har fx selv skrevet hele analyser, som er sendt til forskellige branchefællesskaber, og det er motiverende at vide, at ens arbejde faktisk bidrager, selvom man ”bare” er student. Derudover synes jeg, at det er super spændende at arbejde i så stor en organisation som Dansk Industri med over 800 ansatte, og jeg er også blevet overrasket over, hvor meget indflydelse DI faktisk har på den politiske scene. Vi er virkelig med til at sætte og rykke store dagsordener. Set fra et socialt perspektiv, og hvis man ser bort fra COVID-19, er der både StudenterNET og Personaleforeningen, som afholder både faglige og sociale arrangementer for de ansatte i DI. Disse er oplagte netværk, som giver gode muligheder for at omgås socialt med sine kollegaer. Det betyder nemlig meget for mig, at jeg trives både fagligt og socialt med dem, jeg arbejder sammen med.


Hvilket råd ville du give en polit-studerende, der leder efter sit første studiejob?

Jeg vil sige, at det er vigtigt at reflektere over, hvad han/hun synes er spændende på studiet. Er der en særlig retning, som man finder interessant, eksempelvis mikro- eller makroøkonomi eller er det mere i retning af programmering? Derudover vil jeg anbefale at spørge ind til, hvad jobbet indebærer, når man er til jobsamtale. Det giver et rigtig godt indblik i studenterarbejdet, hvis man kender til de konkrete opgaver, og hvordan en typisk arbejdsdag som student ser ud.

Virksomheder

Partnervirksomheder

Stort tak til alle virksomheder i ALT ANDET LIGEs partnerprogram. Hør mere om programmet, skriv til partner@altandetlige.dk